Wijkraadvergadering woensdag 29 januari 2020
Onder voorbehoud van wijzigingen

Plaats: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
Aanvang: 20:00 uur

Agenda vergadering 29 januari

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 18 december
 4. Overleg voorzitters centrum wijken 22 jan
 5. Smedestraat – uitgaansoverlast
 6. Kerstavond 2019 – overlast
 7. Thema avond 10 juni a.s.
 8. Wifi tracking (privacy, wat wordt vastgelegd)
 9. Email 15 jan Rodrigo Cruz: Initiatief groene wijken
 10. Email 15 jan wijkraad VRD: Openingstijden Haarlemse horeca
 11. Email 19 jan Bus-kruit Valentijn: 30 km binnenstad en centraal stedelijk gebied
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting