Algemeen

Op 10 maart gaat de nieuwe fietsenstalling Hortusplein, aan de Luitestraat 1, open.
De fietsenstalling is bedoeld voor bezoekers die in deze omgeving winkelen en horeca of bioscoop bezoeken. Ook werknemers van omringende bedrijven kunnen in de stalling parkeren.

Waarom een nieuwe fietsenstalling?

De gemeente Haarlem stimuleert schone en gezonde vormen van vervoer, waaronder fietsgebruik. Daarom investeert de gemeente fors in goede stallingsmogelijkheden voor de fiets. Er zijn al diverse fietsenstallingen in en rond het centrum. Echter, de stad groeit, dus is er behoefte aan meer stallingsruimte. De fietsenstalling Hortusplein is een belangrijke toevoeging aan de bestaande fietsparkeercapaciteit in het centrum.

Toegankelijkheid en voorzieningen in de stalling

De nieuwe fietsenstalling heeft plek voor 1000 fietsen. Er zijn 45 stopcontacten voor het opladen van elektrische fietsen. Daarnaast zijn er een aantal plekken voor grote fietsen, zoals fietsen met krat of bak. Mensen die minder goed ter been zijn kunnen hun fiets op de begane grond stallen.

Brom- en snorfietsen zijn niet toegestaan in de stalling. 

Kosten

De fietsenstalling is gratis.

Openingstijden fietsenstalling Hortusplein

Maandag: Dinsdag: Woensdag: 07:30-24:00

Donderdag: 07:30-02:00

Vrijdag: Zaterdag: 07:30-05:00

Zondag: 11:00-02:00

Verwijzingen naar de nieuwe fietsenstalling

Om bezoekers te attenderen op de nieuwe fietsenstalling komen er tijdelijke verwijspijlen en -lijnen op de grond. Deze vervagen vanzelf binnen een aantal weken.

Fietsparkeren openbare ruimte Hortusplein

De gemeente kijkt naast het openen van de nieuwe stalling ook naar het fietsparkeren in de openbare ruimte op en rondom het Hortusplein. Dat betekent dat de huidige rekken, vakken en belijning mogelijk anders worden ingericht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/fietsenstallingen

Het verbannen van de dubbeldeks bussen en invoering van 30km/uur zijn cruciaal voor een betere leefbaarheid van onze binnenstad. Het is van groot belang dat ingezet beleid na de gemeenteraadsverkiezingen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Door een vergelijking van hun verkiezingsprogramma’s laat Platform Buskruit zien welke partijen ‘de daad bij het woord’ voegen. Klik hier!

De App helpt je om gemakkelijk en snel problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente. Na elke melding krijg je altijd per e-mail een geautomatiseerd antwoord met een eigen meldingsnummer. Ook nadat het gemelde probleem, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, is hersteld krijg je hiervan per e-mail bericht.

Gebruik:

  1. Geef de locatie op (automatisch of handmatig)
  2. Kies een categorie (bv zwerfvuil op straat, een blokkerend terras of een kapotte lantaarnpaal)
  3. Maak een foto (je maakt deze ter plekke, real live)
  4. Geef een omschrijving (maximaal 500 tekens dus houd het kort en bondig)
  5. Vul (éénmalig) je gegevens in
  6. Controleer en verstuur je melding

De “Buiten Beter App” is heel gemakkelijk te downloaden via de App Store of Google Play Store.

Na het downloaden van de App op je mobiele telefoon kan je  simpel een “Proefmelding” maken om te testen hoe de App in de praktijk werkt.

Deze proefmelding wordt overigens niet verstuurd naar de gemeente.

OP 10 februari heeft de wijkraad ingesproken bij de commissie bestuur. Onderstaand de uitgesproken tekst

In de binnenstad van Haarlem zijn bedrijven gevestigd, waaronder horeca, er komen veel bezoekers en er wordt ook nog gewoond door ongeveer 8000 mensen. Om het voor iedereen prettig en leefbaar te houden is het geven en nemen én zijn er regels. Als bewoners beseffen wij dat reuring erbij hoort en dat ondernemers moeten kunnen verdienen. Maar bedrijven moeten zich wel aan de regels houden, anders kunnen wij niet prettig wonen.

