Agenda Zoom Wijkraadsvergadering 24 juni 2020

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 27 mei 2020
 4. Mail 27 mei gemeente Haarlem: Besluitvorming en stukken 1.5 m samenleving op terrassen.
 5. 27 mei CMG. 31 mei Martin: verslag CMG
 6. Mail 29 mei Ingrid Hamer: Bewonersbrief Warmoesstraat, Lange Veerstraat en Oude Groenmarkt. 2 jun bewoners Warmoesstraat: klachten over maatregelen gemeente + afvalbakken. 4 jun gemeente: Reactie brief bewoners
 7. Mail 25, 26 mei, 2 juni Ingrid, Tinka: Parkeeroverlast/schaarste parkeerplaatsen Koudenhoorn
 8. 3 juni: hoorzitting verruiming openingstijden Smedestraat en uitgaansoverlast. 3 jun Maarten: verslag bijeenkomst cie bezwaarschriften
 9. 8 juni OOC. 8 jun Cees: verslag OOC
 10. 8 juni: Bijeenkomst Ambassadeurs van de toegankelijke stad en coördinator van de gemeente. 10 jun Maarten: verslag bijeenkomst
 11. Mail 9 juni gemeente Haarlem: aanvraag Koninklijke onderscheiding
 12. 9 juni: Bijeenkomst wijkraad en coördinator gemeente Chantal Baas inzake evenementen. 11 jun Maarten: verslag bijeenkomst
 13. Mail 10 juni Ingrid Hamer: Stationsgebied
 14. Mail 13 juni Hilde Prins: Subsidie groene initiatieven en gewijzigd maaien
 15. Mail 15 juni Noor Kraaijeveld: inplannen workshops bestuurlijk en omgevingstraject Wilhelminastraat Raaksbruggen
 16. Mail 16 juni Gerbrand Kuipers, 17 jun Martin: Wob verzoek Wifi tellingen en met CWR bespreken met Robbert Berkhout
 17. Mail 16, 17 juni Machteld Aardse: MAPA Morphosis/V&D pand
 18. 16/17 juni Martin: WOB wifi
 19. 17 juni CMG:
 20. Rondvraag
 21. Afsluiting

U kunt zich aanmelden voor deze digitale vergadering door een email te sturen naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl