Algemeen

De Wijkraad Binnenstad vertegenwoordigt de stem van de binnenstadbewoners. De wijk beslaat een groot deel van het historische centrum. Op deze kaart is te zien om welk gebied het gaat.

Met zo’n 3500 huisadressen en 7000 bewoners is het één van de grootste wijken van de Spaarnestad. Een wijk ook met een heel gevarieerd karakter. Door het grote aantal winkels, uitgaansgelegenheden, bezienswaardigheden en evenementen trekt het stadshart vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Wij zijn er dan ook trots op dat we de bewoners van dit mooiste stukje Haarlem mogen vertegenwoordigen.

De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners, voor een leefbare en schone woonomgeving, met zo min mogelijk overlast. De wijkraad overlegt met gemeente, raadsleden, wethouders en andere partijen die impact hebben op wat er in de binnenstad gebeurt. Op die manier denken we mee, komen zelf met initiatieven en brengen we de zorgen en ideeën die u bij ons neerlegt onder de aandacht.

De wijkraad binnenstad Haarlem is op zoek naar nieuwe leden om het team van de wijkraad te versterken.

Wij bieden

  • een goede samenwerking in een gezellige sfeer
  • je hoort als eerste alles over de ontwikkelingen in de binnenstad van Haarlem                                   

Meer informatie ?
Mail naar Martin Favié, voorzitter wijkraad binnenstad.

Het Magdalenaklooster heeft een nieuwe bestemming gekregen. Kunstenaarscollectief Horizonverticaal huurt per oktober deze gloednieuwe culturele broedplaats van de gemeente Haarlem.

Het prachtige pand is opgeknapt en de gevelstenen zijn gerestaureerd. Van binnen zijn wij druk bezig om een expositieruimte te realiseren en wij verwachten in april 2020 onze eerste tentoonstelling te openen. Deze eerste openstelling van het gebouw is vooral een sneak preview en kennismaking.

U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op zaterdag 30 november om 13.30. Vanaf 16.00 start het officiële programma met de wethouders. Gezien de alom aanwezigen nieuwsgierigheid verwachten we een gezellige drukte.

De gemeente Haarlem wil in 2040 van het aardgas af. Dat is een complexe operatie, die de komende jaren stapsgewijs zal worden uitgevoerd. De eerste verkennende gesprekken zijn gestart. En ondertussen rollen de nieuwe ontwikkelingen over elkaar heen. In Noord-Nederland wordt een Hydrogen Valley gebouwd, waarmee Friesland, Groningen en Drenthe de ‘waterstofkoplopers’ van Europa worden. Tata Steel in IJmuiden zet ook vol in op CO2-vrije productie met waterstof en in Haarlem worden allerlei alternatieven onderzocht: zonnepanelen, waterstof, geothermie, riothermie enzovoort.

In samenwerking met de Haarlemse centrumwijkraden organiseert de Pletterij een debatavond over dit onderwerp waar iedereen de gevolgen van gaat ondervinden. Hoe voer je het goed uit? Wat is het beste alternatief voor gas? Wat gaat het gemeente en bewoners kosten?

Drie deskundigen op dit terrein zullen een inleiding geven over de vragen die leven bij deze voorgenomen energietransitie:

Sam de Guchteneire

Lid van het duurzaamheidsteam van de gemeente Haarlem geeft informatie hoe de gemeente denkt over de transitie in de centrumwijken.

Jonathan Reitsma

Jonathan neemt op speciale uitnodiging van de Pletterij deel aan deze avond. Hij is een onafhankelijk en veelgevraagd energieconsultant die nauw betrokken is bij energietransities in andere gemeentes.

Frank van Alphen

Frank werkt bij de Stedin en is, met Jonathan, betrokken bij een energie transitie project in Zuid-Holland

Ook zullen er twee korte filmpjes getoond worden die laten zien hoe de transitie in andere steden in de praktijk al is dan wel wordt gerealiseerd en wat de ervaringen van bewoners zijn.

Na inleidingen en filmpjes zal er uitgebreid gelegenheid zijn voor vragen en discussie.

Gespreksleider: Erwino Ouwerkerk

Datum: 12 november, aanvang 20.00 uur

Locatie: Pletterij, Lange Herenvest 122

Reserveren: www.pletterij.nl

De Participatieraad reikt dit jaar weer de Participatieprijs uit! Deze prijs wordt uitgereikt aan een Haarlems (burger) initiatief dat mensen of groepen aan elkaar verbindt en zo bijdraagt aan een sterker en socialer Haarlem.

Het meest aansprekende project krijgt de kans zich verder te ontwikkelen met een geldprijs van € 1500!

Een initiatief kan zich opgeven wanneer:

• Het georganiseerd wordt door Haarlemse burgers (het initiatief mag ondersteund worden door een organisatie).

• Het een sociaal-verbindend karakter heeft met een sterker en socialer Haarlem tot gevolg.

Kent u een leuk project dat voldoet aan bovenstaande voorwaarden? Meldt deze dan aan vóór 15 november aan door een e-mail te sturen naar Participatieraad@haarlem.nl. Vermeld in de aanmelding een korte omschrijving van het initiatief en een motivatie waarom het volgens u de Participatieprijs 2019 verdient!

Vanuit de aanmeldingen zullen drie initiatieven genomineerd worden, welke hun idee mogen komen presenteren tijdens de uitreiking op 28 november. De jury, bestaande uit de voorzitter en twee leden van de Participatieraad en de prijswinner van de vorige keer, zullen uit de genomineerden een winnaar kiezen.

De uitreiking zal plaatsvinden op donderdag 28 november van 16.00-18.00 bij restaurant SMAAK, Oudeweg 91-95 (Waarderpolder).

De binnenstad wordt een broedplaats voor nieuwe kunst en cultuur rijker, dankzij de verhuizing van kunstenaarscollectief Horizonverticaal, van de Houtmarkt naar het Magdalenahof. De gemeente heeft besloten dat dit collectief van jonge kunstenaars dit voormalige klooster met ingang van deze maand mag huren voor tenminste vijf jaar, met optie op verlenging van telkens vijf jaar. De huurkosten van ca. 80.000 euro per jaar worden voor het grootste deel (ca. 70.000) door de gemeente betaald, de rest moet het collectief zelf opbrengen. Het monument heeft een lange en rijke geschiedenis. Gesticht als klooster in 1474 was het vanaf 1581 in gebruik als pesthuis en honderd jaar later als armekinderenhuis, waarna het vanaf 1810 als diaconiehuis diende voor kerkelijk maatschappelijk werk. Nu komt er naast de ateliers voor de kunstenaars ook een publiek toegankelijke tentoonstellingsruimte. Voor meer informatie over wat er zoal te zien (en te koop) is kunt u terecht op de website van het collectief zelf.

Graag informeren wij de bewoners over de Langste Ontmoetingstafel van Haarlem op donderdag 3 oktober a.s. op de Nieuwe Groenmarkt in het centrum van de stad. Alle Haarlemmers zijn welkom om aanschuiven, er wordt gezorgd voor hapjes en drankjes, er zijn optredens en toegankelijke activiteiten. Meedoen is gratis, elkaar ontmoeten, samen eten en sociaal contact staan centraal.

Meer informatie over activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid maar ook over activiteiten waar Haarlemmers het hele jaar door aan mee kunnen doen en mensen kunnen ontmoeten: www.haarlemontmoet.nl 

Gemeente onthult plannen – 23 september – Grand Café Brinkmann

In maart hebben bewoners hun ideeën gegeven over een leuke, nuttige, dan wel groene invulling van de parkeervakken die met de invoering van het autoluwe centrum vrij zouden komen.

De gemeente nodigt bewoners van de Smedestraat, Jansstraat, Kruisstraat, Lange Margarethastraat, Korte Margarethastraat, Nassaustraat en de Ridderstraat van harte uit te vernemen wat de gemeente met deze ideeën gedaan heeft en welke keuzes zij gemaakt heeft: komen er fietsenstallingen, groenstroken, bomen, …?

U bent als bewoners van deze straten van harte uitgenodigd bij deze presentatie, op 23 september in de Bilderdijkzaal van Grand Café Brinkmann, Grote Markt 13.

 Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/autoluwe-binnenstad-uitbreiding.

De gemeente Haarlem wil weten waar vleermuizen voorkomen in de gemeente. Maar het in kaart brengen van deze nachtelijke dieren is erg lastig. Wilt u meehelpen met het vleermuisonderzoek? 

De sonargeluiden die vleermuizen maken, zijn alleen met een batdetector waar te nemen. Die sonar gebruiken ze vooral bij het vliegen en voedsel zoeken. Als ze overdag “thuis” zijn, zijn ze erg moeilijk op te sporen. Vleermuizen hebben hun verblijfplaatsen in holle bomen, maar ook in woningen. Favoriete plekjes zijn achter gevelbetimmeringen, onder dakpannen en in spouwmuren. De vrouwen leven in groepen bij elkaar en krijgen bijna tegelijkertijd jongen. Als de moeders ‘s nachts eten gaan zoeken, blijven er altijd wat oppasmoeders achter. Om een idee te krijgen van het aantal vleermuizen in Haarlem verzamelt Natuurlijke Zaken in opdracht van de gemeente zoveel mogelijk gegevens van de verblijflocaties (nestlocaties) van deze soorten. 

Help mee 

Heeft u vleermuizen in uw huis, neem dan contact op met Carola van de Tempel via c.vandentempel@natuurlijkezaken.nl. Dan komt zij op afspraak langs om te kijken om welke soort het gaat en als het mogelijk het aantal dieren te tellen. 

Vanaf 1 juli breidt Haarlem het autoluwe centrum uit naar het noorden. De gemeente start eerst met een waarschuwingsperiode tot 1 augustus. Na de zomer wordt het gebied ook met beweegbare palen afgesloten. Vanaf medio juni wordt het autoluwe gebied aangekondigd met borden en streetprints op diverse parkeerplekken. Meer lezen ? Klik hier.

De wijkraad binnenstad Haarlem is op zoek naar een nieuw lid voor de wijkraad met talent voor sociale media.

Wij zoeken iemand die sociale media kan inzetten voor onze activiteiten of andere nieuwsfeiten die de binnenstad betreffen.

Wij bieden:

  • een goede samenwerking in een gezellige sfeer
  • je hoort als eerste alles over de ontwikkelingen in de binnenstad van Haarlem

Meer informatie ?
Mail naar Martin Favié, voorzitter wijkraad binnenstad: martin.favie@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
PS Ben je geen expert in sociale media maar heb je wel belangstelling om lid te worden van de wijkraad dan ben je ook van harte welkom.