Herziening van het parkeerbeleid

In 2016 heeft de gemeente een herziening van het parkeerbeleid ingezet. Wijkraad Binnenstad Haarlem zet zich er bij het bepalen van dit beleidsplan actief voor in om de belangen van de binnenstadbewoners voor het voetlicht te brengen en hierin meegenomen te laten worden.

Meer informatie over hoe wij hieraan invulling geven en wat er zoal speelt vindt u op de volgende pagina’s:

parkeren

Parkeren 2.0Een nieuwe bezoekersregeling, straatvergunning inruilen voor plek in de parkeergarage, binnenstadbewoners kunnen kiezen voor een flexibele straat- garagevergunning en parkeerduur-beperking; dit is een kleine greep uit de belangrijke aanpassingen in de parkeermaatregelen naar aanleiding van de inspraakreacties uit de stad. In Haarlem groeit het aantal inwoners en bezoekers. Meer mensen betekenen ook meer auto’s. […]

Parkeerproblemen moeten snel worden aangepakt. Drie centrumwijkraden willen parkeerreferendum tegenhouden De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een referendum toe te staan over het parkeerbeleid. De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden & De Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen verzetten zich hiertegen. De gemeenteraad heeft onze bezwaren echter verworpen, waardoor we ons genoodzaakt zien om een formeel bezwaarschrift […]

Waarom de drie centrumwijkraden het parkeerreferendum op 19 juli een slecht idee vinden: De positieve gevolgen van het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid gaan van tafel: De binnenstad (zone B) krijgt eindelijk een bezoekersregeling; De parkeervergunningen in de binnenstad (zone B) en de schilwijken (C-zones) worden goedkoper; Er komen meer betaalbare parkeerplaatsen in de parkeergarages voor bewoners, […]

Verslag van discussiepunten en gerealiseerde wensen inzake Parkeren 2.0, naar voren gebracht door de Wijkraad Binnenstad in het kader van belangenbehartiging centrumbewoners Graag een eerlijker regeling voor bewoners in zone B. In zone B mogen bewoners maar één parkeervergunning en in zone C twee parkeervergunningen.Een van de consequenties van het wonen in een centrum is […]