Er zijn horecaondernemers die zich niet aan de regels houden wat betreft het uitzetten van terrassen. Dat was al zo vóór corona en dat is nog steeds zo nu vanwege corona de terrassen ruimer mogen zijn. Dat de regels tijdelijk ruimer zijn ivm corona vinden wij begrijpelijk, maar dat ondernemers dan toch weer verder gaan dan de ruimere regels vinden wij niet acceptabel. In o.a. de Kruisstraat, Oude Groenmarkt, Koningstraat, Spaarne en Damstraat nemen terrassen zoveel ruimte in, dat voetgangers niet veilig over straat kunnen en dat hulpdiensten er niet door kunnen. Er zijn ondernemers die helemaal geen terrasvergunning hebben maar nu toch een terras opzetten. Wat je niet hebt, mag je ook niet uitbreiden. Handhaving schiet te kort en melden helpt niet. Dat is voor bewoners een grote ergernis maar ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden en zo hun concurrentiepositie zien verzwakken. Dat Handhaving niets doet voordat een schriftelijk handhavingsverzoek is ingediend, is de omgekeerde wereld en het niet serieus nemen van de bewoners. De regels zelf zouden voldoende moeten zijn. Zodra de anderhalvemeterregel wordt afgeschaft moeten wat de wijkraad betreft de terrassen weer tot de oorspronkelijke (en vergunde) grootte worden teruggebracht. Immers, ondernemers mogen op hun tijdelijk ruimere terrassen toch niet méér stoelen neerzetten dan voor corona.

In 2012 is door de gemeente Haarlem vastgelegd, dat de Grote Kerk vrij moet blijven van terrassen. Toch is in 2014 een terrasvergunning afgegeven en is onlangs een verruiming van die vergunning aangevraagd. Sinds de coronaverruiming gaat de Grote Kerk zowel aan de noord- als aan de zuidkant schuil onder de terrassen. Die terrassen hebben in strijd met de regels een veelheid aan terrasafscheidingen en -verwarmers, parasols, plantenbakken enz en worden, ook in strijd met de regels, ’s avonds niet opgeruimd. Voor bewoners en voor bezoekers van Haarlem is het zuur dat de kerk op deze manier aan het zicht wordt onttrokken.

De wijkraad Binnenstad Haarlem verzoekt de gemeente:

  1. Alle permanente en tijdelijke terrassen rond de Grote Kerk weg te laten halen, de ten onrechte verleende vergunning uit 2014 in te trekken en geen nieuwe vergunningen te verlenen;
  2. De regels voor terrassen te handhaven en op te treden tegen overtredingen, zowel in coronatijd als daarna, en dat niet alleen als bewoners overtredingen melden maar ook op eigen initiatief;
  3. De uitbreiding van de terrassen, die nu geldt tot 1 oktober 2022, af te schaffen zodra geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoeft te worden.

In de Actie meten luchtkwaliteit Haarlem heeft de gemeente voor 2022 voor alle wijkraden in Haarlem een meting van de luchtkwaliteit beschikbaar gesteld. Wijkraden konden zelf een locatie hiervoor aangeven.
De opzet van deze metingen is voortgekomen uit een initiatief van wijken in Oost en Welgelegen (2015, 2017) en wordt voor dit jaar uitgebreid naar de hele stad.  Met deze actie wil de gemeente bijdragen aan de betrokkenheid van wijken en inwoners bij onderwerpen als de luchtkwaliteit en hun leefomgeving in het algemeen. In dit kader wil de gemeente de wijken en inwoners een mogelijkheid geven zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving vast te stellen zodat ze deze in hun gesprekken over hun wijk met gemeente, bestuur en politiek kunnen betrekken. Meer weten? Lees hier of bekijk de flyer.

Mime, muziek, licht en beeldvoorstellingen op en in de Groenmarktkerk Haarlem.

Een hommage aan Antonius van Padua en zijn Haarlemse schare aan verdeel- engelen. Een sprankelende ‘liturgie’ van beeldend theater waarbij het publiek meegenomen en omarmd wordt door de betovering van geschilderd licht en fysiek geworden schoonheid. Locatietheater door podiumkunstenaars van de Moving Academy for Performing Arts (MAPA) speciaal voor de Antonius Gemeenschap en de H. Antonius van Paduakerk (Groenmarktkerk) te Haarlem.

