De afgelopen jaren zijn er veel clubs en andere nachtlocaties uit onze stad verdwenen. Ook zijn er nog maar weinig creatieve broedplekken waar de bezoeker verrast kan worden, of plekken waar jongeren terecht kunnen. Daar wil de gemeente Haarlem iets aan veranderen.

De afgelopen maanden is er veel gesproken met horeca ondernemers, de belangenbehartiger Nachtwacht Haarlem en diverse mensen uit de nachtcultuur. De eerste stappen om te komen tot een nachtvisie zijn daarmee gezet. Op dinsdag 21 november heeft er een presentatie plaats gevonden waar de wijkraad ook vertegenwoordigd was.

Die bijeenkomst heeft geleid tot een nachtvisie die nu voorligt voor inspraak.

Als bewoner van de binnenstad bent u belanghebbende en kunt u vanaf 23 januari 2024 tot en met 4 maart 2024 een reactie geven op dit document.

U kunt uw reactie mailen naar nachtcultuur@haarlem.nl.

De Nachtvisie wordt op 1 februari 2024 besproken in de commissie Ontwikkeling waar mogelijkheden zijn om uw mening over te brengen naar de commissieleden.

Op 1 juni 2023 start de proef met vrije openingstijden voor horeca in Haarlem. Voor bewoners van Haarlem die meer willen weten over deze proef organiseert de Gemeente Haarlem een webinar op woensdag 12 april om 19:00 uur. Tijdens dit webinar geeft de Gemeente informatie over de proef en kunnen er via de chat vragen worden gesteld. Wethouder Diana van Loenen en Burgemeester Wienen schuiven ook aan. Dit webinar wordt op 12 april om 19.00 uur live uitgezonden en is op elke smartphone, tablet of computer te volgen via: meo.webinargeek.com/webinar-proef-vrije-openingstijden-voor-horeca-in-haarlem-1/join/smqdybya
Het is ook mogelijk om dit webinar op een later moment terug te kijken. Dit webinar wordt achteraf gepubliceerd op haarlem.nl/proef-vrije-openingstijden-horeca.
Sprekers webinar:
• Burgemeester Jos Wienen
• Wethouder Diana van Loenen
• Projectmedewerker proef vrije openingstijden, gemeente Haarlem
• Annemarie Wagelaar, senior onderzoeker van de gemeente Haarlem
• Eefje Majoor, Nachtwacht Haarlem
• Merlijn Poolman, Nachtburgemeester Groningen
Laat je stem horen en doe mee!
(Aanmelden is niet nodig)

In Juli 2022 heeft een aantal bewoners van het centrum de gemeente middels een “Brandbrief aan de gemeente” op de hoogte gesteld van de ernstige, door nachthoreca veroorzaakte, overlast in hun wijk. Een onderwerp dat, in het licht van de “pilot vrije openingstijden horeca Haarlem”, actueler is dan ooit. Na het uitblijven van een formele reactie van de kant van de gemeente besloten de initiatiefnemers van bovengenoemde brandbrief om, onder de ondertekenaars ervan, een enquête te verspreiden, met als doel meer duidelijkheid te krijgen over de aard én omvang van de overlast. De resultaten van de enquête treft u hier aan.

Voor vragen en reacties: eenwijk4iedereen@gmail.com