Agenda Wijkraadsvergadering 14 september 2022

Wij nodigen u uit voor de vergadering van de wijkraad binnenstad Haarlem op 14 september a.s. in wijkcentrum Binnensteeds op de Nieuwe Groenmarkt 20.

De vergadering begint om 20.00 uur. U kunt zich aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 6 juli 2022
 4. Problematiek Lange Herenstraat + crisisnoodopvang locatie Beijneshal
 5. Stavaza terrassen in de Binnenstad
 6. Convenant CMG
 7. OOC op 5 september mei
 8. Verkeerssituatie Ripperdapark
 9. Overleg van de centrumwijkraden met wethouder Eva de Raadt
 10. Plantenvak Nassaulaan
 11. Mail Menno Maas dd 29 augustus mbt de 30 KM
 12. Groot Onderhoud Catharijnebrug
 13. Campagne “Denk aan de buren”/ Smedestraat
 14. Vervolgoverleg over de tijdelijke dak- en thuislozen opvang
 15. Rondvraag
 16. Afsluiting