Agenda Wijkraadsvergadering 28 april 2021 

Door de Corona beperkingen is het nog niet mogelijk om een fysieke vergadering te houden. Daarom vergaderen we dit keer weer via Zoom.

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom! Wilt u zich dan aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl? Wij sturen u dan een uitnodiging om aan de vergadering deel te nemen.

Wellicht tot woensdag 28 april.

Aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 31 maart 2021
 4. Mobiliteitsbeleid gemeente Haarlem:  de reactie van de centrumwijkraden en BusKruit
 5. Afvalscheiding mail R Swart dd 16-4
 6. Zwerfafval centrum
 7. Meten van bezoekers in het centrum via de telcamera’s mail  15-4 C. Jordaan
 8. Trillingen Parkstraat en Ripperdastraat mail W. Rodenburg dd 8-4
 9. Evaluatie autoluwe binnenstad
 10. Concept Toeristische Koers mail 8 april
 11. Digitale overleg tussen de wijkraden, Jur Botter, Ingrid Hamer d.d. 7 april 2021
 12. Werkzaamheden in het Brinkmann complex
 13. CMG vergadering 7 april
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting