Evenementenbeleid

Haarlem kent een grote variëteit aan evenementen. Grote beeldbepalende evenementen (zoals Bevrijdingspop, Kerstmarkt) , evenementen met een regionaal karakter (zoals Jazz and more, Houtfestival) en evenementen met een lokaal karakter(zoals Proefpark, Spaarnestad concert). De gemeente probeert de evenementen zoveel mogelijk te spreiden over diverse locaties.

In de Binnenstad Haarlem zijn vooral de Grote Markt en omgeving en het Kenaupark geliefde locaties. Tegelijkertijd zijn dit locaties waar ook gewoond wordt, waardoor de impact van evenementen op bewoners groot is. Naast toegankelijkheid gaat het dan vooral om geluid(soverlast).

Opvallend genoeg kent het evenementenbeleid geen enkele normering voor het geluidsniveau. Er is landelijk geen wettelijke regeling, maar er is wel een convenant preventie gehoorschade versterkte muziek, waarin een bovengrens van 103 dB is afgesproken. De Gezondheidsraad heeft onlangs geadviseerd dit te verlagen naar 100 dB. Er zijn gemeentes die deze bovengrenzen al in hun beleid hebben opgenomen.

Op een locatie als de Grote Markt, met haar dichte bebouwing, gedraagt het geluid zich specifiek en is het complex om metingen te verrichten om een aanvaardbaar geluidsniveau vast te stellen. De wijkraad is van mening dat, zolang specifieke metingen ontbreken, het de stad zou sieren om de normering op 103 of liever nog op 100 dB vast te stellen..

Handige links:
https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1148954

Berichten

De startnotitie actualisering Evenementenbeleid is besproken in de commissie Bestuur en de Gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen: – De voorgestelde subsidie van € 100.00 voor een kwartiermaker voor het nieuwe evenement Fier is geschrapt – Er komt een integraal beoordelingskader voor alle evenementen waaraan de gemeente bijdraagt; ook de Kerstmarkt en het […]

Het huidige evenementenbeleid van Haarlem loopt af. Tijd dus voor vernieuwing. Het college van BenW heeft daarom de startnotitie Evenementenbeleid 2025-2028 vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om het huidige beleid te verlengen voor de jaren 2023 en 2024. In die periode wordt het evenementenbeleid en het subsidiekader voor 2025-2028 ontwikkeld. Daarin zal naast de financiering o.a. […]