Wijkraadvergadering woensdag 26 juni 2019
Onder voorbehoud van wijzigingen

Plaats: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
Aanvang: 20:00 uur

Agenda vergadering 26 juni

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Notulen 29 mei

 4. Mailwisseling juni Max van Aerschot laadpaal Jansstraat

 5. Mail 4 juni Gertrude Kjaer met concept startnotitie/analyse Grote markt 2020 – 2040

 6. Mailwisseling van Maarten – overlegdata energietransitie + infotekst website

 7. Mailwisseling van Maarten over ‘fietsenchaos’ (aanpak Stationsplein, Raaks, Vestestraat)

 8. Mailwisseling ongelijke bewonersparkeertarieven

 9. Mail Michaële Bijlsma groenbakken/geveltuinen Warmoesstraat

 10. Mailwisseling terras restaurant Jansstraat

 11. Verslag Concept startnotitie/analyse Grote Markt 2020-2040 – Tinka

 12. Verslag OOC 3 juni (incl. ons agendapunt over ontbrekend beleid tegen monocultuur eettentjes) – Cees

 13. Verslag infobijeenkomst Nieuwe Groenmarkt 17 juni (Pierre)

 14. Verslag CMG 19 juni – Martin

 15. Update van Angelina Scalzo over kerk en andere te koop staande panden Nieuwe Groenmarkt (indien al ontvangen)

 16. Evaluatie thema-avond Toerisme

 17. Uitnodiging initiatievencafé/infobijeenkomst nieuwe democratie Badhuis 8 juli

 18. Rondvraag

 19. Afsluiting