Agenda Wijkraadsvergadering 25 mei 2022

Wij nodigen u uit voor de vergadering van de wijkraad binnenstad Haarlem op 25 mei a.s. in wijkcentrum Binnensteeds op de Nieuwe Groenmarkt 20.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen 20 april 2022
 3. Veiligheid in Ripperdapark
 4. Stavaza Restafvalcontainer Warmoesstraat
 5. Stavaza terrassen in de Binnenstad
 6. OOC op 30 mei: onze inbreng
 7. Overzicht app Buiter Beter
 8. Verduurzamen van monumenten: bijeenkomst op 18 mei
 9. Vervolgoverleg over de tijdelijke dak- en thuislozen opvang
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting