De startnotitie actualisering Evenementenbeleid is besproken in de commissie Bestuur en de Gemeenteraad. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen:
– De voorgestelde subsidie van € 100.00 voor een kwartiermaker voor het nieuwe evenement Fier is geschrapt
– Er komt een integraal beoordelingskader voor alle evenementen waaraan de gemeente bijdraagt; ook de Kerstmarkt en het Bloemencorso worden langs hetzelfde toetsingskader gelegd
– Er komt meer en expliciete aandacht voor duurzaamheid, natuur en dierenwelzijn.

De aangepaste startnotitie vind je hier

wijkraad agenda 29 november

27 september jl. vond de thema avond over terrassenbeleid plaats.
Lees meer hier