Wijkraadvergaderingen

Maandelijks

We vergaderen elke laatste woensdag van de maand (met uitzondering van het zomerreces). Hierbij worden alle lopende zaken doorgenomen en nieuwe onderwerpen die u als binnenstadbewoner aanlevert. We beginnen altijd om 20:00 uur in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20. Als u niet aanwezig kunt zijn, maar toch een onderwerp heeft dat u graag op onze agenda wilt plaatsen, dan kunt u dit sturen naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.

Jaarvergadering

Los van de maandelijkse vergaderingen organiseert de wijkraad ook een jaarvergadering. Daar wordt toegelicht wat wij in het voorgaande jaar hebben gedaan en wat onze plannen voor het komende jaar zijn. Ook wordt er een speciaal thema behandeld, waarvoor we deskundige sprekers uitnodigen. Daarnaast is dit het moment waarop wijkraadsleden ver- en herkozen kunnen worden.

Thema-avonden

Af en toe organiseren we ook een speciale thema-avond. In juni 2019 bijvoorbeeld zal deze avond gewijd zijn aan het toenemend toerisme in de binnenstad . We nodigen voor zo’n avond altijd sprekers uit die direct betrokken zijn bij het onderwerp, bijvoorbeeld ondernemers, wethouders, politici en ambtenaren.

U bent als binnenstadbewoner op elk van deze vergaderingen van harte welkom om uw mening of zorgen kenbaar te maken en mee te denken over oplossingen. De jaarvergadering en de thema-avond worden apart aangekondigd via de website en via flyers die u van ons in de brievenbus krijgt.

Het onderwerp van de thema-avond op 12 juni 2019 is Haarlem als toeristische hotspot

Vergaderdata 2020:

 • 29 januari
 • 26 februari
 • 25 maart geannuleerd
 • 22 april geannuleerd
 • 27 mei digitaal
 • 24 juni digitaal
 • juli reces
 • augustus reces
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

zijn-er-nog-vragen

Alle notulen vanaf 2009 tot heden

Gebruik de tabs om door de jaartallen te navigeren

Hieronder treft u alle notulen van het kalenderjaar 2020

N.B. Omdat het maken van de notulen en de vaststelling door de wijkraadsleden enige tijd in beslag nemen, kan er een korte periode zitten tussen de meest recente vergadering en de online publicatie van deze notulen. Wij streven ernaar u deze op de kortst mogelijke termijn aan te bieden.