Last van ratten?

Ratten zijn dol op allerlei voedsel en afval dat mensen in en rond het huis hebben liggen. Ook zwerfafval dat op straat wordt achtergelaten trekt ratten aan. Daarnaast kan het voeren van vogels op straat ratten aantrekken. Ratten kunnen gebruik maken van rioolbuizen als transportroute. Bovendien kunnen ze al door zeer smalle kiertjes huizen binnenkomen. Toch kunt u wat doen om de kans op rattenoverlast kleiner te maken, of om bestaande overlast te verminderen.

Hoe herkent u ratten in en rondom uw huis?

Rattensporen

Sommige signalen kunnen erop wijzen dat u te maken heeft met ratten in huis. Ten eerste is de aanwezigheid van uitwerpselen (keutels) een aanwijzing. Uitwerpselen van ratten zijn zo’n 1,5 tot 2 cm lang en cilindervormig, met één puntig en één plat uiteinde. Verder laten ratten buiksmeer achter op plekken waar ze vaak lopen. U kunt dit herkennen aan een donkergekleurde, vettige aanslag, bijvoorbeeld in deurposten en langs muren. Ook kunnen soms poot- en staartafdrukken op de grond zichtbaar zijn. Pootafdrukken van ratten zijn groter dan die van muizen. Afdrukken van de voorpoten zijn zo’n 2 centimeter lang, en die van de achterpoten ruim 4 centimeter.
Daarnaast kan er knaagschade te zien zijn, aan bijvoorbeeld kabels, meubels of deuren, maar ook aan etensverpakkingen of aan het eten zelf. Soms zijn hierbij de afdrukken van de snijtanden te zien. Deze zijn samen 2 tot 6 mm breed.

Holen en nesten

Ratten graven holen en bouwen nesten. Rattenholen hebben ongeveer de doorsnede van een  tennisbal. Gaten in de grond die dit formaat hebben (bijvoorbeeld direct om uw huis) kunnen tekenen zijn dat er gangenstelsels van ratten onder uw huis aanwezig zijn. Verder kunnen terugkerende verzakkingen in de tuin wijzen op de aanwezigheid van gangenstelsels. Rattennesten worden gemaakt van hopen zacht afval, zoals stukken papier.

Geluiden

Soms kunt u ratten door uw huis horen lopen. In Haarlem komen uitsluitend bruine ratten voor. Deze ratten zitten meestal onder het huis of in de kelder, en niet vaak hoog in huis zoals op zolders. Dit is wel het geval bij de zwarte rat, die niet in Haarlem voorkomt. Trippelende geluiden op zolder zullen dus eerder wijzen op muizen dan op ratten.

Bronnen: https://www.rentokil.nl/ratten/ratten-in-huis/, https://www.rentokil.nl/blog/ratten-en-muizen-in-de-tuin-voorkomen/ en https://www.zoogdiervereniging.nl/bruine-rat-rattus-norvegicus

Hoe kunt u rattenoverlast voorkomen en bestrijden?

Bij incidentele rattenoverlast kan Spaarnelanden kosteloos bestrijden met de beschikbare methoden, zoals het plaatsen van klemmen en vallen. Voor meer informatie en contactgegevens van Spaarnelanden kunt u terecht op de onderstaande site: https://www.spaarnelanden.nl/inwoners/plaagdieren.

Minder tegels, meer groen

Foto: Carla van de Pieterman

Het klimaat verandert. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de gevolgen daarvan. De verwachting is dat we steeds vaker te maken krijgen met extreme regenbuien en dat wij ons tegelijkertijd moeten voorbereiden op lange periodes van aanhoudende hitte en droogte. Door slimme maatregelen te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor de bewoners van de stad beperkt blijven. De gemeente zorgt voor de openbare ruimte. Maar je kunt zelf ook maatregelen nemen.

Minder tegels en meer groen in de stad helpt om wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast zorgt het groen voor een waterbuffer in droge periodes. Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte en een betere luchtkwaliteit. En planten en bloemen trekken vogels, vlinders, bijen, egels, en andere dieren aan.

Geveltuintje

Geveltuintjes zijn smalle groenstroken tegen de gevel, direct aan de straatkant. Ze zijn eenvoudig en goedkoop zelf aan te leggen. Haal een rij stoeptegels weg voor de gevel, meng de grond met tuinaarde en plant de plantjes. Er zijn wel een paar spelregels. Zo moet er genoeg ruimte over zijn voor wandelaars, scootmobielen en kinderwagens en bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud en instandhouding van de geveltuin. En het is verplicht om een opstaand randje aan te leggen van de tegels of klinkers die zijn weggehaald. Dit voorkomt dat het trottoir verzakt. Kies het liefst voor biologisch geteelde en inheemse planten. Daar hebben onze vogels en insecten het meeste aan. Kijk voor meer informatie op haarlem.nl/geveltuintjes.

Groen-in-de-stad-spreekuur

Op woensdagmiddag kun je in de Haarlemmer Kweektuin terecht bij het gratis groen-in-de-stad-spreekuur van NME Haarlem en Steenbreek023. Wil je weten hoe je je tuin het beste groen en duurzaam kunt inrichten en onderhouden? Stel je vraag aan hovenier Arjan de Pater of maak een afspraak via adepater@haarlem.nl. Kijk voor meer tips voor een groenere tuin op www.steenbreek023.nl.

Overlast van vrachtwagens in de binnenstad?