Locatie: Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 12, 2011 TW Haarlem
Data: donderdag- en vrijdagavond 7 en 8 april om 20:30 uur

Reserveer: https://mapa.stager.nl/web/tickets of via: info@mapa.nl / MAPA 06-51776245

Tickets: € 17,50
Student: € 7,50
Voor een ander: € 7,50 (kaartje anoniem)

meer informatie: https://www.groenmarktkerk.nl/evenement/mapa/

Begin 2022 wordt de Schalkwijkerbrug in Haarlem vervangen. De brug verkeert in slechte staat en is niet meer te herstellen. In opdracht van gemeente Haarlem voeren aannemer Dura Vermeer en ingenieursbureau Antea Group het werk uit.

Hergebruik waar het kan
De complete brug en een deel van de fundering wordt vervangen. Het uiterlijk van de brug blijft hetzelfde als de huidige brug. Een deel van de materialen kunnen we hergebruiken. De kenmerkende ornamenten en het leuningwerk worden teruggeplaatst.
Planning en bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijven twee rijstroken bereikbaar voor het doorgaande verkeer. Volgend jaar, na de zomer, ligt er weer een veilige brug op een van de belangrijkste verkeersroutes van- en naar het centrum van de stad.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Jan Pieter Bal, procesmanager bij de gemeente Haarlem via het algemene telefoonnummer 14023, of via antwoord@haarlem.nl.

De meldingen over rattenoverlast in Haarlem nemen toe. Om de overlast te beperken laat gemeente Haarlem extra SMART rioleringsvallen plaatsen. Sinds begin oktober worden de vallen geplaatst in diverse wijken door heel Haarlem.

SMART rioleringsvallen zijn speciaal ontworpen om rattenoverlast aan te pakken in het openbare riool. Het systeem detecteert warmte en beweging en vangt en doodt de rat. Er wordt geen gif of lokaas gebruikt en het heeft geen invloed op de afvalwaterstroom in het riool.

Minder overlast
Eerder is een proef gedaan met de SMART rioleringsvallen in het Vondelkwartier. De inzet van deze rioolvallen zorgde voor een afname van het aantal klachten met maar liefst 76% ten opzichte van het aantal meldingen van het jaar daarvoor in het Vondelkwartier.

Zelf overlast voorkomen
U kunt ook zelf wat doen om de kans op rattenoverlast kleiner te maken of om bestaande overlast te verminderen. Tips daarvoor vindt u op www.haarlem.nl/rattenoverlast.

Overlast melden
Om inzicht te krijgen in de mate van overlast in Haarlem en welke wijken overlast hebben is het belangrijk dat u het blijft melden als u rattenoverlast ervaart. U kunt een melding doen via www.spaarnelanden.nl/melding. Er wordt op alle meldingen gereageerd.

Vanaf 1 januari 2022 wordt in Haarlem centrum en omliggende wijken een milieuzone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat.

Zoals u wellicht heeft gezien zijn er deze week communicatie-borden bij de toegangswegen van de milieuzone geplaatst. De milieuzone gaat in vanaf 1 januari 2022 en is voor het centrum en de buurten in de ring om het centrum. De milieuzone geldt alleen voor vrachtwagens. Vanaf 1 januari 2022 mogen dieselvrachtwagens alleen nog de milieuzone inrijden als ze voldoen aan emissieklasse 6.   Het gaat alleen om vrachtwagens en niet om scooters, brommers of boten. Ook voor bestelbusjes geldt de milieuzone nu nog niet.

Meer informatie is te vinden op www.haarlem.nl/milieuzone.

Deze week zijn er communicatie-borden bij de toegangswegen van de milieuzone geplaatst en ontvangen vrachtwagenchauffeurs die Haarlem binnenrijden via social media een berichtje op hun social media account over de komst van de milieuzone.

Ieder jaar is het in de eerste week van oktober de Week tegen Eenzaamheid. Tijdens deze week worden in diverse gemeenten allerlei activiteiten georganiseerd die eenzaamheid tegen moeten gaan. Het idee achter de activiteiten is dat mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Weten welke activiteiten er in Haarlem worden georganiseerd? Kijk dan op de website www.haarlemontmoet.nl.