Nachtvisie wordt vrijgegeven voor inspraak.

De Gemeente Haarlem heeft de ambitie dat er meer ruimte moet komen voor nachtcultuur. De wens is dat de nacht bruist en dat mensen uit Haarlem niet hoeven uit te wijken naar Amsterdam om zich te kunnen onderdompelen in nachtcultuur. In de Nachtvisie staat kort omschreven wat Haarlem in de toekomst wil bereiken op het gebied van nachtcultuur oftewel: “hoe Haarlem meer ruimte wil creëren voor nachtcultuur in de stad.”
Wilt u reageren op het concept van de Nachtvisie?
Het college heeft de Nachtvisie vrijgegeven voor inspraak. Belanghebbenden kunnen tot en met 4 maart 2024 een reactie geven op het document: ‘Nachtvisie en actieplan Haarlem, Hoe Haarlem meer ruimte wil creëren voor nachtcultuur in de stad’. Inspraakreacties kunnen gemaild worden naar: griffiebureau@haarlem.nl of nachtcultuur@haarlem.nl. Alle ingediende inspraakreacties worden beoordeeld of ze aanleiding geven om de Nachtvisie aan te passen. (De gemeente publiceert de beantwoording van de inspraakreacties inclusief de namen van de indieners tenzij u aangeeft anoniem te willen blijven.)