Wijkraadvergadering woensdag 29 mei 2019 Onder voorbehoud van wijzigingen

Plaats: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
Aanvang: 20:00 uur

Agenda vergadering 29 mei

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag en evaluatie Jaarvergadering 17 april (thema: Verkeer en Stedelijke distributie)
 4. Ingekomen stukken:
  • Mail 2 mei Gertrude Kjaer: overzicht aanvragen uit centrum Leefbaarheid & Initiatiefraad
  • Mail 3 mei: Laadpalen Koudenhorn en Nassauplein
 1. Verslag van schouw 2 mei stedelijke distributie en vrachtverkeer in centrum (en overleg Martin en Dick over ‘woonstraat’)
 2. Verslag van overleg 7 mei met Chantal Baas (evenementen)
 3. Verslag van overleg 8 mei met Jur Botter (Nieuwe Democratie)
 4. Verslag van schouw 8 mei Kenaupark (met Bert Tepper (politie) en Ans Kippersluis (gemeente); email Bert Tepper 14 mei
 5. Verslag van overleg 24 mei over Stationsplein (en 12 mei vooroverleg met buskruit)
 6. Verslag van energietransitieoverleg 29 mei, Maarten en Frank
 7. Verslag van overleg 29 mei over thema-avond met Inge van Gansewinkel, Anne-Marije Hogenboom, Falco Bloemendal
 8. Verslag informatiebijeenkomst Standplaatsenbeleid 20 mei (cf. email Ingrid Hamer13-5)
 9. Oproep aan Jur Botter in Haarlems Dagblad (13 mei) en reacties (Angelina Scalzo)
 10. Vergadering OOC 3 juni: wie gaat?
 11. VoorbereidingenThema avond 12 juni: Haarlem als toeristische hotspot: flyer (druk, distributie), aanwezige wethouders, raadsleden en politici, vooraankondiging krant, zaal voorbereiden etc.
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting