Agenda Wijkraadsvergadering 24 november 2021 

Wij nodigen u uit voor de digitale vergadering van de wijkraad binnenstad Haarlem op 24 november a.s. Als u de vergadering wilt bijwonen, stuur ons dan een email en u ontvangt een link om aan de vergadering mee te doen via Zoom.

De vergadering begint om 20.00 uur en de Zoom bijeenkomst staat open vanaf 19.45 uur.

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom! Wilt u zich dan aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl?

Wellicht tot woensdag 24 november.

Aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 27 oktober 2021
 4. Verslag overleg OOC dd 22 november
 5. Bezoek raadsfracties
 6. Kerstborrel 18 december
 7. Pilot beplakken vuilcontainers
 8. Bijeenkomst stationsgebied 28 oktober
 9. Overlast Raaks 36 overkapping
 10. Levensduurverlenging monumentale bomen; mail Hilde Prins
 11. Wijkradenconferentie 29 oktober
 12. Vervanging van de Schalkwijkerbrug
 13. Ontwikkelingen Nieuwe Groenmarkt
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting