Algemeen

Haarlem zal in 2023 meedoen aan het project Hollandse Luchten van de Waag, in opdracht van de provincie. Het gaat daarbij om metingen met elektrische sensoren voor fijnstof (PM2,5). Dit als aanvulling op de stikstofdioxidemetingen die reeds in 2022 gestart zijn. Anders dan bij de NO2-buisjes, die een gemiddelde over 4 weken lieten zien, kunnen met de sensoren ook variaties in de luchtkwaliteit (fijnstof) op veel kortere termijn worden waargenomen.

Voor verdere info zie hier

Waar en wanneer?

De Recyclewagen start in oktober op vier locaties. Daar staat hij elke 14 dagen. De locaties zijn:

Centrum: Botermarkt
Dinsdag even weken vanaf 4 okt. 16.00 – 18.30
Noord: Planetenlaan (tegenover Dekamarkt)
Woensdag even weken vanaf 5 okt. 13.00 – 15.30
Schalkwijk: Jumbo Molenwijk 
Dinsdag oneven weken vanaf 11 okt. 16.00 – 18.30
Zuid-West: Albert Heijn Westergracht 
Woensdag oneven weken vanaf 12 okt. 13.00 – 15.30

Wat mag je inleveren bij de Recyclewagen?

Onderstaande spullen mag je inleveren bij de Recyclewagen. Past het in een grote boodschappentas? Dan mag het worden ingeleverd. Grotere hoeveelheden of spullen breng je naar het Milieuplein of kan Spaarnelanden ophalen via afspraak voor grof huishoudelijk afval.

 • Kleine elektrische apparaten zoals broodroosters, stofzuigers, mixers, elektrische tandenborstels, strijkbouten en printers
 • IJzer en metalen zoals pannen, bestek, rekjes, nietmachines, gereedschap, onderdelen van (brom)fietsen en schroefjes
 • Harde plastics zoals plastic speelgoed, kratjes, plantenbakken, vershoudbakjes, rekjes, emmers en gieters
 • Hout zoals kleine paaltjes en plankjes
 • Aardewerk zoals bloempotten en servies
 • Piepschuim
 • Olie en vetten uit de keuken zoals frituurvet (in gesloten verpakking)
 • Klein Chemisch Afval (KCA): batterijen, cartridges, spaarlampen, verf (gesloten verpakking), spuitbussen, accu’s, medicijnen, cosmetica en olie. Injectienaalden kunnen niet worden ingeleverd en ander KCA dan omschreven moet naar het milieuplein.
Wat gebeurt er met de door jou ingeleverde grondstoffen?

De ingeleverde grondstoffen worden eerst naar het Haarlemse Milieuplein gebracht. Vanaf daar gaan ze naar verschillende verwerkers, die er weer nieuwe materialen van maken. Zo kan er bijvoorbeeld van piepschuim isolatiemateriaal gemaakt worden, van frituurvet biobrandstof en worden metalen volledig en oneindig hergebruikt. Bovendien kan Klein Chemisch Afval, zoals accu’s, gevaarlijk zijn als het bij het restafval belandt en bijvoorbeeld branden veroorzaken bij de verwerking.

Genoeg redenen dus, om deze spullen voortaan naar de Recyclewagen te brengen.

Beslis jij mee welke Haarlemmers geld krijgen voor een goed idee?

Ook in 2023 heeft gemeente Haarlem een budget van €250.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. Uit elk stadsdeel neemt één Haarlemmer plaats in de raad. We zijn op zoek naar een nieuw raadslid uit Haarlem Centrum. Enthousiast? Geef jezelf dan op!

Leefbaarheid en Initiatiefbudget
Gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer €250.000 voor initiatieven uit de stad, dit noemen we het Leefbaarheid en Initiatiefbudget. Alle Haarlemmers kunnen aanspraak maken op dit budget.

De stad bepaalt
Maar wie maakt aanspraak op dit budget? Dat is aan de stad. De Leefbaarheid en Initiatiefraad, bestaande uit vijf inwoners van Haarlem, ieder uit een ander stadsdeel, beoordelen de aanvragen en verdelen het geld. Eén van de gebiedsverbinders van de gemeente ondersteunt de raad, maar heeft geen stem. Zo bepaalt de stad zelf wat een goed initiatief is voor de stad.

