Wijkraadvergadering woensdag 26 februari 2020
Onder voorbehoud van wijzigingen

Plaats: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
Aanvang: 20:00 uur

Agenda vergadering 26 februari

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 29 januari 2020
 4. OOC 3 feb: status aandachtspunten wijkraad (horeca straat meubilair); 14 feb mail Kees
 5. Email Gertrude 3 feb: actuele groot onderhoud lijst
 6. Email 5 feb Tineke: Participatie actieplan fiets
 7. Email 6 feb Erik van der Kooij: Vervolg integrale visie stationsgebied 3 maart => Frank
 8. Email 10 feb Chantal Baas: Zienswijze Frank en reactie Chantal Baas
 9. Email Marjan Scharloo 11 feb: afscheid Wieske Wijngaards Teylers Museum 30 maart a.s. agenda volgt nog
 10. 12 feb thema avond Burgwal: energie avond
 11. 13 feb Islamitische raad Haarlem: uitnodiging 19 feb
 12. 14 feb Bernadette Meertens: Toekomst Nieuwe Groenmarkt
 13. 14 feb Ingrid Hamer: Agenda 24 feb 15:30 Hello, Im Local => Kees & Maarten
 14. 14 feb gemeente Haarlem: Uitnodiging stadssymposium 30 mrt 16:00 uur
 15. 15 feb Kees Stapper: Pimpen fietsenstalling Jacobijnestraat
 16. Thema avond 10 jun: Gesprek aangevraagd met Peter Rutten
 17. Rondvraag
 18. Afsluiting