Horecaoverlast

In de historische binnenstad van Haarlem zijn de inrichting en de verdeling van de beperkte ruimte sterk bepalend voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Functies als ondernemen, recreëren én wonen strijden er om een plek.

Bewoners willen ‘s nachts kunnen slapen en overdag niet andermans troep moeten opruimen.

De wijkraad pleit voor meer handhaving om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Ook zijn we tegen het afsluiten van straten tijdens uitgaansavonden omdat op die manier een soort festivalterrein ontstaat waar men helemaal niet meer geneigd is om nog rekening te houden met bewoners.

Pilot vrije openingstijden horeca

Het gemeentebestuur wil het nachtleven aantrekkelijker maken.

In de zomer van 2023 is een pilot vrije openingstijden van start gegaan die 1,5 jaar zal gaan duren. Door het vrijgeven van de openingstijden krijgen ondernemers de mogelijkheid ‘creatiever’ te ondernemen.

Een uitdaging aangezien er ook nog mensen wonen in het centrum.

Gezien de aard van de nachtcultuur zijn er dan ook maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de overlast – die zonder proef al alle perken te buiten gaat – niet nog verder escaleert en de veiligheid van bewoners én bezoekers is gegarandeerd.

De bewoners mogen geen proefkonijnen zijn waarbij hun woongenot en gezondheid aangetast kunnen worden.

De wijkraad binnenstad is kritisch op de pilot vrije openingstijden zoals deze nu wordt uitgevoerd.

Ze wil meer evaluatie momenten om bij te sturen zodat de overlast ingeperkt wordt.

Tevens wil ze meer geluidmetingen in de pilot om te meten wat de overlast is tijdens de nachtelijke uren.

Berichten

De afgelopen jaren zijn er veel clubs en andere nachtlocaties uit onze stad verdwenen. Ook zijn er nog maar weinig creatieve broedplekken waar de bezoeker verrast kan worden, of plekken waar jongeren terecht kunnen. Daar wil de gemeente Haarlem iets aan veranderen. De afgelopen maanden is er veel gesproken met horeca ondernemers, de belangenbehartiger Nachtwacht […]

Op 1 juni 2023 start de proef met vrije openingstijden voor horeca in Haarlem. Voor bewoners van Haarlem die meer willen weten over deze proef organiseert de Gemeente Haarlem een webinar op woensdag 12 april om 19:00 uur. Tijdens dit webinar geeft de Gemeente informatie over de proef en kunnen er via de chat vragen […]

In Juli 2022 heeft een aantal bewoners van het centrum de gemeente middels een “Brandbrief aan de gemeente” op de hoogte gesteld van de ernstige, door nachthoreca veroorzaakte, overlast in hun wijk. Een onderwerp dat, in het licht van de “pilot vrije openingstijden horeca Haarlem”, actueler is dan ooit. Na het uitblijven van een formele […]