OP 10 februari heeft de wijkraad ingesproken bij de commissie bestuur. Onderstaand de uitgesproken tekst

In de binnenstad van Haarlem zijn bedrijven gevestigd, waaronder horeca, er komen veel bezoekers en er wordt ook nog gewoond door ongeveer 8000 mensen. Om het voor iedereen prettig en leefbaar te houden is het geven en nemen én zijn er regels. Als bewoners beseffen wij dat reuring erbij hoort en dat ondernemers moeten kunnen verdienen. Maar bedrijven moeten zich wel aan de regels houden, anders kunnen wij niet prettig wonen.

Er zijn horecaondernemers die zich niet aan de regels houden wat betreft het uitzetten van terrassen. Dat was al zo vóór corona en dat is nog steeds zo nu vanwege corona de terrassen ruimer mogen zijn. Dat de regels tijdelijk ruimer zijn ivm corona vinden wij begrijpelijk, maar dat ondernemers dan toch weer verder gaan dan de ruimere regels vinden wij niet acceptabel. In o.a. de Kruisstraat, Oude Groenmarkt, Koningstraat, Spaarne en Damstraat nemen terrassen zoveel ruimte in, dat voetgangers niet veilig over straat kunnen en dat hulpdiensten er niet door kunnen. Er zijn ondernemers die helemaal geen terrasvergunning hebben maar nu toch een terras opzetten. Wat je niet hebt, mag je ook niet uitbreiden. Handhaving schiet te kort en melden helpt niet. Dat is voor bewoners een grote ergernis maar ook voor ondernemers die zich wel aan de regels houden en zo hun concurrentiepositie zien verzwakken. Dat Handhaving niets doet voordat een schriftelijk handhavingsverzoek is ingediend, is de omgekeerde wereld en het niet serieus nemen van de bewoners. De regels zelf zouden voldoende moeten zijn. Zodra de anderhalvemeterregel wordt afgeschaft moeten wat de wijkraad betreft de terrassen weer tot de oorspronkelijke (en vergunde) grootte worden teruggebracht. Immers, ondernemers mogen op hun tijdelijk ruimere terrassen toch niet méér stoelen neerzetten dan voor corona.

In 2012 is door de gemeente Haarlem vastgelegd, dat de Grote Kerk vrij moet blijven van terrassen. Toch is in 2014 een terrasvergunning afgegeven en is onlangs een verruiming van die vergunning aangevraagd. Sinds de coronaverruiming gaat de Grote Kerk zowel aan de noord- als aan de zuidkant schuil onder de terrassen. Die terrassen hebben in strijd met de regels een veelheid aan terrasafscheidingen en -verwarmers, parasols, plantenbakken enz en worden, ook in strijd met de regels, ’s avonds niet opgeruimd. Voor bewoners en voor bezoekers van Haarlem is het zuur dat de kerk op deze manier aan het zicht wordt onttrokken.

De wijkraad Binnenstad Haarlem verzoekt de gemeente:

  1. Alle permanente en tijdelijke terrassen rond de Grote Kerk weg te laten halen, de ten onrechte verleende vergunning uit 2014 in te trekken en geen nieuwe vergunningen te verlenen;
  2. De regels voor terrassen te handhaven en op te treden tegen overtredingen, zowel in coronatijd als daarna, en dat niet alleen als bewoners overtredingen melden maar ook op eigen initiatief;
  3. De uitbreiding van de terrassen, die nu geldt tot 1 oktober 2022, af te schaffen zodra geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoeft te worden.