Bewoners van de Lange Herenstraat zagen met lede ogen aan hoe er regelmatig veel te hard werd gereden in hun straat. Dit leverde soms gevaarlijke situaties op.
Er is een enquête uitgezet onder buurtbewoners waar enorm veel respons op kwam. Met ondersteuning van de wijkraad is er een groep bewoners gevormd die het probleem bij de gemeente heeft aangekaart. En met resultaat!
Er zijn twee verkeer remmende drempels geplaatst.

Aan het begin van de straat, vlak na de inrit van de parkeergarage, zijn twee plantenbakken geplaatst. De positionering wordt nog wat aangepast, maar het begin is er.

Inmiddels zijn de eerst plantjes gepoot, staan er mooie boompjes in, en is er bloemenzaad uitgestrooid.
De gemeente zal nog een aanduiding ’30 km’ op het wegdek laten aanbrengen.
Stappen op weg naar een veilige straat!

Wij nodigen u uit voor de vergadering van de Wijkraad Binnenstad Haarlem op woensdag 3 mei 2023 in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20.
De vergadering begint om 20.00 uur.
Hier vindt vindt u de agenda met bijlage. De notulen van de vorige vergaderingen kunt u op onze website inzien.
We vinden het prettig als u zich aanmeldt via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl. U kunt tevens aangeven welk onderwerp u ter tafel wilt brengen.

Op 4 mei is het in Haarlem, net als overal in Nederland onze dodenherdenking. Op deze dag herdenken we hen die voor onze vrijheid zijn gestorven; in de tweede wereldoorlog of tijdens vredesmissies in de periode daarna.

De herdenkingen in Haarlem vinden op verschillende plekken plaats. Zoals bij de monumenten aan de Dreef, de Jan Gijzenbrug, de Westergracht en in het Reinaldapark. Informatie over alle herdenkingen op 4 mei vindt u op www.4meihaarlem.nl onder “programma 2023”.

In het Centrum begint de herdenking om 18.30 uur met een bijeenkomst in de St. Bavo Kerk op de Grote Markt. Hierbij zullen korte voordrachten worden gehouden door jong en oud over het jaarthema “leven met oorlog” en zullen liederen gezongen worden door het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap. Rond 19.10 uur vertrekt de stille tocht om, via het Joods monument (Philip Frankplein), naar het monument aan de Dreef te lopen. Hier zal de burgemeester een korte rede houden en zullen, middels 2 minuten stilte, de doden worden herdacht.

Wij vinden het belangrijk dat zeker in deze tijd we stil moeten blijven staan bij de offers die anderen hebben gebracht voor onze vrijheid.

We gedenken graag samen. Daarom heten wij ook u van harte welkom bij de herdenking op 4 mei bij een van de monumenten in Haarlem.

Op 1 juni 2023 start de proef met vrije openingstijden voor horeca in Haarlem. Voor bewoners van Haarlem die meer willen weten over deze proef organiseert de Gemeente Haarlem een webinar op woensdag 12 april om 19:00 uur. Tijdens dit webinar geeft de Gemeente informatie over de proef en kunnen er via de chat vragen worden gesteld. Wethouder Diana van Loenen en Burgemeester Wienen schuiven ook aan. Dit webinar wordt op 12 april om 19.00 uur live uitgezonden en is op elke smartphone, tablet of computer te volgen via: meo.webinargeek.com/webinar-proef-vrije-openingstijden-voor-horeca-in-haarlem-1/join/smqdybya
Het is ook mogelijk om dit webinar op een later moment terug te kijken. Dit webinar wordt achteraf gepubliceerd op haarlem.nl/proef-vrije-openingstijden-horeca.
Sprekers webinar:
• Burgemeester Jos Wienen
• Wethouder Diana van Loenen
• Projectmedewerker proef vrije openingstijden, gemeente Haarlem
• Annemarie Wagelaar, senior onderzoeker van de gemeente Haarlem
• Eefje Majoor, Nachtwacht Haarlem
• Merlijn Poolman, Nachtburgemeester Groningen
Laat je stem horen en doe mee!
(Aanmelden is niet nodig)