Agenda Wijkraadsvergadering 25 november 2020 

Door de Corona beperkingen is het niet mogelijk om een fysieke vergadering te houden. Daarom vergaderen we dit keer weer via Zoom.

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom! Wilt u zich dan aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl? Wij sturen u dan een uitnodiging om aan de vergadering deel te nemen.

Wellicht tot woensdag 25 november.

Aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 28 oktober 2020
 4. 30 km op de Gedempte Oude Gracht en de Nassaulaan
 5. Voortgang afvalscheiden ( met o.a overleg gemeente en Spaarnelanden)
 6. Concept visie stationsgebied
 7. Verslag extra CMG 4 november
 8. Verslag OOC 23 november
 9. Evaluatie fietsverbod Lange Veerstraat, Warmoesstraat en Oude Groenmarkt
 10. Haarlem 775
 11. Informatie over invoering milieuzone in Haarlem mail 11 november
 12. Terras Nassaustraat
 13. Steunverklaring burgerberaad voor het klimaat
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting