Algemeen

De Moving Academy for Performing Arts (MAPA) brengt mime, muziek & beeldend theater in het voormalige V&D-gebouw van Haarlem, de iconische creatie van architect Jan Kuijt (1884-1944). In ‘MAPA Morphosis’ maakt MAPA rondom het thema ‘Toenadering en Afstoting’ een middag- en avondprogramma met wisselende korte doorlopende performances vanuit de bewegingstheater-achtergrond. Het wordt MAPA’s bijdrage aan het Haarlemse theaterseizoen waarbij een aantal uitgestelde premières in aangepaste vorm wordt gepresenteerd door 22 professionele podiumkunstenaars, die de afgelopen 5 jaar het post-graduate curriculum van MAPA doorlopen hebben.

Het monumentale V&D gebouw in het centrum van Haarlem is voor de MAPA kunstenaars een metafoor voor de coronacrisis. Groots, leeg en afwachtend. MAPA Morphosis is een initiatief van beeldend kunstenaar Machteld Aardse en ‘Musicality of Movement’ expert Virág Dezső, artistiek leider van MAPA.

Onder gastheerschap van mime en objecttheater-regisseurs Michael Helmerhorst en Ide van Heiningen, en de technische regie van Jeroen Kriek en Rudi van Hest beleven de kunstenaars en het publiek de lege ruimte, de bemande ruimte en de weer ontvolkte ruimte. Alles op gepaste afstand. ‘De bezoekers in en rond het iconische gebouw ondergaan de schoonheid van het cultureel erfgoed, maar voelen ook de botsing met de humane principes van de samenleving, de worsteling om niet te mogen toenaderen en de zindering van het verboden avontuur’. Via een ‘Performing Arts veiling na afloop kan het publiek ter plekke een favoriete voorstelling inkopen voor de toekomst en een reflectie delen over de invulling van het gebouw voor de toekomst.

Adres: voormalig V&D gebouw, Grote Houtstraat 70 Haarlem (3de verdieping), ingang Gierstraat / Botermarkt

Data voorstellingen:

Zat  19 sep 17-19u officiële opening

Zon 20 sep 15-16u

Din  22 sep 20-21u

Wo  23 sep 20-21u

Vrij  25 sep 20-21u

Zat  26 sep 17-18u

Zon 27 sep 15-16u

Din  29 sep 20-21u

Wo  30 sep 20-21u

Don   1 okt 20-21u afsluiting

Belangstellenden kunnen reserveren via de online ticketshop https://mapa.stager.nl/web/tickets

Prijs: 15 euro  (+ 1euro servicekosten)
ivm RIVM-maatregelen en daardoor beperkte plek verzoeken we tijdig te reserveren en vooraf te betalen. Info: www.machteldaardse@gmail.com / info@mapa.nl

Meedoen in de samenleving

Samenleven is samen doen, samen wonen en samen ontspannen. Meedoen in de samenleving kan een opstap zijn naar (vrijwilligers)werk. Dit kan op allerlei manieren. In je buurt, in een vereniging of bij een organisatie. Meedoen biedt veel voordelen. Voor jezelf en voor de samenleving. Denk eens aan andere mensen leren kennen, nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen en nieuwe energie krijgen.

Er is in de regio Zuid-Kennemerland veel aanbod van activiteiten. Dit laten we zien op de Participatiemarkt. Zowel aan de inwoners van deze regio als aan elkaar als organisaties. Organisaties laten zien wat zij te bieden hebben op het vlak van:

  • Activiteiten in de wijken
  • Dagbesteding
  • Vrijwilligerswerk
  • Opleiding & cursussen
  • Werkstages
  • Werk

Voor wie is de Participatiemarkt?

Woon je in de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Heemstede of Bloemendaal? Ben je nog niet met pensioen en wil je (weer) aan de slag? Kom dan naar deze digitale markt.

5-jarig bestaan

De Participatiemarkt is vier keer live in Bibliotheek Haarlem-Schalkwijk georganiseerd. In de afgelopen jaren is de markt gegroeid in zowel deelnemende organisaties alsmede ook het aantal bezoekers. Dit lustrumjaar moeten we het anders aanpakken door het Coronavirus. De Corona crisis maakt dat de 2020-editie niet op 8 april 2020 en ook niet op 16 september fysiek-live kan plaatsvinden. Daarom is voor de digitaal-live versie besloten. Dat biedt als voordeel dat de Participatiemarkt ook na de opening op 16 september digitaal kan doorlopen.

Website digitale Participatiemarkt

De website hebben we opgebouwd rondom 4 thema’s:

  • Ik zoek (vrijwilligers)werk
  • Ik zoek een activiteit
  • Ik zoek hulp
  • Ik wil leren

De organisaties worden verdeeld in een thema. Wij zorgen ervoor dat de website van de betreffende organisatie onder een thema wordt gepresenteerd. Het streven is dat organisaties ook een videopitch maken: Wie zijn we en wat doen we? Doel hiervan is om mogelijke drempels die er wellicht zijn om contact op te nemen, weg te nemen. Zo willen we een levendige sociale kaart van deze regio opbouwen die voor iedereen toegankelijk is! Als individuele bezoeker van deze website of als organisatie die de website kan gebruiken als instrument bij hun begeleiding van klanten / cliënten.

Geen computer in je bezit? De bibliotheek Zuid-Kennemerland helpt je graag!

Organisaties kunnen zich aanmelden via de website: www.participatiemarkthaarlem.nl

Pasmatch houdt de regie en het onderhoud van deze website.

Initiatief

De Participatiemarkt is een initiatief van Pasmatch Personeelsdiensten, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland, gemeente Zandvoortgemeente Haarlemgemeente Heemstede en gemeente Bloemendaal.

 

Haarlemmers kunnen nu online checken of de restafvalcontainer in hun wijk vol zit of tijdelijk buiten gebruik is. Ook is te zien op welke dagen papier-, glas- textiel-, plastic, blik- en drinkpakkencontainers geleegd worden.

Bijdrage aan schonere stad

Het initiatief werd op 27 augustus gelanceerd door wethouder Openbare Ruimte Merijn Snoek en Haarlemmer Peter Boesveld. ‘Fijn dat inwoners nu zelf meteen kunnen zien hoe vol een container is en wanneer deze geleegd gaat worden. Dit gaat hopelijk zorgen voor minder afval naast de container en een schonere en prettigere leefomgeving.’ aldus Merijn Snoek.

Met dit initiatief van Spaarnelanden kan iedereen deze informatie makkelijk inzien voor hun wijk. De kaart met containers is te vinden op www.spaarnelanden.nl/check-je-container

Beslis jij mee welke Haarlemmers geld krijgen voor een goed idee?

Ook in 2020 heeft gemeente Haarlem een budget van €230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. Uit elk stadsdeel neemt één Haarlemmer plaats in de raad. We zijn op zoek naar een nieuw raadslid uit Haarlem Centrum. Enthousiast? Geef uzelf dan op!

Geef uzelf op voor de Leefbaarheid en Initiatiefraad

Het raadslid wat vanuit Haarlem Centrum plaatsnam in de raad gaat stoppen, daarom zijn we op zoek naar iemand uit dit stadsdeel die het leuk vindt om deel te nemen. De raad komt 12 keer per jaar bij elkaar, dit komt er op neer dat het leden zo’n 3 uur per maand kost. De leden van de raad krijgen geen vergoeding en worden voor twee jaar gekozen.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar uit Haarlem Centrum kan zich tot en met 31 augustus 2020 opgeven. Dat doet u door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van Leefbaarheid en Initiatiefraad. Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer.

De kandidaat wordt door middel van een loting gekozen.

Van de website van Buskruit:

De introductie van de dubbeldekker touringcars van Connexxion zorgde voor veel rumoer in Haarlem. Bewoners, ondernemers en wijkraden maakten zich zorgen over de veiligheid, leefbaarheid en geluidsoverlast. Sinds enkele weken rijden de grote dubbeldekker touringcars al niet langer in het weekend. Eind 2020 komt daar nog een positieve verandering bij. Vanaf dan gaan de touringcars alleen nog in de spits rijden. Daarnaast zijn eind 2020 alle bussen in Haarlem elektrisch. Belangrijk nieuws. Dit levert een grote bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in Haarlem. De gemeente en Vervoerregio Amsterdam hebben hier (nog) niet veel ruchtbaarheid aangegeven. Het nieuws is bekend gemaakt via de veelgestelde vragen bij het project herinrichting haltes Rustenburgerlaan. Daar is de volgende mededeling gedaan:
“Eind 2020 zijn alle bussen (behalve de dubbeldekkers) in Haarlem elektrisch. Tegelijkertijd gaat de dubbeldekker alleen nog maar in de spits rijden”

Alweer voor het vijfde jaar organiseert Het Veerkwartier Film aan het Water samen met Outdoor Cinema. In dit bijzondere jaar 2020 draaien wij – voor het eerst – 5 dagen achter elkaar elke avond een andere film. Van woensdag 22 juli tot en met zondag 26 juli: een heus buiten in de openlucht bioscoop Filmfest in Haarlem. De organisatie is nog druk bezig met de programmering van de films en het treffen van de juiste voorbereidingen. Want natuurlijk zorgen wij samen voor het naleven van de COVID-19 maatregelen.

