Wijkraadvergaderingen

Maandelijks

We vergaderen elke laatste woensdag van de maand (met uitzondering van het zomerreces). Hierbij worden alle lopende zaken doorgenomen en nieuwe onderwerpen die u als binnenstadbewoner aanlevert. We beginnen altijd om 20:00 uur in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20. Als u niet aanwezig kunt zijn, maar toch een onderwerp heeft dat u graag op onze agenda wilt plaatsen, dan kunt u dit sturen naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.

Jaarvergadering

Los van de maandelijkse vergaderingen organiseert de wijkraad ook een jaarvergadering. Daar wordt toegelicht wat wij in het voorgaande jaar hebben gedaan en wat onze plannen voor het komende jaar zijn. Ook wordt er een speciaal thema behandeld, waarvoor we deskundige sprekers uitnodigen. Daarnaast is dit het moment waarop wijkraadsleden ver- en herkozen kunnen worden.

Thema-avonden

Af en toe organiseren we ook een speciale thema-avond. We nodigen voor zo’n avond altijd sprekers uit die direct betrokken zijn bij het onderwerp, bijvoorbeeld ondernemers, wethouders, politici en ambtenaren.

U bent als binnenstadbewoner op elk van deze vergaderingen van harte welkom om uw mening of zorgen kenbaar te maken en mee te denken over oplossingen. De jaarvergadering en de thema-avond worden apart aangekondigd via de website en via flyers die u van ons in de brievenbus krijgt.

Datum komende wijkraadvergadering

  • 27 maart 2024

zijn-er-nog-vragen

Notulen

Hieronder treft u de notulen van het kalenderjaar 2024:


31 januari28 februari


27 maart