Artikelen door Wijkraad Binnenstad Haarlem

Iets melden bij de gemeente en dan?

Wat gebeurt er met meldingen van burgers over de openbare ruimte? Soms iets en soms niets, dat laatste tot frustratie van de melders. Op 11 mei sprak de gemeenteraad over de meldingen in 2022 en de wijkraad heeft daar ingesproken. De tekst van onze bijdrage vindt u hier

En weer die terrassen

Sinds 29 maart gelden er nieuwe terrasregels met meer ruimte voor de voetganger. Hoe kan het dan dat met de eerste voorjaarszon de straten weer vol staan? Er zou toch gehandhaafd gaan worden? Daarom hebben we de burgemeester om opheldering gevraagd in deze brief.

Verkeer remmende maatregelen Lange Herenstraat

Bewoners van de Lange Herenstraat zagen met lede ogen aan hoe er regelmatig veel te hard werd gereden in hun straat. Dit leverde soms gevaarlijke situaties op. Er is een enquête uitgezet onder buurtbewoners waar enorm veel respons op kwam. Met ondersteuning van de wijkraad is er een groep bewoners gevormd die het probleem bij […]

Wijkraadvergadering 3 mei 2023

Wij nodigen u uit voor de vergadering van de Wijkraad Binnenstad Haarlem op woensdag 3 mei 2023 in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20. De vergadering begint om 20.00 uur. Hier vindt vindt u de agenda met bijlage. De notulen van de vorige vergaderingen kunt u op onze website inzien. We vinden het prettig als u […]

4 mei herdenking Haarlem

Op 4 mei is het in Haarlem, net als overal in Nederland onze dodenherdenking. Op deze dag herdenken we hen die voor onze vrijheid zijn gestorven; in de tweede wereldoorlog of tijdens vredesmissies in de periode daarna. De herdenkingen in Haarlem vinden op verschillende plekken plaats. Zoals bij de monumenten aan de Dreef, de Jan […]

Uitnodiging webinar proef vrije openingstijden horeca

Op 1 juni 2023 start de proef met vrije openingstijden voor horeca in Haarlem. Voor bewoners van Haarlem die meer willen weten over deze proef organiseert de Gemeente Haarlem een webinar op woensdag 12 april om 19:00 uur. Tijdens dit webinar geeft de Gemeente informatie over de proef en kunnen er via de chat vragen […]

JAARVERGADERING WIJKRAAD DRUK BEZOCHT

JAARVERGADERING WIJKRAAD GOED BEZOCHT Ruim 60 betrokken wijkbewoners waren aanwezig op de jaarvergadering van de Wijkraad Binnenstad. Burgemeester Jos Wienen en wijkwethouder Eva de Raadt waren uitgenodigd om met de bewoners in gesprek te gaan over het thema ‘Binnenstad levendig en leefbaar’. De burgemeester sprak over de heetste hangijzers, terrassen en nachtcultuur, waarna hij in […]

Werkzaamheden Melkbrug

De Melkbrug is van monumentale waarde. Om er voor te zorgen dat deze brug ook in de toekomst bereikbaar en veilig blijft, is groot onderhoud en modernisering noodzakelijk. Op maandag 27 maart 2023 start aannemer Griekspoor met vervolgwerkzaamheden aan de Melkbrug. De Melkbrug is tijdens de werkzaamheden gesloten voor al het verkeer, dus zowel het […]

Jaarvergadering Wijkraad 29 maart 2023

Hierbij nodig ik u uit voor de jaarvergadering van de Wijkraad Binnenstad Haarlem op 29 maart 2023 om 20:00 uur. De jaarvergadering vindt plaats in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20 te Haarlem. Wilt u erbij zijn? Graag aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl Agenda Jaarvergadering 1. Opening door de Voorzitter 2. Mededelingen 3. Ter informatie verantwoording uitgaven 2022 […]

,

Binnenstad Haarlem naar 30 km/uur

Het is landelijk beleid dat de maximum snelheid in de bebouwde kom in heel Nederland van 50 naar 30 km/uur gaat. Daartoe is al in 2020 een motie in de Tweede Kamer met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Enige uitzonderingen op zogenaamde GOW-wegen (Gebieds-Ontsluitende-Wegen) zullen wel blijven bestaan. Op deze doorgaande wegen blijft 50 km/uur […]