Agenda Jaarvergadering

1. Opening door de Voorzitter
2. Mededelingen
3. Ter informatie inkomsten en uitgaven 2022 door de Penningmeester
4. Toelichting Jaarverslag 2022 door de Voorzitter
5. Afscheid wijkraadsleden

Martin Favié
Tineke Snel
Cees Rol
Wijnand Schinkelshoek

6. Stemming nieuwe wijkraadsleden

Nieuwe wijkraadsleden stellen zich voor en lichten hun motivatie toe.

– Cees de Bruin kandidaat voor Luchtkwaliteit en Nachtcultuur
– Marijke Overdijk kandidaat voor Herontwikkeling Stationsgebied en Evenementen
– Eric Siereveld kandidaat voor Social Media en Website
– Marjan Zoon kandidaat voor Secretaris en Transformatie Wijkraad naar Wijkplatform

Alle openstaande posities van De Wijkraad Binnenstad zijn met bovenstaande kandidaten ingevuld.

U kunt zich als tegenkandidaat aanmelden. U kunt uw gemotiveerde aanmelding tot 22 maart 2023 23:59 uur richten aan info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

7. Speerpunten 2023 . Voorzitter licht de speerpunten toe.
– Uitbreiding Terrassen
– Verkeer en mobiliteit
– Transitie van Wijkraad naar Wijkplatform
– Nachtcultuur
– Herinrichting Stationsplein
– Evenementenbeleid

8. Rondvraag
9. Afsluiting Jaarvergadering

Pauze

Thema: Binnenstad levendig en leefbaar

Gast : Wijkwethouder Eva de Raadt.
We gaan met Wijkwethouder Eva de Raadt in gesprek over de balans tussen levendigheid en de leefbaarheid voor de bewoners in de Binnenstad.

Om 21:30 sluiten we de discussie af en is er gelegenheid om na te praten met een drankje en hapje.

Ik hoop u op 29 maart a.s. te treffen.

Ria Tel
Voorzitter Wijkraad Binnenstad