De wijkraden van het centrum van Haarlem zijn in overleg met de gemeente over het beperken van het vrachtwagenverkeer. Winkels en horeca moeten natuurlijk bevoorraad worden, maar dat moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor bewoners. Daarom horen we graag uw ervaringen! Maakt het vrachtwagenverkeer u elke ochtend wakker? Heeft u last van lawaai of stank? Wordt de doorgang in uw straat regelmatig geblokkeerd? Is de veiligheid in het geding, bijvoorbeeld voor uzelf of voor spelende kinderen? Laat het ons dan weten, dan nemen wij dit expliciet mee in ons overleg met de gemeente.

Stuur ons een mail met uw ervaringen en evt. foto’s naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Vergadering van de wijkraad op 27 maart 2019

Op woensdag 27 maart om 20.00 is de vergadering van de wijkraad in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20. Komt U ook ?

Klik hier voor de agenda

Vergadering van de wijkraad op 27 februari

Op woensdag 27 februari om 20.00 is de vergadering van de wijkraad in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20. Komt U ook ?

Klik hier voor de agenda

Maand van de Democratie

Het is u misschien ontgaan, maar de maand februari is ‘maand van de democratie’. Onder de bezielende leiding van wethouder Jur Botter zijn allerlei ideeën besproken om de democratie ‘van onderop’ te versterken, door burgers in wijken meer inspraak en zeggenschap te geven. Plan is nu om onder de vlag van ‘Nieuwe Democratie’ te experimenteren met een aantal wijkraden die samengesteld zijn op basis van door loting aangewezen wijkbewoners. We zijn als wijkraad erg benieuwd naar het vervolg en hopen van harte met de wethouder op een succesvol experiment. Maar we maken ons ook zorgen. Is die ‘nieuwe democratie’ op deze manier wel haalbaar? De crux lijkt te zitten in het vinden van een echt duidelijk en eerlijk antwoord op de vraag waar burgers over mogen (mee)beslissen en waar de beslissingen gewoon zoals vanouds genomen blijven worden in de gemeenteraad. Dat antwoord lijkt nog niet gegeven en is er misschien ook niet. En misschien kun je op een veel eenvoudiger manier de oude democratie wel de nieuwe energie geven die het nodig heeft. Wij geven een simpele suggestie…

Een uitgebreide beschouwing over de plannen van de wethouder ten behoeve van een ‘nieuwe democratie’, inclusief die simpele suggestie van de wijkraad Binnenstad, vindt u hier.

De eerste vergadering van de wijkraad in 2019

Op woensdag 30 januari om 20.00 is de eerste vergadering van de wijkraad in 2019 in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20. Komt U ook ?

Klik hier voor de agenda

Over Samen Hier      

Begin 2019 begint het project Samen Hier in Haarlem! In Samen hier trek je met vier anderen – bijvoorbeeld je buren, collega’s, vrienden, clubgenoten of familieleden –een jaar lang op met een nieuwkomer of nieuwkomersgezin. Justice and Peace koppelt je groep op basis van jullie eigenschappen en voorkeuren, zodat er een goede klik is. Vervolgens kom je bijvoorbeeld samen om te eten, de Nederlandse taal te oefenen, mee te denken over passend werk of opleiding, kortom: de statushouders te helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Zo kunnen ze écht integreren en een breed sociaal en professioneel netwerk opbouwen. Samen Hier is goed te combineren met bijvoorbeeld je baan of een gezin, omdat je als groep samen meedoet en de taken kunt verdelen. Voor meer informatie: www.samenhier.nl   

Groeiend verzet tegen dubbeldekkers in Haarlemse binnenstad

HAARLEM – Bewoners van de Haarlemse Rustenburgerlaan hebben massaal posters voor hun ramen opgehangen om hun onvrede te uiten over de vele dubbeldekkers die sinds een jaar om de zes minuten door hun straat rijden.

De postercampagne is een initiatief van het actiecomité Bus-Kruit. Direct na de introductie van de dubbeldekbussen op de route van Haarlem-Amsterdam constateerde deze binnenstadbewoners dat de grote bussen veel overlast veroorzaken.

Het hele artikel en een interview met bewoners kunt u hier lezen: 

Volgende week worden de posters aan geboden bij bewoners van Kruisstraat/Jansweg, Parklaan, Kenaupark/Kinderhuisvest. 

Wit kruis op straat is geen parkeerverbod

U ziet ze vast wel eens staan, zeker als u als bewoner of bezoeker van de binnenstad op zoek bent naar een de schaars beschikbare parkeerplaatsen: zo’n vervelend wit kruis net op een plek waar u dacht uw auto neer te kunnen zetten. Teleurgesteld rijdt u dan maar verder op zoek naar een plek waar u wel legaal kunt parkeren. Van een aantal binnenstadbewoners kregen we echter de vraag wat eigenlijk de wettelijke status is van zo’n wit kruis. Antwoord: wettelijk zegt zo’n kruis vrijwel niets; het kruis markeert één parkeerplaats, meer niet. Het is dus aan te raden om bij zo’n wit kruis even goed te kijken of er wel een bord bij staat dat u expliciet verbiedt om daar te parkeren. Bijvoorbeeld een bord met een kentekennummer dat aangeeft dat de plek gereserveerd is voor een arts of een gehandicapte. Of een bord voor een taxiparkeerplek. Als er echter alleen maar een kruis staat, zonder bord erbij, mag iedereen er parkeren.