Verdwenen bankje keert na 5 maanden weer terug.

Na jaren wordt er eindelijk gehandhaafd op de (nieuwe) terrasregels. Zo zien we dat de openbare ruimte, letterlijk en figuurlijk, weer openbaar wordt. Iets waarbij de bijbehorende voorzieningen niet uit het oog mogen worden verloren.

Want ook de openbare bankjes (voor zover ze er zijn) blijken ten prooi te kunnen vallen aan de uitdijende terrassen. Zo bleek op de Grote Markt een van de vier (!) bankjes, ter hoogte van Anne & Max, te zijn verdwenen. Tegelijkertijd was het terras van deze zaak fors uitgebreid.

Een vreemde zaak.
Enerzijds omdat zowel het coalitieakkoord (van het college) als het Convenant Binnenstad (van het CMG) benoemen dat openbare zitgelegenheden dienen te worden ’toegevoegd’ cq.’uitgebreid’, dus niet verminderd. Anderzijds omdat de nieuwe terrasregels vermelden dat een terras (alleen) is toegestaan als er er rekening wordt gehouden met het aanwezige straatmeubilair, dus niet andersom.

Oplettendheid en volharding heeft, na vijf maanden correspondentie tot aan de hoogste regionen, geleid tot terugplaatsing van het bankje. Maar wel merkwaardig, het (openbare) bankje staat nu te midden van een (commercieel) terras.

Nu rest nog de vraag wat prioriteit heeft, een bankje of terras? Hopelijk duurt het niet opnieuw vijf maanden voordat een oplettende burger deze eenvoudige vraag beantwoord ziet.

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

8 juli 2023

Terrassen in de binnenstad zijn leuk en gezellig. Maar zijn het er zo langzamerhand niet te veel? Er moet ook nog ruimte zijn voor voetgangers en fietsers. In april 2023 zijn door de gemeenteraad nieuwe terrasregels opgesteld en de wijkraad Binnenstad heeft erop aangedrongen dat die ook nageleefd en gehandhaafd worden. Het is nu begin juli en het lijkt erop dat de handhaving is gestart. Enkele knellende situaties zijn al opgelost.

Kruisstraat op 12 juni en op 4 juli: voetgangers hebben weer ruimte

De wijkraad wil benadrukken dat zij zeker niet tegen terrassen zijn. Terrassen geven de stad een gezellig aanzien. Echter er moet een betere balans komen tussen het aantal én de grootte van de terrassen. Nu de coronapandemie voorbij is moeten de terrassen weer terug naar hun oorspronkelijke afmeting. Dat vinden ondernemers moeilijk; ze hebben immers investeringen gedaan in veel terrasmeubilair.
Terrassen nemen openbare ruimte in. Dat geldt als ze vol zitten met mensen maar ook als ze leeg zijn – wat vaak het geval is- en als het meubilair na sluitingstijd op straat blijft staan. Hoeveel terrasruimte heeft Haarlem nodig? Moeten we hier niet eens serieus over nadenken? En wat te denken van alle semi-overdekte dichte terrassen die in de winter verwarmd worden door terrasverwarmers? Is dat verantwoord in deze tijd?

Op 22 juni heeft de wijkraad ingesproken bij de commissie beheer. De tekst van onze bijdrage is inspreeknotitie te vinden. Samengevat hebben wij het volgende naar voren gebracht:
-Er zijn in april nieuwe terrasregels door de gemeente vastgesteld;
-Deze regels zijn tot stand gekomen nadat de horeca, de wijkraad en andere belanghebbenden zijn gehoord;
-De burgemeester heeft toegezegd dat de nieuwe regels gehandhaafd zouden worden;
-De wijkraad heeft geconstateerd dat dit tot nu toe nog niet is gebeurd;
-Nog steeds zijn er eilandterrassen waar voetgangers tussendoor moeten laveren;
-Nog steeds is er te weinig loopruimte langs diverse terrassen waardoor voetgangers op de rijbaan of het fietspad moeten gaan lopen;
-Nog steeds ontstaan hierdoor gevaarlijke situaties omdat snelle en gewone fietsers de wandelaars moeten ontwijken.

Na onze inspreeknotitie werden er door enkele commissieleden nog vragen gesteld:
– Zitten er horecamensen in de wijkraad binnenstad?
Nee, de wijkraad binnenstad bestaat uit bewoners van de binnenstad en behartigt de belangen van de bewoners. Ondernemers die zelf in de binnenstad wonen, zijn natuurlijk welkom in de vergaderingen en zij komen ook af en toe.
– Is er overleg tussen wijkraad en horecakoepel over overlast?
De wijkraad en de horeca (KHN afdeling Haarlem) nemen deel aan tenminste twee overlegorganen, nl het Operationeel Overleg Centrum (OOC) en de Centrum Management Groep (CMG). Daar wordt de terrassenproblematiek en de overlast regelmatig besproken. Helaas laat KHN al maanden verstek gaan in deze overleggen. In de laatste vergadering van de CMG meldde de vertegenwoordiger van de cultuursector dat bij voorbeeld de Schuur en de Philharmonie ook veel last hebben van de grote terrassen. Vrachtwagens met podiumstukken of instrumenten kunnen er niet door, omdat de terrassen zelfs tijdens de venstertijden (06-11 uur) blijven staan.
– Is er overleg tussen individuele omwonenden en horeca over overlast?
De ervaringen van omwonenden met overlast gevende horeca is niet altijd positief. Een gesprek leidt vroeg of laat meestal tot deze opmerkingen van de kant van de horecaondernemer: (1) ik betaal ervoor en (2) als je er niet tegen kan moet je niet in de binnenstad gaan wonen (3) ik wacht de handhaving wel af!
– Heeft de wijkraad ook contact met de mensen die het juist leuk vinden dat er veel terrassen en horeca in de binnenstad zijn?
Bij onze inspreeknotitie zijn foto’s gevoegd die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Een onbegaanbare Zijlstraat, een onder afval bedolven Lennart Nijghmonument dat nauwelijks nog als kunstwerk te herkennen is. Bij ons heeft zich niemand gemeld, die dat leuk vindt.


Zijlstraat op 20 juni: zigzaggen over de stoep

Nu de terrasregels duidelijk zijn en ze gehandhaafd gaan worden, zien wij de zomer van 2023 met vertrouwen tegemoet. Als wijkraad blijven wij pleiten voor een levendige maar ook leefbare binnenstad. De binnenstad is er voor iedereen.

Wijkraad Binnenstad Haarlem

www.wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl