Evenementenbeleid

Haarlem kent een grote variëteit aan evenementen. Grote beeldbepalende evenementen (zoals Bevrijdingspop, Kerstmarkt) , evenementen met een regionaal karakter (zoals Jazz and more, Houtfestival) en evenementen met een lokaal karakter(zoals Proefpark, Spaarnestad concert). De gemeente probeert de evenementen zoveel mogelijk te spreiden over diverse locaties.

In de Binnenstad Haarlem zijn vooral de Grote Markt en omgeving en het Kenaupark geliefde locaties. Tegelijkertijd zijn dit locaties waar ook gewoond wordt, waardoor de impact van evenementen op bewoners groot is. Naast toegankelijkheid gaat het dan vooral om geluid(soverlast).

Opvallend genoeg kent het evenementenbeleid geen enkele normering voor het geluidsniveau. Er is landelijk geen wettelijke regeling, maar er is wel een convenant preventie gehoorschade versterkte muziek, waarin een bovengrens van 103 dB is afgesproken. De Gezondheidsraad heeft onlangs geadviseerd dit te verlagen naar 100 dB. Er zijn gemeentes die deze bovengrenzen al in hun beleid hebben opgenomen.

Op een locatie als de Grote Markt, met haar dichte bebouwing, gedraagt het geluid zich specifiek en is het complex om metingen te verrichten om een aanvaardbaar geluidsniveau vast te stellen. De wijkraad is van mening dat, zolang specifieke metingen ontbreken, het de stad zou sieren om de normering op 103 of liever nog op 100 dB vast te stellen..

Handige links:
https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1148954

Berichten

Op 7 maart 2024 van 19.00 tot 21.30 uur vindt er een participatiesessie plaats over het nieuw te vormen evenementenbeleid. Tijdens die bijeenkomst zullen o.a. de uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en Nachtcultuur. De locatie is nog onbekend, maar zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Aanmelden kan […]

Om de bewoners van Haarlem te betrekken bij het nieuwe evenementenbeleid, heeft de gemeente een enquête uitgezet. Klik voor het invullen hier De enquete is in te vullen tot 9 februari 2024.

De startnotitie actualisering Evenementenbeleid is besproken in de commissie Bestuur en de Gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen: – De voorgestelde subsidie van € 100.00 voor een kwartiermaker voor het nieuwe evenement Fier is geschrapt – Er komt een integraal beoordelingskader voor alle evenementen waaraan de gemeente bijdraagt; ook de Kerstmarkt en het […]