Het huidige evenementenbeleid van Haarlem loopt af. Tijd dus voor vernieuwing. Het college van BenW heeft daarom de startnotitie Evenementenbeleid 2025-2028 vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om het huidige beleid te verlengen voor de jaren 2023 en 2024. In die periode wordt het evenementenbeleid en het subsidiekader voor 2025-2028 ontwikkeld. Daarin zal naast de financiering o.a. aandacht zijn voor samenwerking, duurzaamheid, inclusie, toegankelijkheid en geluidsbeleid.

Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024 worden subsidies geïndexeerd en incidenteel aangepast. Ook wordt nu al een eenmalige bijdrage verleend aan twee nieuwe evenementen die in Haarlem georganiseerd zullen worden: Pride en FIER Haarlem.

De startnotitie vind je op https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1148954

Jaarlijks vindt tussen 16 en 22 september de Europese mobiliteitsweek plaats

De Haarlemse politiek vindt dit een belangrijk issue en heeft in december 2019 hierover een motie ingediend.

Op 17 september heeft de Begijnebuurt aan deze motie gehoor gegeven. Men heeft geprobeerd om het Begijnhof autovrij te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. De gemeente wilde geen verkeersbesluit nemen. En dan is het lastig om de auto’s uit je buurt te krijgen.
Toch is het Begijnhof gedeeltelijk leeg gemaakt en heeft men plek kunnen maken voor een gezellig samenzijn.

Door de gemeente waren twee afzettingen verstrekt.

De buurt werd getrakteerd op een rondleiding door de Begijnbuurt die verzorgd werd door Het Gilde. Dat werd zeer gewaardeerd.

De middag werd afgesloten op het plein voor theater De Liefde met een borrel en een barbecue.

Het was een gezellig samenzijn en een mooie afsluiting van de zomervakantie.

Het is niet vanzelfsprekend om elke dag genoeg eten te hebben en een warme maaltijd te kunnen maken. Vanuit de diaconie van de Evangelisch-Lutherse kerk is er een voedselkastje geplaatst voor de kerk aan de Witte Herenstraat. Buurtbewoners en Haarlemmers die eten of toiletartikelen over hebben kunnen die hierin plaatsen. Mensen die geld tekortkomen kunnen hier iets uitpakken.
Diaconaal werker Gerjanne de Vries: ‘Houdbaar voedsel dat in gesloten verpakking zit en toiletartikelen zoals shampoo, tandpasta en maandverband zijn van harte welkom. Heb je iets over, zet het erin. Heb je iets nodig: pak het eruit.’

De Wijkraad Binnenstad Haarlem nodigt alle bewoners van de binnenstad uit voor een thema-avond over terrassen.

Datum: woensdag 27 september 2023
Tijd: 20:00 uur
Plaats: wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20

Gastsprekers:

Pieter de Vries, teammanager Handhaving, Gemeente Haarlem
Rosa Scheper, coordinator Handhaving terrassen, Gemeente Haarlem
Viktor Walman, beleidsmedewerker Veiligheid en Handhaving, Gemeente Haarlem

Wilt u erbij zijn? Graag aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
Tijdens de avond kunnen we niet op alle individuele vragen ingaan. Dus als u nu vragen heeft, wilt u deze dan mailen naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.
We kunnen uw vraag dan meegeven aan de gastsprekers.
 
Agenda:

1. Welkom door Ria Tel, voorzitter wijkraad binnenstad
2. Inleiding door Tinka Nas, portefeuillehouder terrassen

Zij neemt u mee over het standpunt dat de wijkraad heeft ingenomen over de huidige terrassenbeleid en legt de huidige regels uit.

3. Gastsprekers aan het woord

Hoe wordt er nu gehandhaafd op de terrasregels
Waar lopen de handhavers tegenaan
Wat is de huidige stand van zaken mbt de uitvoering van de terrasregels.

Pauze

4. Plenair gedeelte

Discussie met de bewoners over terrassen
Ria Tel leidt de discussie tussen de bewoners en de gastsprekers.

5. Samenwerking

Hoe kunnen bewoners iets melden bij de gemeente zodat de problemen adequaat opgelost kunnen worden.
Hoe werken we samen?

6. Afsluiting

Informeel samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl