Algemeen

Vanaf 1 januari 2022 wordt in Haarlem centrum en omliggende wijken een milieuzone ingevoerd voor vrachtwagens die op diesel rijden. Dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. Zo wil de gemeente zorgen voor schonere lucht voor inwoners van Haarlem, minder uitstoot en een kleiner negatief effect op het klimaat.

Zoals u wellicht heeft gezien zijn er deze week communicatie-borden bij de toegangswegen van de milieuzone geplaatst. De milieuzone gaat in vanaf 1 januari 2022 en is voor het centrum en de buurten in de ring om het centrum. De milieuzone geldt alleen voor vrachtwagens. Vanaf 1 januari 2022 mogen dieselvrachtwagens alleen nog de milieuzone inrijden als ze voldoen aan emissieklasse 6.   Het gaat alleen om vrachtwagens en niet om scooters, brommers of boten. Ook voor bestelbusjes geldt de milieuzone nu nog niet.

Meer informatie is te vinden op www.haarlem.nl/milieuzone.

Deze week zijn er communicatie-borden bij de toegangswegen van de milieuzone geplaatst en ontvangen vrachtwagenchauffeurs die Haarlem binnenrijden via social media een berichtje op hun social media account over de komst van de milieuzone.

Ieder jaar is het in de eerste week van oktober de Week tegen Eenzaamheid. Tijdens deze week worden in diverse gemeenten allerlei activiteiten georganiseerd die eenzaamheid tegen moeten gaan. Het idee achter de activiteiten is dat mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Weten welke activiteiten er in Haarlem worden georganiseerd? Kijk dan op de website www.haarlemontmoet.nl.

Op zondag 13 juni is er weer een Concert in de theekoepel van Eindenhout, het pareltje van de Haarlemmerhout
Aanvang 15.30 uur
U bent van harte uitgenodigd! Ook dierbaren en buren zijn welkom.

Belangrijk:
– Wij houden ons aan de coronaregels (1,5m afstand)
– U dient zich aan te melden per telefoon 06-57 456 345 (max 100 bezoekers)
– Als het concert verplaatst wordt i.v.m. slecht weer, wordt u gebeld.
– Ingang via Van Limburg Stirumstraat, parkeren auto en fiets aldaar.
– Neem iets mee om op te zitten, de bodem is er vochtig.
– Entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage aan het einde wordt zeer gewaardeerd en stelt ons in staat volgende concerten te organiseren

Platform Buskruit en de wijkraden Binnenstad, Welgelegen,Vijfhoek/Raaks/Doelen en Rozenprieel hebben gezamenlijk hun zienswijzen op het Mobiliteitsplan en Verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente Haarlem ingediend. Wij maken ons als bewoners zorgen over de balans in Haarlem tussen leefbaarheid en mobiliteit. U kunt onze zienswijze hier lezen.

De Antonius van Padua kerk ofwel Groenmarktkerk ligt aan een plein, te midden van maatschappelijke organisaties. Het is een oase van rust, nog niet opgenomen in het winkel-horeca gebied. Maar daar gaat verandering in komen. De gemeente wil het plein herinrichten en de kerk zal verkocht worden. Daarmee komen de maatschappelijke functies van plein en […]

Wakker worden van het gekrijs, vuilniszakken die opengetrokken worden, poep op uw wasgoed. Meeuwen zorgen voor veel overlast. Vanaf maart gaan zij op zoek naar een plek voor hun nest. Meeuwen zijn wettelijk beschermd. Daardoor is het tegengaan van overlast soms moeilijk omdat niet alle maatregelen volgens de wet mogen. Gelukkig kunt u wel  een aantal dingen doen om de overlast te voorkomen of te beperken.

Nestelen

Meeuwen zoeken vanaf maart naar een geschikte plek voor een nest om te gaan broeden. De laatste veertig jaar vinden ze die steeds vaker in de stad. Daar zijn nu eenmaal veel veilige en beschutte plekjes te vinden. Vooral op platte daken, dakkapellen en half schuine daken.

Samen met uw buren de overlast beperken

Woont u in een straat of buurt met huizen die aantrekkelijk zijn voor meeuwen? Er is een simpele manier om te voorkomen dat meeuwen in uw straat een nest bouwen. Ga vanaf maart tot eind juni regelmatig uw dak op en veeg het schoon. Een dak dat leeg is en geen schuilhoekjes heeft, maakt het minder aantrekkelijk voor meeuwen om een nest te bouwen. Dit werkt het beste als u deze actie samen met uw buren doet. Niet iedereen kan of durft een dak op, dus het organiseren van ‘dakvegers’ in de straat kan dan een oplossing zijn.

Een andere mogelijkheid is om plastic vlaggetjes op uw dak te spannen of vliegers in te zetten om de vogels af te schrikken. Ervaring leert wel dat de vogels hier na verloop van tijd aan wennen.

Vogelnetten

Het spannen van draden of vogelnetten op het dak werkt goed omdat vogels er dan niet kunnen landen. Dit kunt u laten doen door een erkend bedrijf. Het kost voor een gemiddeld plat dak zonder obstakels zo’n 300 tot 800 euro. Voor een deel van de kosten geeft gemeente Haarlem een subsidie van maximaal € 350,- , waardoor de rekening van het bedrijf lager uitvalt. Zo bent u definitief van de overlast op uw dak af. Om te voorkomen dat de meeuwen dan een dak verderop gaan broeden, werkt dit het beste als u het met meerdere buren tegelijk doet.
De gemeente werkt voor het plaatsen van netten samen met een gecertificeerd bedrijf dat ook de afhandeling van het subsidie verzorgt.

Toch een nest?

Toch een nest met eieren op uw dak?!  Omdat meeuwen beschermd zijn, mag u het nest niet verwijderen. Ook mag u de eieren niet weghalen of kapot maken.