De aanvang van de film is iedere avond 21.30 uur. De film start rond 22.00 uur. Wil je vooraf lekker een hapje eten dan kan dat. Je kunt een een daghap (vlees of vega) bestellen bij onze buitenkeuken. Tijdens de film is er een pauze om wat lekkers te kunnen halen. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat er eigen drank of eten meegenomen wordt.

COVID-19
Samen zorgen we voor voldoende afstand en een veilige plek en volgen we de covid 19 maatregelen.

Films (onder voorbehoud)
Woensdag 22 juli 2020 : The gentlemen
Donderdag 23 juli 2020 : JoJo Rabbit
Vrijdag 24 juli 2020: Hors Normes of The Farewell
Zaterdag 25 juli : Peanut Butter Falcon
Zondag: Richard Says Goodbye

Tijd iedere avond
Aanvang film: 21.30 uur
Start film rond 22.00 uur
Kom je gezellig een hapje eten dat kan vanaf 19.00 – 21.00 uur (kaartjes vooraf te koop)

Kaartverkoop: via website( www.hetveerkwartier.nl) of aan de bar bij Het Veerkwartier of Frisk aan het Spaarne

Kaarten (inclusief koptelefoon):
Filmkaartje met 2 consumpties: vanaf €18,50
Filmkaartje met daghap & 2 consumpties: vanaf €31,50

Bij slecht weer
Bij heel heel slecht weer gaat het helaas niet door. Check op de dag zelf om 17 uur Facebook van Het Veerkwartier. Het kaartje is dan geldig voor een andere avond. We doen niet aan refund als je zelf besluit niet komen.

LET OP: in verband Met Covid-19 zijn er een beperkt aantal kaarten.

Bomen verdienen bijzondere aandacht en bescherming in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie.

Heeft u 1 of meerdere monumentale bomen in uw bezit? Deze kunt u deze laten registreren op de lijst van monumentale bomen. Het registratieverzoek doet u schriftelijk. De boomspecialist beoordeelt uw boom kosteloos. Binnen 2 maanden krijgt een toe- of afwijzing.

Voorwaarden zijn de boom is: minimaal 80 jaar oud, van belang door zijn leeftijd, functie(s) of zeldzaamheid, in goede staat. De boom is niet binnen de komende 10 jaar volledig vervallen.

De monumentale status van de boom is overdraagbaar aan de nieuwe eigenaren van het huis bij verkoop. De gemeente kan een uitzondering maken op de leeftijdsgrens voor bijvoorbeeld een herdenkingsboom of een boom van een bijzondere soort. De boomspecialist komt uw boom gratis beoordelen. De staat van uw boom wordt opgenomen en u krijgt onderhoudsadvies.

De gemeente heeft een Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden. Op deze lijst staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en monumentale bomen van andere eigenaren. Ook zijn de bomen die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting opgenomen.

Om meer gemeente bomen te beschermen is de lijst voorlopig uitgebreid met de gemeente bomen ouder dan 50 jaar beter. Als de selectiecriteria zijn beschreven en de bomen in 2020 zijn beoordeeld zal een nieuwe lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2020 aan de raad worden  voorgelegd en besproken in de Raad. Ook uw boom kan op die lijst komen.

Meldt bomen ouder dan 80 jaar aan met het Registratieformulier ‘Particuliere Monumentale bomen Haarlem’  https://www.haarlem.nl/monumentale-bomen/

Meldt bomen ouder dan 50 jaar aan bij http://www.haarlemsebomenridders.nl/ghost-bomen/

De Bomenridders gaan bij de gemeente bepleiten dat ook jongere particuliere bomen worden beschermd.

De afgelopen maanden werkten gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland door aan een plan voor de toekomst voor het stationsgebied.

Het station van Haarlem moet ook in de toekomst goed bereikbaar blijven en tegelijkertijd een veilige, mooie en sfeervolle toegang van onze stad zijn.

Hoe dat in de toekomst past, is een puzzel. Die maken we samen met jullie, de gebruikers van het gebied.

Er is veel informatie opgehaald in de stad en dit is uitgewerkt in ambities voor het stationsgebied en mogelijkheden voor de openbare ruimte en het vastgoed op het Stationsplein.

Jouw mening

We zijn benieuwd naar jouw mening over de ambities en mogelijkheden voor het stationsgebied. Je kunt deze inzien op haarlem.nl/stationsgebiedforum.

Hier kun je reageren en laten weten of je vindt dat we op de goede weg zitten. Uit de reacties halen de stedenbouwkundigen van gemeente Haarlem inspiratie om de concept toekomstvisie voor het stationsgebied af te ronden.

Beste bewoner(s),

In het najaar van 2020 gaat uw wijk over op omgekeerd inzamelen. Dit houdt in dat er meer mogelijkheden komen om uw afval gescheiden aan te bieden. Er komen in uw wijk extra containers voor papier/karton, PBD (plastic verpakkingen, blik, drinkpakken), gft en etensresten.