Geef jezelf op voor de Leefbaarheid en Initiatiefraad

Het raadslid wat vanuit Haarlem Centrum plaatsnam in de raad gaat stoppen, daarom zijn we op zoek naar mensen uit dit stadsdeel die het leuk vinden om deel te nemen aan de Leefbaarheid en Initiatiefraad. De raad komt 12 keer per jaar bij elkaar, dit komt er op neer dat het leden zo’n 3 uur per maand kost. De leden van de raad krijgen geen vergoeding en worden voor twee jaar gekozen.
Iedereen die ouder is dan 16 jaar uit Haarlem Centrum kan zich tot en met 1 november 2022 opgeven voor deze raad. Dat doet u door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van Leefbaarheid en Initiatiefraad. Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer.
De kandidaat wordt door middel van een loting gekozen.
Meer informatie : https://www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget

Op zaterdag 10 september vindt tussen 10.00 en 14.00 uur voor de tweede keer dit jaar een stadsbrede tegelwipactie plaats. Haarlem doet namelijk mee met het NK Tegelwippen. Dit is een landelijke wedstrijd tussen verschillende gemeenten met als doel: meer ruimte voor groen in de stad. U kunt op 15 plaatsen in de stad tegels en zand omruilen voor planten. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de provincie Noord-Holland.

Alle tegels die op deze dag worden ingeleverd tellen mee in het eindklassement voor gemeente Haarlem. Heeft u geen eigen tuin? Dan kunt u tegels wippen voor een geveltuintje. Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/groen onder ‘Zelf aan de slag voor een groenere omgeving’.

Inleverpunten
Er zijn inleverpunten door de hele stad. Op deze kaart vindt u een overzicht van de inleverlocaties.

Spelregels
In ruil voor uw tegels krijgt u maximaal 3 plantjes per huishouden. Levert u meer dan 150 stoeptegels in? Breng die dan naar het Milieuplein. Heeft u meer dan 10 kruiwagens met zand? Breng het dan naar een particulier vuilverwerkingsbedrijf.

Huur gratis een aanhanger
U kunt gratis een aanhanger huren via www.spaarnelanden.nl/aanhanger en de verwijderde tegels naar het Milieuplein brengen. Het Milieuplein zit aan de Ir. Lelyweg 51 en is op maandag tot en met zaterdag geopend tussen 8.00 en 15.30 uur.

Activiteiten rond de stadsbrede tegelwipactie
Voorafgaand aan en tijdens de tegelwipactie op 10 september, zijn er activiteiten in de stad rond het thema vergroening.
– Woensdag 31 augustus: lezing over wijk- en gevelvergroening door landschapsarchitect Bieke van Hees. Buurthuis De Hamelink, Noormannenstraat 1, start 19:30.
– Dinsdag 6 september: lezing in de Bibliotheek Planetenlaan over het vergroenen van de tuin door tuinontzorger Anniek Herder. Bibliotheek Haarlem-Noord, Planetenlaan 170, 2024 EX Haarlem, start 19:30 uur.
– Zaterdag 10 september: plantjesmarkt bij de Indische Buurttuin, Ambonstraat 16, 2022 DM Haarlem, tussen 10:00 en 14:00 uur.

 

Het nieuwe coalitieakkoord van Haarlem heet: ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad‘. De PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij presenteerden het akkoord vrijdag 17 juni aan de stad. Leefbare stad sluit goed aan bij waar de wijkraden en Platform Bus-kruit zich voor inzetten: een leefbare en bereikbare stad.

De partijen zetten leefbaarheid voorop. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moeten daarom aantrekkelijker worden gemaakt. Daarnaast krijgt veiligheid ook aandacht.

Om dit te realiseren zijn de volgende relevante acties benoemd:

 • In Haarlem is 30 kilometer per uur de standaard. De komende jaren passen we de wegen hierop aan.
 • We realiseren deze periode het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.
 • We maken meer veilige ruimte voor voetgangers door de stoepen beter toegankelijk te maken.

