Op 7 maart 2024 van 19.00 tot 21.30 uur vindt er een participatiesessie plaats over het nieuw te vormen evenementenbeleid. Tijdens die bijeenkomst zullen o.a. de uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en Nachtcultuur.
De locatie is nog onbekend, maar zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.
Aanmelden kan via evenementcoordinator@haarlem.nl

Om de bewoners van Haarlem te betrekken bij het nieuwe evenementenbeleid, heeft de gemeente een enquête uitgezet. Klik voor het invullen
hier

De enquete is in te vullen tot 9 februari 2024.

De startnotitie actualisering Evenementenbeleid is besproken in de commissie Bestuur en de Gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen:
– De voorgestelde subsidie van € 100.00 voor een kwartiermaker voor het nieuwe evenement Fier is geschrapt
– Er komt een integraal beoordelingskader voor alle evenementen waaraan de gemeente bijdraagt; ook de Kerstmarkt en het Bloemencorso worden langs hetzelfde toetsingskader gelegd
– Er komt meer en expliciete aandacht voor duurzaamheid, natuur en dierenwelzijn.

De aangepaste startnotitie vind je hier

Het huidige evenementenbeleid van Haarlem loopt af. Tijd dus voor vernieuwing. Het college van BenW heeft daarom de startnotitie Evenementenbeleid 2025-2028 vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om het huidige beleid te verlengen voor de jaren 2023 en 2024. In die periode wordt het evenementenbeleid en het subsidiekader voor 2025-2028 ontwikkeld. Daarin zal naast de financiering o.a. aandacht zijn voor samenwerking, duurzaamheid, inclusie, toegankelijkheid en geluidsbeleid.

Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024 worden subsidies geïndexeerd en incidenteel aangepast. Ook wordt nu al een eenmalige bijdrage verleend aan twee nieuwe evenementen die in Haarlem georganiseerd zullen worden: Pride en FIER Haarlem.

De startnotitie vind je onder punt 5 op https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1148954