Wijkraadvergadering woensdag 25 september 2019
Onder voorbehoud van wijzigingen

Plaats: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
Aanvang: 20:00 uur

Agenda vergadering 25 september

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 26 juni
 4. Email 9 sept Buskruit – klankbordgroep Stationsgebied; stand van zaken (Maarten)
 5. Email 10 sept Gertrude Kjaer iz. Kruidvat Koningsstraat
 6. Email 20 sept Mich Bijlsma iz bloembakken Warmoesstraat
 7. Email 10 sept Maarten Wiedemeijer iz airbnb (samen nemen met evaluatie hiervan; zie pt. 15A)
 8. Verslag 23 sept. parkeervakkenbijeenkomst. (Martin en Tineke)
 9. Verslag 24 sept. Meet & Share-borrel (Martin, Tinka)
 10. Verslag 24 sept. bijeenkomst/workshop Nieuwe Democratie (Pierre) en stand van zaken voorstel righttochallenge (email Ingrid Hamer 9 sept) (Pierre)
 11. Stand van zaken stadsgesprekken bevoorrading Haarlemse binnenstad
 12. Verslag 25 sept. Verslag Workshop Omgevingswet (Pierre)
 13. Verslag 20 sept. overleg debatavond Energietransitie (Maarten, Pierre)
 14. 23 november Borrel/Buurtbijeenkomst ism NH-Archief
 15. Bespreking/evaluatie agendapunten OOC:
  • Handhaving AirBnB
  • Introductie uitbreiding autoluw gebied
  • Verkeersmaatregelen Donkere Spaarne
  • (te) hoge snelheid GOG
  • Evaluatie Haarlem Jazz & more
 16. Rondvraag
 17. Afsluiting