Herinrichting Stationsplein

Haarlem heeft een prachtig station van de architect Margadant. Het is een sieraad voor de stad.
Dat kan niet gezegd worden van het Stationsplein. Een kaal plein met gedateerde nieuwbouw uit de 70-er jaren, verwaarloosd en met veel leegstand.

Er is dan ook besloten om het Stationsgebied te herontwikkelen. Op 1 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Stationsgebied 2020-2040 vastgesteld. Het plein moet een combinatie worden van wonen en werken met veel groen, met een vernieuwd busstation en meer fietsparkeerplekken.

Er ligt een aantal varianten voor de uitwerking. De gemeenteraad zal daar in het najaar van 2023 een keuze uit maken. We zullen stimuleren dat bewoners gehoord worden.

Het herontwikkelingstraject is een kwestie van lange adem. Op korte termijn vragen twee zaken aandacht:

  • Bewoners van de Jansweg en de Parklaan hebben veel last van trillingen door de zware (elektrische) bussen. Zij hebben zich verenigd in een trilcommissie en samen met Platform Bus-kruit proberen zij de overlast terug te dringen.
  • In de Beijneshal worden voor de tweede maal tijdelijk asielzoekers opgevangen. Bewoners hopen dat er ook dit keer goede afspraken gemaakt kunnen worden om de leefbaarheid voor bewoners én asielzoekers te borgen.
  • De Wijkraad Binnenstad blijft ook deze ontwikkelingen volgen.

    Berichten

    Niets gevonden

    Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op