Meer informatie over wat u (samen met uw buren) kunt doen aan meeuwenoverlast en over wat de gemeente doet, staat op www.haarlem.nl/meeuwenoverlast

Ook kunt u een melding <https://www.haarlem.nl/meeuwenoverlast/> doen van een nest.

BUUV is hét bewonersplatform voor en door bewoners van Haarlem. Via BUUV kun je andere Haarlemmers ontmoeten, samen iets ondernemen of elkaar helpen.

BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden! Voor nieuwe Haarlemmers, actieve jongeren, tuinhelden zonder tuin, boodschappenhulpen, koffieleuten, oppasmoeders, kletskousen, klushelden, sportmaatjes, kooktalenten, theaterliefhebbers, huiswerkhulpen en creatievelingen.

Wil je iets vragen of aanbieden maar weet je nog niet wat of ken je niet alle mogelijkheden? Kijk dan op onze website https://haarlem.buuv.nu/  of neem contact op met BUUV, dan kijken we samen wat het beste bij jou past!

BUUV is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 023-551 78 45 of per e-mail: info@haarlem.buuv.nu

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit Haarlem ook. Het bereikbaar houden van de groeiende stad vormt een grote uitdaging, waarop oude oplossingen als het verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen geen afdoende antwoord meer bieden. Het vraagt wel om een transitie, waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen: de mobiliteitstransitie. In het mobiliteitsbeleid worden zeven stappen uitgewerkt die nodig zijn om de mobiliteitstransitie vorm te geven. Stappen, die met elkaar samenhangen en alle zeven nodig zijn: 

1. Haarlem groeit met behoud van ruimte; 

2. Vervoerwijze afhankelijk van het schaalniveau van de reis; 

3. Fiets en voetganger krijgen prioriteit; 

4. Een duidelijke wegenstructuur gebaseerd op 30km/ uur; 

5. Evenwichtige verdeling van HOV routes: bereikbaarheid verbeteren, impact spreiden; 

6. Bundelen autoverkeer op hoofdroutes; 

7. Haarlem zet in op duurzame gedragsverandering. 

Als de stappen gezet zijn, zal het merendeel van de korte afstanden binnen Haarlem per fiets of te voet afgelegd worden en zal meer dan de helft van de verplaatsingen vanuit of naar Haarlem toe met het OV of de fiets plaatsvinden. 

Het concept mobiliteitsbeleid kunt u hier downloaden. Reageren kan tot 23 april.

Eind vorig jaar is er een aantal bijeenkomsten geweest waar wij als gemeente in gesprek gingen met jullie, inwoners van Haarlem, in het kader van de Omgevingsvisie. Er is veel informatie opgehaald, en we hebben samen besproken welke onderdelen van de perspectieven Spoor en Spaarne jullie het meest aanspraken. Dit hebben we verwerkt tot één nieuw verhaal. Graag gaan wij daarover verder met jullie in gesprek op dinsdag 16 februari, in de middag van 15.30 tot 17.00 uur of in de avond van 19.00 tot 20.30 uur.

Evenals de vorige keren is het onze intentie een zo interactief mogelijke sessie te organiseren. Een samenvatting van deze ‘Eerste Schets’ ontvang je voorafgaand aan de bijeenkomst, evenals de inloginstructies (link en wachtwoord) voor de Zoomsessie.

Bij het opstellen van de eerste schets hebben we gebruik gemaakt van jullie inbreng in de vorige bijeenkomsten. Mede met behulp van deze inbreng hebben we richting gegeven aan de visie. Deze eerste schets is een volgende stap in het proces om tot een ontwerp Omgevingsvisie te komen. Graag presenteren wij de belangrijkste punten uit deze eerste schets. We horen graag of jullie je herkennen in de uitgangspunten en bespreken een aantal dilemma’s waarin we keuzes moeten gaan maken. De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee bij het verder afmaken van de ontwerp Omgevingsvisie. De planning is om dit ontwerp eind maart/begin april af te ronden, waarna de ontwerp Omgevingsvisie ter visie gelegd zal worden.

We hopen dat je bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn! Als je wilt deelnemen, meld je dan door een mail te sturen met daarin je naam en achternaam, de buurt waarin je woont (optioneel), en of je aanwezig bent tijdens de middag of de avondsessie naar: omgevingswet@haarlem.nl

In 2020 heeft Haarlem te maken gehad met een forse toename in het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen. Ten opzichte van 2019 is er met meer dan 300 diefstallen een toename van ruim 60%. Wat opvalt, is dat verreweg de meeste van deze voertuigen worden weggehaald uit de binnenstad en bij het NS-station. Als politie gaan wij samen met andere partners hier de aankomende tijd extra aandacht aan geven. Dit zal zowel opvallend als onopvallend zijn. 

Na de diefstal worden deze brom- en snorfietsen vaak ‘koud’ gezet. Dit betekent dat de dief het voertuig ergens achteraf in de buurt een tijdje neerzet om te kijken of iemand hem terug haalt. Dan weet de dief dat er GPS in het voertuig zit. 

Als politie willen wij ook graag uw medewerking vragen. Bent u buiten en ziet u ergens achteraf, in een steegje of een andere onlogische plek een brom- of snorfiets staan zonder kettingslot, brengt u deze dan onder de aandacht van de politie. Het is wel belangrijk dat deze er langer dan een dag staat en op een onlogische plek. 

De melding kunt u doen via 0900-8844 of het contactformulier in deze link:

Bij een verdachte situatie bij het vermoeden van diefstal heterdaad kunt u ook 112 bellen. 

We hopen op deze manier het terugvindpercentage te verhogen en wellicht kunnen we een slachtoffer blij maken met het terugbrengen van zijn of haar voertuig