De stem van de binnenstadbewoners
Met zo’n 3500 huisadressen en 7000 bewoners is de binnenstad één van de grootste wijken van Haarlem. Een wijk ook met een heel gevarieerd karakter. Op deze kaart ziet u het werkgebied van de wijkraad Binnenstad. Door het grote aantal winkels, uitgaansgelegenheden, bezienswaardigheden en evenementen trekt het stadshart vele bezoekers uit binnen- en buitenland. De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners, voor een leefbare en schone woonomgeving, met zo min mogelijk overlast. De wijkraad overlegt met gemeente, raadsleden, wethouders en andere partijen die invloed hebben op wat er in de binnenstad gebeurt. Op die manier denken we mee, komen zelf met initiatieven en brengen we de zorgen en ideeën die bewoners bij ons neerleggen onder de aandacht. U kunt met ons in contact komen via e-mail. Ook kunt u ons vinden op Facebook en Twitter. Als u onze digitale nieuwsbrief wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres aan ons door.


Vergaderingen
Elke laatste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, vergadert de wijkraad in wijkcentrum Binnensteeds. Alle binnenstadbewoners zijn daar welkom. De vergaderingen worden aangekondigd op de website, de social media en per e-mail. Het is prettig als bezoekers zich van te voren aanmelden zodat we genoeg stoelen en koffie kunnen klaarzetten.
Als bewoners zorgen of ideeën hebben, kunnen ze die in de vergadering inbrengen en zoeken we samen naar een oplossing. De wijkraad kan dat niet altijd zelf maar verwijst waar mogelijk door naar de juiste persoon of instantie. Ook adviseren we vaak om medestanders te zoeken: samen sta je sterker. Een probleem heeft soms al eerder ergens anders gespeeld en dan kunnen bewoners hun voordeel doen met ervaringen van andere bewoners.
De agenda van de eerstkomende vergadering en de notulen van vergaderingen die geweest zijn, worden gepubliceerd op deze website www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl.


Met vriendelijke groet,

Ria Tel
Voorzitter Wijkraad Binnenstad Haarlem

De Wijkraad volgens Wikipedia:

Afbeelding van Logo wijkraad binnenstad haarlem

“Een wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan, meestal zonder rechtspersoonlijkheid. In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn wijkraden opgericht. Met de vorming van een wijkraad wil een gemeente meer invloed geven aan burgers op onder andere het besteden van gemeenschapsgeld. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in de wijk. Ze worden al dan niet democratisch gekozen door wijkbewoners, of melden zichzelf aan. De wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk.”

Ook de Wijkraad Binnenstad Haarlem bestaat om deze redenen en op deze basis. Diverse betrokken binnenstadbewoners maken zich samen sterk om de belangen van medebewoners te dienen en kenbaar te maken bij de gemeentelijke overheid.