De gemeente Haarlem is voornemens per 1 januari 2025 een Nul-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in te voeren voor het Centraal Stedelijk Gebied. Dat gebied omvat de Binnenstad plus de direct aanliggende wijken zoals de Burgwal, de Amsterdamse Buurt, Houtvaartkwartier, Leidsebuurt etc. Dit is een landelijke regeling die 29 gemeenten volgen, waaronder alle grote steden. Personenauto’s zijn vooralsnog hiervan uitgesloten.

Het voorstel van B&W gaat nog wel de inspraak in. Er komt een aantal overgangsregelingen en ontheffingsmogelijkheden, zoals die voor niet-zakelijk gebruikte bestelwagens. Grote concerns zoals AH, Jumbo, Kruidvat en DHL hebben geen grote problemen. Zij zullen hun wagenpark kunnen aanpassen. De pijn zit bij kleine zelfstandigen, klusbedrijfjes en vooral de ambulante handel (markt-handelaren).

Vrijstelling wordt verleend (i.i.g. tot 1/1/2030) voor o.a.:
– Oude bestelwagens (“oldtimers”)
– Rolstoeltoegankelijke bestelwagens (of aangepast wegens handicap)
– Kermis- of circusvoertuigen
– Bedrijfsauto’s met zware laadkraan
– Kampeerauto’s geregistreerd als personenauto’s.
Relatief jonge bestelwagens met Emissieklasse 5 hebben toegang tot 1/1/2027,
met Emissieklasse 6 tot 1/1/2028.

Markthandelaren kunnen een beroep doen op een zogenaamde Hardheidsclausule, waarbij een voortijdige investering niet proportioneel zou zijn of zelfs tot een dreigend faillissement kan leiden Dit zal waarschijnlijk juridisch problemen gaan opleveren. Al deze regelingen gelden –vooralsnog– niet voor personenauto’s. Er is wel sprake van dat na 1/1/2030 (oudere) dieselauto’s verboden zullen gaan worden.

Vanaf 8 januari start de Gebroeders Griekspoor met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Catharijnebrug.
Bijgaand de bewonersbrief Catharijnebrug ten behoeve van de werkzaamheden ter informatie.

Voor vragen, opmerkingen of meldingen kunt u zich wenden tot:
Gebroeders Griekspoor B.V.
E-mail: info@griekspoor.nl
Tel: 0252-672 614

Jaarlijks vindt tussen 16 en 22 september de Europese mobiliteitsweek plaats

De Haarlemse politiek vindt dit een belangrijk issue en heeft in december 2019 hierover een motie ingediend.

Op 17 september heeft de Begijnebuurt aan deze motie gehoor gegeven. Men heeft geprobeerd om het Begijnhof autovrij te krijgen. Dat is niet helemaal gelukt. De gemeente wilde geen verkeersbesluit nemen. En dan is het lastig om de auto’s uit je buurt te krijgen.
Toch is het Begijnhof gedeeltelijk leeg gemaakt en heeft men plek kunnen maken voor een gezellig samenzijn.

Door de gemeente waren twee afzettingen verstrekt.

De buurt werd getrakteerd op een rondleiding door de Begijnbuurt die verzorgd werd door Het Gilde. Dat werd zeer gewaardeerd.

De middag werd afgesloten op het plein voor theater De Liefde met een borrel en een barbecue.

Het was een gezellig samenzijn en een mooie afsluiting van de zomervakantie.

Bewoners van de Lange Herenstraat zagen met lede ogen aan hoe er regelmatig veel te hard werd gereden in hun straat. Dit leverde soms gevaarlijke situaties op.
Er is een enquête uitgezet onder buurtbewoners waar enorm veel respons op kwam. Met ondersteuning van de wijkraad is er een groep bewoners gevormd die het probleem bij de gemeente heeft aangekaart. En met resultaat!
Er zijn twee verkeer remmende drempels geplaatst.

Aan het begin van de straat, vlak na de inrit van de parkeergarage, zijn twee plantenbakken geplaatst. De positionering wordt nog wat aangepast, maar het begin is er.

Inmiddels zijn de eerst plantjes gepoot, staan er mooie boompjes in, en is er bloemenzaad uitgestrooid.
De gemeente zal nog een aanduiding ’30 km’ op het wegdek laten aanbrengen.
Stappen op weg naar een veilige straat!

Het is landelijk beleid dat de maximum snelheid in de bebouwde kom in heel Nederland van 50 naar 30 km/uur gaat. Daartoe is al in 2020 een motie in de Tweede Kamer met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Enige uitzonderingen op zogenaamde GOW-wegen (Gebieds-Ontsluitende-Wegen) zullen wel blijven bestaan. Op deze doorgaande wegen blijft 50 km/uur de maximum snelheid “als de verkeersveiligheid niet in het geding is”.
Vele gemeenten zijn hier al voortvarend mee aan de slag gegaan. Haarlem heeft in januari 2023 een “Plan van Aanpak 30 km/uur” gepubliceerd. De norm is dat 30 km/uur standaard wordt in alle woongebieden op de zogenaamde ETW-wegen (Erf-Toegangs-Wegen). Dit betekent dat –op termijn– alle wegen in de Binnenstad 30 km/uur worden behalve die tot de Hoofdontsluitingsstructuur behoren: Wilhelminastraat, Kinderhuisvest en Parklaan (tot de Jansweg). Buiten de Binnenstad zijn dat bijvoorbeeld ook Staten- en Prinsenbolwerk, De Dreef, Verspronckweg, Rijksstraatweg, Schoterweg.

In februari 2023 wordt in een aantal straten in de Binnenstad 30 km/uur ingevoerd:
– Gonnetstraat, Ripperdastraat, Ripperdapark, Ripperdasteeg, Phoenixstraat, Claes van Ruyvenstraat en
– Kraaienhorst, Magdalenahof, Magdalenastraat, Witte Herenstraat, Zijlstraat tussen Nassaulaan en Zijlvest.
In deze straten is hard rijden sowieso nauwelijks mogelijk. De gemeente geeft zelf aan dat hier sprake is van “laag hangend fruit”.

Er komt nu een nieuwe categorie GOW-30-wegen. Voor de binnenstad zijn die:
– Gedempte Oude Gracht – Verwulft – Nassaulaan – Nassauplein – Zijhuizen,
– Donkere Spaarne – Koudenhorn – Hooimarkt – Friese Varkensmarkt.
In deze categorie is het de bedoeling om op termijn na herinrichting van het straatbeeld 30 km/uur in te voeren. Althans: de gemeente wil onderzoeken in hoeverre hier 30 km/uur ingevoerd kan worden. Het traject Koudenhorn – Donkere Spaarne is het enige deel van de Spaarne-oever dat nog niet aangepast is in het kader van de Spaarneboulevard, om een wandelboulevard langs de Spaarne-oever van Zuid naar Noord te creëren (waarbij het dan ook mogelijk wordt voor slechtzienden, en met kinderwagens en rollators daar te lopen).

Voor de bewoners van Kinderhuisvest en de Parklaan (tot de Jansweg) is het geen goed nieuws dat deze wegen kennelijk tot de Hoofdontsluitingsstructuur behoren, waar 50 km/uur nog steeds toegestaan blijft. De Wijkraad bepleit dat op dit korte traject door de oude stad het verkeer zich ook aan 30 km/uur zou moeten houden, dus dat deze wegen ook de status van GOW-30 krijgen.

Zie voor de precieze locatie van al deze wegen en straten:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/u-11.pdf