Jaarlijks vindt tussen 16 en 22 september de Europese mobiliteitsweek plaats

De Haarlemse politiek vindt dit een belangrijk issue en heeft in december 2019 hierover een motie ingediend.

Op 17 september heeft de Begijnebuurt aan deze motie gehoor gegeven. Men heeft geprobeerd om het Begijnhof autovrij te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. De gemeente wilde geen verkeersbesluit nemen. En dan is het lastig om de auto’s uit je buurt te krijgen.
Toch is het Begijnhof gedeeltelijk leeg gemaakt en heeft men plek kunnen maken voor een gezellig samenzijn.

Door de gemeente waren twee afzettingen verstrekt.

De buurt werd getrakteerd op een rondleiding door de Begijnbuurt die verzorgd werd door Het Gilde. Dat werd zeer gewaardeerd.

De middag werd afgesloten op het plein voor theater De Liefde met een borrel en een barbecue.

Het was een gezellig samenzijn en een mooie afsluiting van de zomervakantie.