Artikelen door Wijkraad Binnenstad Haarlem

PARTICIPATIESESSIE EVENEMENTENBELEID

Op 7 maart 2024 van 19.00 tot 21.30 uur vindt er een participatiesessie plaats over het nieuw te vormen evenementenbeleid. Tijdens die bijeenkomst zullen o.a. de uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners en Nachtcultuur. De locatie is nog onbekend, maar zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. Aanmelden kan […]

Nachtvisie wordt vrijgegeven voor inspraak.

De Gemeente Haarlem heeft de ambitie dat er meer ruimte moet komen voor nachtcultuur. De wens is dat de nacht bruist en dat mensen uit Haarlem niet hoeven uit te wijken naar Amsterdam om zich te kunnen onderdompelen in nachtcultuur. In de Nachtvisie staat kort omschreven wat Haarlem in de toekomst wil bereiken op het […]

,

Nachtvisie wordt vrijgegeven voor inspraak

De afgelopen jaren zijn er veel clubs en andere nachtlocaties uit onze stad verdwenen. Ook zijn er nog maar weinig creatieve broedplekken waar de bezoeker verrast kan worden, of plekken waar jongeren terecht kunnen. Daar wil de gemeente Haarlem iets aan veranderen. De afgelopen maanden is er veel gesproken met horeca ondernemers, de belangenbehartiger Nachtwacht […]

,

Nul-emissiezone bestel- en vrachtauto’s voor de Binnenstad per 1 januari 2025

De gemeente Haarlem is voornemens per 1 januari 2025 een Nul-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in te voeren voor het Centraal Stedelijk Gebied. Dat gebied omvat de Binnenstad plus de direct aanliggende wijken zoals de Burgwal, de Amsterdamse Buurt, Houtvaartkwartier, Leidsebuurt etc. Dit is een landelijke regeling die 29 gemeenten volgen, waaronder alle grote steden. […]

,

Herinrichting Stationsplein

Op 7 december 2023 stond de start van de participatie over de herinrichting van het Stationsplein op de agenda van de commissie ontwikkeling. Er worden twee varianten voorgesteld: de variant Kruisweg en de variant Jansweg. Bij de variant Kruisweg krijgen voetgangers en fietsers ruim baan op de Kruisweg en gaat al het busverkeer over de […]

,

Werkzaamheden Catharijnebrug Haarlem

Vanaf 8 januari start de Gebroeders Griekspoor met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Catharijnebrug. Bijgaand de bewonersbrief Catharijnebrug ten behoeve van de werkzaamheden ter informatie. Voor vragen, opmerkingen of meldingen kunt u zich wenden tot: Gebroeders Griekspoor B.V. E-mail: info@griekspoor.nl Tel: 0252-672 614