Gelet op de partijen die de coalitie vormen gaan wij er vanuit dat de 30 km/u ook gaat gelden op de (H)OV-routes door het centraal stedelijk gebied. Zo wel PvdA, GroenLinks als de ActiePartij hebben aangegeven 30 km/u te willen invoeren.

Op 10 maart gaat de nieuwe fietsenstalling Hortusplein, aan de Luitestraat 1, open.
De fietsenstalling is bedoeld voor bezoekers die in deze omgeving winkelen en horeca of bioscoop bezoeken. Ook werknemers van omringende bedrijven kunnen in de stalling parkeren.

Waarom een nieuwe fietsenstalling?

De gemeente Haarlem stimuleert schone en gezonde vormen van vervoer, waaronder fietsgebruik. Daarom investeert de gemeente fors in goede stallingsmogelijkheden voor de fiets. Er zijn al diverse fietsenstallingen in en rond het centrum. Echter, de stad groeit, dus is er behoefte aan meer stallingsruimte. De fietsenstalling Hortusplein is een belangrijke toevoeging aan de bestaande fietsparkeercapaciteit in het centrum.

Toegankelijkheid en voorzieningen in de stalling

De nieuwe fietsenstalling heeft plek voor 1000 fietsen. Er zijn 45 stopcontacten voor het opladen van elektrische fietsen. Daarnaast zijn er een aantal plekken voor grote fietsen, zoals fietsen met krat of bak. Mensen die minder goed ter been zijn kunnen hun fiets op de begane grond stallen.

Brom- en snorfietsen zijn niet toegestaan in de stalling. 

Kosten

De fietsenstalling is gratis.

Openingstijden fietsenstalling Hortusplein

Maandag: Dinsdag: Woensdag: 07:30-24:00

Donderdag: 07:30-02:00

Vrijdag: Zaterdag: 07:30-05:00

Zondag: 11:00-02:00

Verwijzingen naar de nieuwe fietsenstalling

Om bezoekers te attenderen op de nieuwe fietsenstalling komen er tijdelijke verwijspijlen en -lijnen op de grond. Deze vervagen vanzelf binnen een aantal weken.

Fietsparkeren openbare ruimte Hortusplein

De gemeente kijkt naast het openen van de nieuwe stalling ook naar het fietsparkeren in de openbare ruimte op en rondom het Hortusplein. Dat betekent dat de huidige rekken, vakken en belijning mogelijk anders worden ingericht.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/fietsenstallingen

Het verbannen van de dubbeldeks bussen en invoering van 30km/uur zijn cruciaal voor een betere leefbaarheid van onze binnenstad. Het is van groot belang dat ingezet beleid na de gemeenteraadsverkiezingen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Door een vergelijking van hun verkiezingsprogramma’s laat Platform Buskruit zien welke partijen ‘de daad bij het woord’ voegen. Klik hier!

De App helpt je om gemakkelijk en snel problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente. Na elke melding krijg je altijd per e-mail een geautomatiseerd antwoord met een eigen meldingsnummer. Ook nadat het gemelde probleem, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, is hersteld krijg je hiervan per e-mail bericht.

Gebruik:

 1. Geef de locatie op (automatisch of handmatig)
 2. Kies een categorie (bv zwerfvuil op straat, een blokkerend terras of een kapotte lantaarnpaal)
 3. Maak een foto (je maakt deze ter plekke, real live)
 4. Geef een omschrijving (maximaal 500 tekens dus houd het kort en bondig)
 5. Vul (éénmalig) je gegevens in
 6. Controleer en verstuur je melding

De “Buiten Beter App” is heel gemakkelijk te downloaden via de App Store of Google Play Store.

Na het downloaden van de App op je mobiele telefoon kan je  simpel een “Proefmelding” maken om te testen hoe de App in de praktijk werkt.

Deze proefmelding wordt overigens niet verstuurd naar de gemeente.

OP 10 februari heeft de wijkraad ingesproken bij de commissie bestuur. Onderstaand de uitgesproken tekst

In de binnenstad van Haarlem zijn bedrijven gevestigd, waaronder horeca, er komen veel bezoekers en er wordt ook nog gewoond door ongeveer 8000 mensen. Om het voor iedereen prettig en leefbaar te houden is het geven en nemen én zijn er regels. Als bewoners beseffen wij dat reuring erbij hoort en dat ondernemers moeten kunnen verdienen. Maar bedrijven moeten zich wel aan de regels houden, anders kunnen wij niet prettig wonen.

Er zijn horecaondernemers die zich niet aan de regels houden wat betreft het uitzetten van terrassen. Dat was al zo vóór corona en dat is nog steeds zo nu vanwege corona de terrassen ruimer mogen zijn. Dat de regels tijdelijk ruimer zijn ivm corona vinden wij begrijpelijk, maar dat ondernemers dan toch weer verder gaan dan de ruimere regels vinden wij niet acceptabel. In o.a. de Kruisstraat, Oude Groenmarkt, Koningstraat, Spaarne en Damstraat nemen terrassen zoveel ruimte in, dat voetgangers niet veilig over straat kunnen en dat hulpdiensten er niet door kunnen. Er zijn ondernemers die helemaal geen terrasvergunning hebben maar nu toch een terras opzetten. Wat je niet hebt, mag je ook niet uitbreiden. Handhaving schiet te kort en melden helpt niet. Dat is voor bewoners een grote ergernis maar ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden en zo hun concurrentiepositie zien verzwakken. Dat Handhaving niets doet voordat een schriftelijk handhavingsverzoek is ingediend, is de omgekeerde wereld en het niet serieus nemen van de bewoners. De regels zelf zouden voldoende moeten zijn. Zodra de anderhalvemeterregel wordt afgeschaft moeten wat de wijkraad betreft de terrassen weer tot de oorspronkelijke (en vergunde) grootte worden teruggebracht. Immers, ondernemers mogen op hun tijdelijk ruimere terrassen toch niet méér stoelen neerzetten dan voor corona.

In 2012 is door de gemeente Haarlem vastgelegd, dat de Grote Kerk vrij moet blijven van terrassen. Toch is in 2014 een terrasvergunning afgegeven en is onlangs een verruiming van die vergunning aangevraagd. Sinds de coronaverruiming gaat de Grote Kerk zowel aan de noord- als aan de zuidkant schuil onder de terrassen. Die terrassen hebben in strijd met de regels een veelheid aan terrasafscheidingen en -verwarmers, parasols, plantenbakken enz en worden, ook in strijd met de regels, ’s avonds niet opgeruimd. Voor bewoners en voor bezoekers van Haarlem is het zuur dat de kerk op deze manier aan het zicht wordt onttrokken.

De wijkraad Binnenstad Haarlem verzoekt de gemeente:

 1. Alle permanente en tijdelijke terrassen rond de Grote Kerk weg te laten halen, de ten onrechte verleende vergunning uit 2014 in te trekken en geen nieuwe vergunningen te verlenen;
 2. De regels voor terrassen te handhaven en op te treden tegen overtredingen, zowel in coronatijd als daarna, en dat niet alleen als bewoners overtredingen melden maar ook op eigen initiatief;
 3. De uitbreiding van de terrassen, die nu geldt tot 1 oktober 2022, af te schaffen zodra geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoeft te worden.

In de Actie meten luchtkwaliteit Haarlem heeft de gemeente voor 2022 voor alle wijkraden in Haarlem een meting van de luchtkwaliteit beschikbaar gesteld. Wijkraden konden zelf een locatie hiervoor aangeven.
De opzet van deze metingen is voortgekomen uit een initiatief van wijken in Oost en Welgelegen (2015, 2017) en wordt voor dit jaar uitgebreid naar de hele stad.  Met deze actie wil de gemeente bijdragen aan de betrokkenheid van wijken en inwoners bij onderwerpen als de luchtkwaliteit en hun leefomgeving in het algemeen. In dit kader wil de gemeente de wijken en inwoners een mogelijkheid geven zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving vast te stellen zodat ze deze in hun gesprekken over hun wijk met gemeente, bestuur en politiek kunnen betrekken. Meer weten? Lees hier of bekijk de flyer.