Overgang van Wijkraad naar Wijkplatform

De gemeente Haarlem merkt dat veel Haarlemmers ideeën hebben om hun buurt, wijk of de stad mooier of beter te maken. Bewoners zijn op tal van manieren actief. Om recht te doen aan deze verscheidenheid en betrokkenheid zet de gemeente in op wijkplatforms. De wijkraad binnenstad zal de transformatie inzetten om zich om te vormen tot een wijkplatform.

Een wijkplatform bestaat in de kern uit samenwerkende actieve bewoners die zich inzetten voor hun wijk met daaromheen een netwerk aan partijen die actief zijn in de wijk (initiatiefnemers, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, (sociaal) ondernemers, etc.). Een wijkplatform verbindt bewoners onderling en zorgt voor een link met de gemeente om signalen uit de wijk te laten horen. Met elkaar wordt gewerkt aan betere buurt en wijk door het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun straat, buurt of wijk.

Iedereen is welkom die wil bijdragen én wil samenwerken. De basis is een open, samenwerkende houding, gericht op vertrouwen in elkaar en gelijkwaardigheid. De samenstelling kan wisselen en deelname kan voor korte of langere duur zijn. Wijkraad binnenstad zal een vorm kiezen die voor haar het meest effectief werkt. We denken aan een vorm die uit een vaste kern bestaat met daarom heen een netwerk van betrokken partijen. Dit kan ook wijkoverstijgend zijn.

Een wijkplatform bepaalt zelf voor welke thema’s en onderwerpen zij zich wil inzetten. In de basis gaat het om samenwerking met bewoners en partijen voor een prettige en leefbare wijk.

Berichten

De huidige coalitie heeft besloten om de wijkraden op te heffen en deze om te vormen tot een wijkplatform. De wijkraad Binnenstad heeft ervoor gekozen om zich te transformeren naar een wijkplatform. Het wijkplatform Leefbare Binnenstad zal gaan bestaan uit een vast kernteam van bewoners die willen samenwerken met de huidige actieve bewoners en zullen […]

Op 29 augustus zal het college besluiten om het beleidskader voor de nieuw te vormen wijkplatforms voor inspraak aan de Haarlemmers voor te leggen. Het beleidskader dient ter vervanging van de verordening op de wijkraden. De gemeente wil met wijkplatforms stimuleren dat actieve bewoners en andere partijen die zich inzetten voor de leefbaarheid van de […]