Het verbannen van de dubbeldeks bussen en invoering van 30km/uur zijn cruciaal voor een betere leefbaarheid van onze binnenstad. Het is van groot belang dat ingezet beleid na de gemeenteraadsverkiezingen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Door een vergelijking van hun verkiezingsprogramma’s laat Platform Buskruit zien welke partijen ‘de daad bij het woord’ voegen. Klik hier!

De App helpt je om gemakkelijk en snel problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente. Na elke melding krijg je altijd per e-mail een geautomatiseerd antwoord met een eigen meldingsnummer. Ook nadat het gemelde probleem, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, is hersteld krijg je hiervan per e-mail bericht.

Gebruik:

  1. Geef de locatie op (automatisch of handmatig)
  2. Kies een categorie (bv zwerfvuil op straat, een blokkerend terras of een kapotte lantaarnpaal)
  3. Maak een foto (je maakt deze ter plekke, real live)
  4. Geef een omschrijving (maximaal 500 tekens dus houd het kort en bondig)
  5. Vul (éénmalig) je gegevens in
  6. Controleer en verstuur je melding

De “Buiten Beter App” is heel gemakkelijk te downloaden via de App Store of Google Play Store.

Na het downloaden van de App op je mobiele telefoon kan je  simpel een “Proefmelding” maken om te testen hoe de App in de praktijk werkt.

Deze proefmelding wordt overigens niet verstuurd naar de gemeente.

OP 10 februari heeft de wijkraad ingesproken bij de commissie bestuur. Onderstaand de uitgesproken tekst

In de binnenstad van Haarlem zijn bedrijven gevestigd, waaronder horeca, er komen veel bezoekers en er wordt ook nog gewoond door ongeveer 8000 mensen. Om het voor iedereen prettig en leefbaar te houden is het geven en nemen én zijn er regels. Als bewoners beseffen wij dat reuring erbij hoort en dat ondernemers moeten kunnen verdienen. Maar bedrijven moeten zich wel aan de regels houden, anders kunnen wij niet prettig wonen.

Er zijn horecaondernemers die zich niet aan de regels houden wat betreft het uitzetten van terrassen. Dat was al zo vóór corona en dat is nog steeds zo nu vanwege corona de terrassen ruimer mogen zijn. Dat de regels tijdelijk ruimer zijn ivm corona vinden wij begrijpelijk, maar dat ondernemers dan toch weer verder gaan dan de ruimere regels vinden wij niet acceptabel. In o.a. de Kruisstraat, Oude Groenmarkt, Koningstraat, Spaarne en Damstraat nemen terrassen zoveel ruimte in, dat voetgangers niet veilig over straat kunnen en dat hulpdiensten er niet door kunnen. Er zijn ondernemers die helemaal geen terrasvergunning hebben maar nu toch een terras opzetten. Wat je niet hebt, mag je ook niet uitbreiden. Handhaving schiet te kort en melden helpt niet. Dat is voor bewoners een grote ergernis maar ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden en zo hun concurrentiepositie zien verzwakken. Dat Handhaving niets doet voordat een schriftelijk handhavingsverzoek is ingediend, is de omgekeerde wereld en het niet serieus nemen van de bewoners. De regels zelf zouden voldoende moeten zijn. Zodra de anderhalvemeterregel wordt afgeschaft moeten wat de wijkraad betreft de terrassen weer tot de oorspronkelijke (en vergunde) grootte worden teruggebracht. Immers, ondernemers mogen op hun tijdelijk ruimere terrassen toch niet méér stoelen neerzetten dan voor corona.

In 2012 is door de gemeente Haarlem vastgelegd, dat de Grote Kerk vrij moet blijven van terrassen. Toch is in 2014 een terrasvergunning afgegeven en is onlangs een verruiming van die vergunning aangevraagd. Sinds de coronaverruiming gaat de Grote Kerk zowel aan de noord- als aan de zuidkant schuil onder de terrassen. Die terrassen hebben in strijd met de regels een veelheid aan terrasafscheidingen en -verwarmers, parasols, plantenbakken enz en worden, ook in strijd met de regels, ’s avonds niet opgeruimd. Voor bewoners en voor bezoekers van Haarlem is het zuur dat de kerk op deze manier aan het zicht wordt onttrokken.

De wijkraad Binnenstad Haarlem verzoekt de gemeente:

  1. Alle permanente en tijdelijke terrassen rond de Grote Kerk weg te laten halen, de ten onrechte verleende vergunning uit 2014 in te trekken en geen nieuwe vergunningen te verlenen;
  2. De regels voor terrassen te handhaven en op te treden tegen overtredingen, zowel in coronatijd als daarna, en dat niet alleen als bewoners overtredingen melden maar ook op eigen initiatief;
  3. De uitbreiding van de terrassen, die nu geldt tot 1 oktober 2022, af te schaffen zodra geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoeft te worden.

In de Actie meten luchtkwaliteit Haarlem heeft de gemeente voor 2022 voor alle wijkraden in Haarlem een meting van de luchtkwaliteit beschikbaar gesteld. Wijkraden konden zelf een locatie hiervoor aangeven.
De opzet van deze metingen is voortgekomen uit een initiatief van wijken in Oost en Welgelegen (2015, 2017) en wordt voor dit jaar uitgebreid naar de hele stad.  Met deze actie wil de gemeente bijdragen aan de betrokkenheid van wijken en inwoners bij onderwerpen als de luchtkwaliteit en hun leefomgeving in het algemeen. In dit kader wil de gemeente de wijken en inwoners een mogelijkheid geven zelf de luchtkwaliteit in hun woonomgeving vast te stellen zodat ze deze in hun gesprekken over hun wijk met gemeente, bestuur en politiek kunnen betrekken. Meer weten? Lees hier of bekijk de flyer.