Agenda Wijkraadsvergadering 30 september 2020 (grote zaal)

Zoals de Corona richtlijnen op dit moment luiden, houdt wijkraad Binnenstad de komende wijkraadvergadering in Binnensteeds, in de grote zaal.

Wilt u aanschuiven? U bent van harte welkom! Wilt u wel zo vriendelijk zijn zich dan aan te melden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl? Dit in het kader van de 1.5m richtlijnen.

Wellicht tot woensdag de 30

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 24 juni 2020
 4. 30 km in de binnenstad en met name op de GOG (voorstel Valentijn Hommels)
 5. Overleg CWR met Jur Botter en vervolgacties
 6. Strategisch Plan Afvalscheiden Spaarnelanden
 7. Email 9 sep Ingrid Hamer: Uitbreiding terrassen
 8. Pletterij 16 sep: pleinen en pleintjes
 9. OOC 21 september
 10. Thema avond verduurzamen – hoe nu verder – afspraak maken Peter Rutten
 11. Plannen Raaksbruggen/Wilhelminastraat (verslag Maarten)
 12. Plannen aanpak fietschaos binnenstad
 13. Email 12 jul Wendy Dieben en HD: Opties voor plaatsen van Skaeve huse en een Domus plus
 14. Stavaza Wifitracking
 15. Rondvraag
 16. Afsluiting