Het nieuwe coalitieakkoord van Haarlem heet: ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad‘. De PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij presenteerden het akkoord vrijdag 17 juni aan de stad. Leefbare stad sluit goed aan bij waar de wijkraden en Platform Bus-kruit zich voor inzetten: een leefbare en bereikbare stad.

De partijen zetten leefbaarheid voorop. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer moeten daarom aantrekkelijker worden gemaakt. Daarnaast krijgt veiligheid ook aandacht.

Om dit te realiseren zijn de volgende relevante acties benoemd:

  • In Haarlem is 30 kilometer per uur de standaard. De komende jaren passen we de wegen hierop aan.
  • We realiseren deze periode het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.
  • We maken meer veilige ruimte voor voetgangers door de stoepen beter toegankelijk te maken.

Gelet op de partijen die de coalitie vormen gaan wij er vanuit dat de 30 km/u ook gaat gelden op de (H)OV-routes door het centraal stedelijk gebied. Zo wel PvdA, GroenLinks als de ActiePartij hebben aangegeven 30 km/u te willen invoeren.