JAARVERGADERING WIJKRAAD GOED BEZOCHT

Ruim 60 betrokken wijkbewoners waren aanwezig op de jaarvergadering van de Wijkraad Binnenstad.
Burgemeester Jos Wienen en wijkwethouder Eva de Raadt waren uitgenodigd om met de bewoners in gesprek te gaan over het thema ‘Binnenstad levendig en leefbaar’.
De burgemeester sprak over de heetste hangijzers, terrassen en nachtcultuur, waarna hij in gesprek ging met bewoners. 

Terrassen
De burgemeester heeft toegegeven dat na de Corona-tijd de terrassen uitgebreid zijn. Ook heeft men ingezien dat de oorspronkelijke regels moeilijk handhaafbaar waren.
Samen met Horeca Haarlem, de wijkraad en het Platform Toegankelijkheid is er gesproken over nieuwe regels.
Op 28 maart 2023 heeft het College de nieuwe regels vastgesteld.

– Als er een terras op het voetpad is geplaatst moet er altijd 0,90 meter vrij zijn voor voetgangers.
– Als er geen trottoir aanwezig is zal er 3,5 meter vrijgehouden moeten worden voor het verkeer en de hulpdiensten.
Dit betekent dat iedereen iets heeft ingeleverd. De burgemeester heeft de bewoners toegezegd dat de regels gehandhaafd zullen worden. De Grote Markt, Botermarkt en Oude Groenmarkt worden nog apart bekeken.

Nachtcultuur: Verruiming zonder Overlast.
De burgemeester begrijpt dat nachtcultuur overlast kan veroorzaken. Men wil samen met de bewoners en ondernemers onderzoeken hoe de overlast zoveel mogelijk te beperken. Men begrijpt tevens dat de ondernemers mee willen denken.
Het motto is ‘verruiming zonder overlast’.
De gemeente wenst een levendige uitgaanscultuur en ook maatregelen om de overlast te beperken. Het is een complex spanningsveld dat uitdagend is en tot een goed resultaat moet leiden.

Tenslotte riep de burgemeester de bewoners en wijkraad op om ook in de gemeenteraad en commissies (meer) van zich te laten horen.

Het standpunt van de wijkraad over deze en andere onderwerpen is te vinden in het jaarverslag 2022. Het volledige verslag van de jaarvergadering staat binnenkort op onze website www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.

De speerpunten van de wijkraad voor 2023 zijn:
Terrassen
Verkeer en mobiliteit
Overgang van wijkraad naar wijkplatform
Nachtcultuur
Herinrichting Stationsplein
Evenementenbeleid

Wijkraad Binnenstad Haarlem

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
mail: info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
U kunt de wijkraad ook vinden op
Facebook en Twitter