De stem van de binnenstadbewoners

De Wijkraad Binnenstad vertegenwoordigt de stem van de binnenstadbewoners. De wijk beslaat een groot deel van het historische centrum. Op deze kaart ziet u om welk gebied het gaat.

Met zo’n 3500 huisadressen en 7000 bewoners is het één van de grootste wijken van de Spaarnestad. Een wijk ook met een heel gevarieerd karakter. Door het grote aantal winkels, uitgaansgelegenheden, bezienswaardigheden en evenementen trekt het stadshart vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Wij zijn er dan ook trots op dat we de bewoners van dit mooiste stukje Haarlem mogen vertegenwoordigen.

De wijkraad zet zich in voor de belangen van de bewoners, voor een leefbare en schone woonomgeving, met zo min mogelijk overlast. De wijkraad overlegt met gemeente, raadsleden, wethouders en andere partijen die impact hebben op wat er in de binnenstad gebeurt. Op die manier denken we mee, komen zelf met initiatieven en brengen we de zorgen en ideeën die u bij ons neerlegt onder de aandacht.

Voor al uw vragen of opmerkingen kunt u ons altijd een e-mail sturen. Via onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van al onze activiteiten en wat er in de wijk speelt. Ook kunt u ons vinden op Facebook en Twitter. Voor een persoonlijk contact, nodigen wij u graag uit op onze wijkraadsvergaderingen. U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Martin Favié
Voorzitter Wijkraad Binnenstad Haarlem

De Wijkraad volgens Wikipedia:

Afbeelding van Logo wijkraad binnenstad haarlem

“Een wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan, meestal zonder rechtspersoonlijkheid. In het kader van bestuurlijke vernieuwing zijn wijkraden opgericht. Met de vorming van een wijkraad wil een gemeente meer invloed geven aan burgers op onder andere het besteden van gemeenschapsgeld. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in de wijk. Ze worden al dan niet democratisch gekozen door wijkbewoners, of melden zichzelf aan. De wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk.”

Ook de Wijkraad Binnenstad Haarlem bestaat om deze redenen en op deze basis. Diverse betrokken binnenstadbewoners maken zich samen sterk om de belangen van medebewoners te dienen en kenbaar te maken bij de gemeentelijke overheid.