Herziening van het parkeerbeleid

In 2016 heeft de gemeente een herziening van het parkeerbeleid ingezet. Wijkraad Binnenstad Haarlem zet zich er bij het bepalen van dit beleidsplan actief voor in om de belangen van de binnenstadbewoners voor het voetlicht te brengen en hierin meegenomen te laten worden.

Meer informatie over hoe wij hieraan invulling geven en wat er zoal speelt vindt u op de volgende pagina’s:

parkeren

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op