Wijkraadvergadering woensdag 27 november 2019
Onder voorbehoud van wijzigingen

Plaats: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
Aanvang: 20:00 uur

Agenda vergadering 27 november

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 30 oktober
 4. Email 28 okt Nick Morsch: onderwerp ter presentatie
 5. Email 31 okt Pierre: VvE verbod tijdelijke verhuur dan wel onder verhuur
 6. Email 31 okt wijkraad Vijfhoek: Uitnodiging belanghebbenden bijeenkomst verkeer Vijfhoek
 7. Email 5/6 nov Maarten, Ingrid Hamer, Tinka: nieuw aangelegde markering Donkere Spaarne
 8. Email 7 nov Gemeente Haarlem: Wijkraad kosten
 9. Email 7 nov Ruud Weers: AED in Binnenstad. Uitgenodigd voor hedenavond
 10. Email 7 nov Ingrid Hamer: uitnodiging Panorama Nederland op 23 nov tussen 14:00 en 15:00 uur
 11. Email 11 nov Anne-Marie v.d. Burgh – Conceptverslag CMG 16 okt
 12. Email 12 nov Anne-Marije Hogenboom: Update Haarlem Marketing
 13. Email 13 nov Carmel Bakker: Evenementenkalender 2020
 14. Email 13 nov Ingrid Hamer: Agendapunten OOC vergadering, ingeleverd voor 18 nov
 15. Email 14 nov iZoof: uitnodiging resultaten pilot elektrisch autodelen en toekomst duurzame mobiliteit in Haarlem
 16. Email 14 nov wijkraad: club Ruis ter ziele
 17. Email 15 nov Lars Veldkamp: vermelding website www.huizeninfo.nl
 18. Probleemanalyse Stationsplein, reactie actieplatform Bus-kruit, verkenning nieuw busstation (Frank)
 19. OOC 25 nov
 20. Verzoek wijkraad Koninginnebuurt inzake ontwikkelzones/integraal mobiliteitsplan
 21. Evaluatie borrel Noord-Hollands Archief
 22. Rondvraag
 23. Afsluiting