27 september jl. vond de thema avond over terrassenbeleid plaats.
Lees meer hier

De Wijkraad Binnenstad Haarlem nodigt alle bewoners van de binnenstad uit voor een thema-avond over terrassen.

Datum: woensdag 27 september 2023
Tijd: 20:00 uur
Plaats: wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20

Gastsprekers:

Pieter de Vries, teammanager Handhaving, Gemeente Haarlem
Rosa Scheper, coordinator Handhaving terrassen, Gemeente Haarlem
Viktor Walman, beleidsmedewerker Veiligheid en Handhaving, Gemeente Haarlem

Wilt u erbij zijn? Graag aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
Tijdens de avond kunnen we niet op alle individuele vragen ingaan. Dus als u nu vragen heeft, wilt u deze dan mailen naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.
We kunnen uw vraag dan meegeven aan de gastsprekers.
 
Agenda:

1. Welkom door Ria Tel, voorzitter wijkraad binnenstad
2. Inleiding door Tinka Nas, portefeuillehouder terrassen

Zij neemt u mee over het standpunt dat de wijkraad heeft ingenomen over de huidige terrassenbeleid en legt de huidige regels uit.

3. Gastsprekers aan het woord

Hoe wordt er nu gehandhaafd op de terrasregels
Waar lopen de handhavers tegenaan
Wat is de huidige stand van zaken mbt de uitvoering van de terrasregels.

Pauze

4. Plenair gedeelte

Discussie met de bewoners over terrassen
Ria Tel leidt de discussie tussen de bewoners en de gastsprekers.

5. Samenwerking

Hoe kunnen bewoners iets melden bij de gemeente zodat de problemen adequaat opgelost kunnen worden.
Hoe werken we samen?

6. Afsluiting

Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

8 juli 2023

Terrassen in de binnenstad zijn leuk en gezellig. Maar zijn het er zo langzamerhand niet te veel? Er moet ook nog ruimte zijn voor voetgangers en fietsers. In april 2023 zijn door de gemeenteraad nieuwe terrasregels opgesteld en de wijkraad Binnenstad heeft erop aangedrongen dat die ook nageleefd en gehandhaafd worden. Het is nu begin juli en het lijkt erop dat de handhaving is gestart. Enkele knellende situaties zijn al opgelost.

Kruisstraat op 12 juni en op 4 juli: voetgangers hebben weer ruimte

De wijkraad wil benadrukken dat zij zeker niet tegen terrassen zijn. Terrassen geven de stad een gezellig aanzien. Echter er moet een betere balans komen tussen het aantal én de grootte van de terrassen. Nu de coronapandemie voorbij is moeten de terrassen weer terug naar hun oorspronkelijke afmeting. Dat vinden ondernemers moeilijk; ze hebben immers investeringen gedaan in veel terrasmeubilair.
Terrassen nemen openbare ruimte in. Dat geldt als ze vol zitten met mensen maar ook als ze leeg zijn – wat vaak het geval is- en als het meubilair na sluitingstijd op straat blijft staan. Hoeveel terrasruimte heeft Haarlem nodig? Moeten we hier niet eens serieus over nadenken? En wat te denken van alle semi-overdekte dichte terrassen die in de winter verwarmd worden door terrasverwarmers? Is dat verantwoord in deze tijd?

Op 22 juni heeft de wijkraad ingesproken bij de commissie beheer. De tekst van onze bijdrage is inspreeknotitie te vinden. Samengevat hebben wij het volgende naar voren gebracht:
-Er zijn in april nieuwe terrasregels door de gemeente vastgesteld;
-Deze regels zijn tot stand gekomen nadat de horeca, de wijkraad en andere belanghebbenden zijn gehoord;
-De burgemeester heeft toegezegd dat de nieuwe regels gehandhaafd zouden worden;
-De wijkraad heeft geconstateerd dat dit tot nu toe nog niet is gebeurd;
-Nog steeds zijn er eilandterrassen waar voetgangers tussendoor moeten laveren;
-Nog steeds is er te weinig loopruimte langs diverse terrassen waardoor voetgangers op de rijbaan of het fietspad moeten gaan lopen;
-Nog steeds ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties omdat snelle en gewone fietsers de wandelaars moeten ontwijken.

Na onze inspreeknotitie werden er door enkele commissieleden nog vragen gesteld:
– Zitten er horecamensen in de wijkraad binnenstad?
Nee, de wijkraad binnenstad bestaat uit bewoners van de binnenstad en behartigt de belangen van de bewoners. Ondernemers die zelf in de binnenstad wonen, zijn natuurlijk welkom in de vergaderingen en zij komen ook af en toe.
– Is er overleg tussen wijkraad en horecakoepel over overlast?
De wijkraad en de horeca (KHN afdeling Haarlem) nemen deel aan tenminste twee overlegorganen, nl het Operationeel Overleg Centrum (OOC) en de Centrum Management Groep (CMG). Daar wordt de terrassenproblematiek en de overlast regelmatig besproken. Helaas laat KHN al maanden verstek gaan in deze overleggen. In de laatste vergadering van de CMG meldde de vertegenwoordiger van de cultuursector dat bij voorbeeld de Schuur en de Philharmonie ook veel last hebben van de grote terrassen. Vrachtwagens met podiumstukken of instrumenten kunnen er niet door, omdat de terrassen zelfs tijdens de venstertijden (06-11 uur) blijven staan.
– Is er overleg tussen individuele omwonenden en horeca over overlast?
De ervaringen van omwonenden met overlast gevende horeca is niet altijd positief. Een gesprek leidt vroeg of laat meestal tot deze opmerkingen van de kant van de horecaondernemer: (1) ik betaal ervoor en (2) als je er niet tegen kan moet je niet in de binnenstad gaan wonen (3) ik wacht de handhaving wel af!
– Heeft de wijkraad ook contact met de mensen die het juist leuk vinden dat er veel terrassen en horeca in de binnenstad zijn?
Bij onze inspreeknotitie zijn foto’s gevoegd die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Een onbegaanbare Zijlstraat, een onder afval bedolven Lennart Nijghmonument dat nauwelijks nog als kunstwerk te herkennen is. Bij ons heeft zich niemand gemeld, die dat leuk vindt.


Zijlstraat op 20 juni: zigzaggen over de stoep

Nu de terrasregels duidelijk zijn en ze gehandhaafd gaan worden, zien wij de zomer van 2023 met vertrouwen tegemoet. Als wijkraad blijven wij pleiten voor een levendige maar ook leefbare binnenstad. De binnenstad is er voor iedereen.

Wijkraad Binnenstad Haarlem

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Sinds 29 maart gelden er nieuwe terrasregels met meer ruimte voor de voetganger. Hoe kan het dan dat met de eerste voorjaarszon de straten weer vol staan? Er zou toch gehandhaafd gaan worden? Daarom hebben we de burgemeester om opheldering gevraagd in deze brief.

Meer of minder terrassen in de binnenstad? De horeca wil er liefst nog meer en nog groter. Maar bewoners willen graag normaal over straat kunnen. En al die slordige stapels horecameubilair na sluitingstijd? Dat is geen gezicht in onze mooie historische binnenstad. Wat vindt de wijkraad binnenstad ervan? Lees hier de notitie “Openbare ruimte en terrassen” en laat ons weten wat u ervan vindt via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl