Nieuw evenementenbeleid in de maak

,

Het huidige evenementenbeleid van Haarlem loopt af. Tijd dus voor vernieuwing. Het college van BenW heeft daarom de startnotitie Evenementenbeleid 2025-2028 vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om het huidige beleid te verlengen voor de jaren 2023 en 2024. In die periode wordt het evenementenbeleid en het subsidiekader voor 2025-2028 ontwikkeld. Daarin zal naast de financiering o.a. aandacht zijn voor samenwerking, duurzaamheid, inclusie, toegankelijkheid en geluidsbeleid.

Voor de tussenliggende jaren 2023 en 2024 worden subsidies geïndexeerd en incidenteel aangepast. Ook wordt nu al een eenmalige bijdrage verleend aan twee nieuwe evenementen die in Haarlem georganiseerd zullen worden: Pride en FIER Haarlem.

De startnotitie vind je onder punt 5 op https://gemeentebestuur-haarlem.notubiz.nl/vergadering/1148954