De stem van de binnenstadbewoners
Welkom op de website van de Wijkraad Binnenstad Haarlem. Wij zijn er voor en door de ongeveer 7000 bewoners van de binnenstad. Op deze kaart ziet u ons werkgebied. De binnenstad is een grote wijk met een heel gevarieerd karakter. De vele winkels, uitgaansgelegenheden, bezienswaardigheden en evenementen maken de wijk aantrekkelijk om in te wonen en om te bezoeken. De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners, voor een leefbare en schone woonomgeving, met zo min mogelijk overlast. De wijkraad overlegt met gemeente, raadsleden, wethouders en andere partijen die invloed hebben op wat er in de binnenstad gebeurt. Op die manier denken we mee, komen zelf met initiatieven en brengen we de zorgen en ideeën die bewoners bij ons neerleggen onder de aandacht.

Wie zijn we?
De wijkraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven bewoners, die na verkiezingen worden aangesteld voor een periode van vier jaar. In 2023 bestaat de wijkraad uit Ria Tel (voorzitter), Marjan Zoon (secretaris), Tinka Nas (penningmeester), Frank van den Berg, Cees de Bruin, Marijke Overdijk en Eric Siereveld. U kunt met ons in contact komen via e-mail. Ook kunt u ons vinden op Facebook en Twitter. Als u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Wat doen we?
Op de website vindt u de notulen van de vergaderingen en onze jaarverslagen 2022 en 2023
Voor 2024 hebben we de volgende speerpunten:

Vergaderingen
Elke laatste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, vergadert de wijkraad in wijkcentrum Binnensteeds. Als bewoners zorgen of ideeën hebben, kunnen ze die in de vergadering inbrengen en zoeken we samen naar een oplossing. De wijkraad kan dat niet altijd zelf maar verwijst waar mogelijk door naar de juiste persoon of instantie. Ook adviseren we vaak om medestanders te zoeken: samen sta je sterker. Een probleem heeft soms al eerder ergens anders gespeeld en dan kunnen bewoners hun voordeel doen met ervaringen van andere bewoners. Alle binnenstadbewoners zijn van harte welkom.

In 2024 houdt de wijkraad op te bestaan en komt er een wijkplatform. De Wijkraad Binnenstad Haarlem vergaderde voor het laatst op 27 maart 2024.

Met vriendelijke groet,

Ria Tel
Voorzitter Wijkraad Binnenstad Haarlem