Uitspraak bestuursrechter inzake parkeerreferendum

Gisteren (15 juni 2017) diende de rechtszaak van drie centrumwijkraden tegen de gemeente over het parkeerreferendum. Volgens deze wijkraden heeft de gemeenteraad ten onrechte ingestemd met het houden van het referendum. De bestuursrechter bestrijdt dat: de gemeenteraad heeft zich volgens haar aan de referendumverordening gehouden.

Als centrumwijkraden Heiliglanden/de Kamp, Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen vinden we dat het nieuwe gemeentelijk parkeerbeleid zich niet leent voor een referendum. Volgens de verordening zijn referenda alleen mogelijk over onderwerpen die de gehele stad (en alle inwoners) raken. In onze interpretatie is dat niet het geval, want de parkeerplannen gaan over de 35% van het grondgebied van de gemeente met gereguleerd parkeren.

Wij hebben eerst een bezwaarschrift bij de gemeente ingediend, dat de raad op 18 april jl. ongegrond heeft verklaard. Tegen dit besluit gingen we bij de bestuursrechter in beroep. U kunt hier de pleitnota lezen die we vanochtend hebben uitgesproken bij de rechtbank.

Teleurstellend
De uitspraak is voor ons een grote teleurstelling, omdat de parkeerplannen brede steun hadden van onder meer 25 wijkraden, horeca, ondernemers en winkeliers in de binnenstad en de meerderheid van de gemeenteraad. Het referendum dreigt hier een streep door te zetten, waarna een nieuw plan moet worden gemaakt. Dat kost veel tijd en geld en betekent uitstel van het invoeren van een dringend noodzakelijke vernieuwing van het huidige parkeersysteem.

Mogelijke stappen
We ontvangen nog een schriftelijke motivering van het besluit van de bestuursrechter. Op basis daarvan zetten wij eventueel verdere stappen. Een van de mogelijkheden is dat we in beroep gaan bij de Raad van State. We houden u op de hoogte!

Drie centrumwijkraden willen parkeerreferendum tegenhouden

Parkeerproblemen moeten snel worden aangepakt

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een referendum toe te staan over het parkeerbeleid. De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden & De Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen verzetten zich hiertegen. De gemeenteraad heeft onze bezwaren echter verworpen, waardoor we ons genoodzaakt zien om een formeel bezwaarschrift in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen bij de bestuursrechter. Lees verder

Wel of geen parkeerreferendum?

DEBATCAFÉ PLETTERIJ
Woensdag 19 april – aanvang 20:00 uur

Het Haarlemse parkeerbeleid houdt al een tijd de gemoederen in onze gemeente bezig. De gemeenteraad heeft – na een lange procedure met inspraak en aanpassing van het plan – een nieuw parkeerbeleid vastgesteld.

Lees verder

Brandbrief aan de gemeenteraad over airbnb

Al ruim een jaar is de wijkraad bezig de toename van (illegale) airbnb-adressen bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Door te wijzen op de vele risico’s en melding te maken van overlast die sommige bewoners nu al ondervinden. Tot nu toe heeft de gemeente nog geen enkele concrete maatregel genomen. Vandaar dat wij vorige week, samen met de wijkraden Vijfhoek en Heiliglanden – de Kamp, deze ‘brandbrief‘ aan de gemeenteraad hebben gestuurd.

Lees verder

Terrassen aan het Spaarne – Een goede ontwikkeling?

Laat uw stem horen op 27 maart!

Vorig jaar is er een pilot geweest met extra terrassen op de westelijke zijde van de Spaarneoever. Afgelopen maanden is de proef geëvalueerd met omwonenden en ondernemers. De reacties waren overwegend positief, maar sommige bewoners wezen ook nadrukkelijk op nadelen van deze nieuwe ontwikkeling, bijvoorbeeld geblokkeerde fiets- en voetpaden en veiligheidsrisico’s. Anderen waren juist enthousiast over de verlevendiging van de Spaarneoever.

Lees verder

Gemeente publiceert conceptvisie op de openbare ruimte

Gemeente publiceert conceptvisie op de openbare ruimte: Aantrekkelijk, Gezond, Metropolitaans, Bereikbaar

Bewoners nu aan zet om hun mening te geven; ‘participatiebijeenkomst’ 4 april

De gemeente heeft een zogeheten ‘concept structuurvisie’ ontwikkeld over de openbare ruimte in Haarlem. Deze visie, die de periode van nu tot 2040 bestrijkt, is met name van belang voor de binnenstad, omdat daar de druk op de leefbaarheid voor bewoners versterkt wordt door horeca, toeristen, evenementen en beperkte parkeerruimte. Lees verder

Jaarvergadering Wijkraad Binnenstad Haarlem

Woensdag 29 maart 2017
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20

29 maart organiseert de Wijkraad Binnenstad weer zijn jaarlijkse openbare vergadering voor alle buurtbewoners. We starten met algemene mededelingen en – vanwege groot succes afgelopen jaar – met het bekendmaken van de datum voor een nieuwe buurt-BBQ. Na een korte financiële verantwoording zoomen we in op een aantal issues die het afgelopen jaar gespeeld hebben, zoals het parkeerbeleid.

Lees verder

Heeft u een ‘boomwens’? Meld het dan nu aan de gemeente!

In Haarlem komt het voor dat een boom om een bepaalde reden niet meer terug geplant kan worden op zijn oorspronkelijke plek. Deze bomen zijn nu op een speciale lijst gekomen en bewoners kunnen hiervoor een nieuwe locatie voorstellen. Dit mogen verschillende locaties door de gehele stad zijn. Ook heeft de gemeente op dit moment nog financiële ruimte voor het plaatsen van extra bomen.

Lees verder

Particuliere vakantieverhuur – de regels in gemeente Haarlem

Wilt u uw woning af en toe verhuren, bijvoorbeeld als u zelf met vakantie gaat? Dat kan, maar er zijn wel regels waar u zich aan moet houden!  We noemen dit soort verhuur:  ‘particuliere vakantieverhuur’.  Het bekendste platform dat hiervoor gebruikt wordt is Airbnb, maar er zijn ook andere platforms. Lees verder

Voortgang Parkeren

De drie centrum wijkraden hebben met een gezamenlijke inspraak een aantal belangrijke zaken binnen weten te halen:

  • Een bezoekersregeling op werkdagen overdag en op zondagen.
  • Een Parkeervergunning Plus: voor 50 Euro p/jr meer (+/- 250 p/jr), de mogelijkheid om in de daluren op doordeweekse dagen gebruik te kunnen maken van de centrum garages (m.u.v. de Appelaar) als er geen parkeerplek op straat te vinden is.
  • 225 extra garage plaatsen met het gereduceerde binnenstadbewoners tarief (+/- 520,00 p/jr) in de Raaks, de Kamp, Houtplein- en Stationspleingarage, waarmee de wachtlijst wordt weggewerkt.
  • 225 garageplaatsen in de Cronjé en de Dreefgarage voor 99 Euro p/jr; in 1e instantie voor bewoners van de C zone, maar indien er weinig van gebruikt wordt door hen, wat een beetje de verwachting is, ook bestemd voor centrumbewoners uit de B zone die hun auto niet dagelijks nodig hebben.

Kortom we zijn redelijk content met de behaalde verbeteringen en blijven uiteraard de vinger aan de pols houden. De gemeente heeft toegezegd dat veel van de nieuwe maatregelen regelmatig zullen worden gemonitord en worden bijgesteld waar nodig (en dat kan ook verdere verruiming zijn als de parkeerdruk dat toelaat).

Lees verder