Online Informatiepunt

Vanwege de corona-maatregelen organiseren wij geen informatiebijeenkomsten  voor bewoners. In plaats daarvan kunt u de conceptlocatieplannen vanaf 15 t/m 19 juni aanstaande online bekijken via www.wijscheidenafval.nl. Op deze pagina kiest u dan voor de optie ‘Informatie Haarlem’. Daar vindt u vanaf 15  juni aanstaande een link onder ‘online informatiepunt containerlocaties’ naar de conceptlocaties van de nieuwe containers in uw wijk.

Naast het bekijken van de locatieoverzichten vindt u hier ook de optie om via een e-mailformulier ons uw vragen te stellen of ons een terugbelverzoek te sturen. Wilt u direct met ons chatten, dan kan dat op maandag 15 juni aanstaande tussen 16.00 en 20.00 uur. Linksonder de pagina is dan een rode ronde button te zien, waarop u kunt klikken waarna wij met u in gesprek gaan via chat.

Papieren locatieoverzicht

Als u toch liever een locatieoverzicht op papier ontvangt, neemt u dan telefonisch contact op met onze klantenservice. Wij zorgen er dan voor dat u een afbeelding ontvangt van de nieuwe containers die horen bij uw adres.

Vragenformulier en een enquête over gft-afval

Ook kunt u uw vragen of opmerkingen schriftelijk aan ons stellen. Daarvoor kunt u het vragenformulier invullen dat wij als bijlage hebben toegevoegd. Op dit formulier stellen wij u ook een aantal vragen over gft-afval. Als u deze vragen in ieder geval wilt beantwoorden en aan ons wilt retourneren, dan waarderen wij dat zeer. Voor het retourneren kunt u bijgevoegde envelop gebruiken. Een postzegel is dan niet nodig.

Heeft u nog vragen?

Kijk op www.wijscheidenafval.nl of bel op werkdagen met de Klantenservice van Spaarnelanden via tel. 023-75 17 200 (tussen 8.00 en 16.30 uur).

Ook in deze tijd zien we hoe innovatief Haarlemmers zijn en hoeveel goede ideeën er in de stad leven. We vinden het belangrijk om initiatiefnemers ook nu een podium te bieden om hun initiatieven te presenteren en hen in contact te brengen met mensen die hen verder kunnen helpen.

Daarom organiseren we op maandag 22 juni een online editie van het Initiatievencafé. Iedereen is tussen 17.00 en 18.30 uur welkom om online te pitchen, advies te geven en zichzelf te laten inspireren.

Deze keer krijgen alle initiatiefnemers die mogen pitchen advertentieruimte in het Haarlems Weekblad, als extra platform voor hun initiatief. Ook zorgen we weer voor een breed publiek bestaande uit o.a. ondernemers, ambtenaren, wijkraden en de Rabobank.

Het Initiatievencafé

Tijdens het Initiatievencafé pitchen Haarlemmers hun idee. Zij vertellen hoe zij Haarlem een fijnere plek willen maken om te wonen, werken of verblijven en welke hulpvraag ze hiervoor hebben. De aanwezigen kunnen luisteren, inspiratie opdoen en/of initiatiefnemers helpen met hun vraag. Het doel is initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij elkaar brengen. Zo wil de gemeente betrokken Haarlemmers op weg helpen met de realisatie van nog meer mooie initiatieven in Haarlem.

De pitches vinden 22 juni online plaats, via Microsoft Teams, publiek kan meeluisteren. Ook kan iedereen live vragen stellen of hulp aanbieden aan de pitchers. 

Aanmelden

Een initiatief pitchen of luisteren naar de pitchers? Iedereen kan zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl. Aanmelden voor het pitchen kan t/m 14 juni.

Aanmelden om te luisteren kan tot en met zondag 21 juni. U ontvangt dan een bevestigingsmail met daarin een link naar de online bijeenkomst op Microsoft Teams. Omdat het Initiatievencafé online is, kunt u alleen meeluisteren als u zich van tevoren aanmeldt.

Iedereen die een pitch wil doen tijdens het Initiatievencafé mag gratis deelnemen aan de online training Pitchen met Passie door Paul Bierman. Deze training staat gepland op 15 juni tussen 15.00 en 18.00 uur.

Wat: Initiatievencafé Online Wanneer: Maandag 22 juni 2020 Hoe laat: Van 17.00 tot 18.30 uur

Hoe meekijken: Via Microsoft Teams, als u zich aanmeldt ontvangt u een link waarmee u toegang kunt krijgen tot het Initiatievencafé

Aanmelden: initiatief@haarlem.nl