Op 29 augustus zal het college besluiten om het beleidskader voor de nieuw te vormen wijkplatforms voor inspraak aan de Haarlemmers voor te leggen. Het beleidskader dient ter vervanging van de verordening op de wijkraden.
De gemeente wil met wijkplatforms stimuleren dat actieve bewoners en andere partijen die zich inzetten voor de leefbaarheid van de wijk meer met elkaar in verbinding komen en ondersteund worden.
Wijkraad Binnenstad wil zich doorontwikkelen tot wijkplatform zodat de opgebouwde kennis en kunde, netwerken en communicatiekanalen behouden blijven voor het wijkplatform.

Het college stuurt haar besluit naar de commissie bestuur van 21 september. Zij zullen daar over debatteren. De zienswijze vanuit de commissie bestuur wordt meegenomen in de inspraak reactie.

Inspraakperiode is van 4 september tot 16 oktober.
Op 21 november zal het college n.a.v. de inspraak definitief een besluit nemen en zal dit voorleggen aan de Gemeenteraad.
Op 21 december zal de gemeenteraad definitief een besluit nemen.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl