Agenda Wijkraadsvergadering 24 februari 2021 

Door de Corona beperkingen is het nog niet mogelijk om een fysieke vergadering te houden. Daarom vergaderen we dit keer weer via Zoom.

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom! Wilt u zich dan aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl? Wij sturen u dan een uitnodiging om aan de vergadering deel te nemen.

Wellicht tot woensdag 24 februari.

Aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 27 januari 2021
 4. Omgevingsvisie Haarlem
 5. Mobiliteitsbeleid gemeente Haarlem
 6. Woonvisie Haarlem: onze reactie naar de gemeente 
 7. Update campagne 30km zone Gedempte Oude Gracht
 8. Wijkradenverordening; gevolgen voor de wijkraad binnenstad
 9. Vervolgafspraken met BUUV
 10. Update herinrichting Nieuwe Groenmarkt
 11. Mail (3 feb 2021) Ingrid Hamer over stoken van hout/houtkachels
 12. Knooppunt Nieuw Zuid
 13. Elektrische deelscooters (mail 5 feb)
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting