Vergadering van de wijkraad op 27 februari

Op woensdag 27 februari om 20.00 is de vergadering van de wijkraad in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20. Komt U ook ?

Klik hier voor de agenda

Maand van de Democratie

Het is u misschien ontgaan, maar de maand februari is ‘maand van de democratie’. Onder de bezielende leiding van wethouder Jur Botter zijn allerlei ideeën besproken om de democratie ‘van onderop’ te versterken, door burgers in wijken meer inspraak en zeggenschap te geven. Plan is nu om onder de vlag van ‘Nieuwe Democratie’ te experimenteren met een aantal wijkraden die samengesteld zijn op basis van door loting aangewezen wijkbewoners. We zijn als wijkraad erg benieuwd naar het vervolg en hopen van harte met de wethouder op een succesvol experiment. Maar we maken ons ook zorgen. Is die ‘nieuwe democratie’ op deze manier wel haalbaar? De crux lijkt te zitten in het vinden van een echt duidelijk en eerlijk antwoord op de vraag waar burgers over mogen (mee)beslissen en waar de beslissingen gewoon zoals vanouds genomen blijven worden in de gemeenteraad. Dat antwoord lijkt nog niet gegeven en is er misschien ook niet. En misschien kun je op een veel eenvoudiger manier de oude democratie wel de nieuwe energie geven die het nodig heeft. Wij geven een simpele suggestie…

Een uitgebreide beschouwing over de plannen van de wethouder ten behoeve van een ‘nieuwe democratie’, inclusief die simpele suggestie van de wijkraad Binnenstad, vindt u hier.

De eerste vergadering van de wijkraad in 2019

Op woensdag 30 januari om 20.00 is de eerste vergadering van de wijkraad in 2019 in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20. Komt U ook ?

Klik hier voor de agenda

Over Samen Hier      

Begin 2019 begint het project Samen Hier in Haarlem! In Samen hier trek je met vier anderen – bijvoorbeeld je buren, collega’s, vrienden, clubgenoten of familieleden –een jaar lang op met een nieuwkomer of nieuwkomersgezin. Justice and Peace koppelt je groep op basis van jullie eigenschappen en voorkeuren, zodat er een goede klik is. Vervolgens kom je bijvoorbeeld samen om te eten, de Nederlandse taal te oefenen, mee te denken over passend werk of opleiding, kortom: de statushouders te helpen om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Zo kunnen ze écht integreren en een breed sociaal en professioneel netwerk opbouwen. Samen Hier is goed te combineren met bijvoorbeeld je baan of een gezin, omdat je als groep samen meedoet en de taken kunt verdelen. Voor meer informatie: www.samenhier.nl   

Groeiend verzet tegen dubbeldekkers in Haarlemse binnenstad

HAARLEM – Bewoners van de Haarlemse Rustenburgerlaan hebben massaal posters voor hun ramen opgehangen om hun onvrede te uiten over de vele dubbeldekkers die sinds een jaar om de zes minuten door hun straat rijden.

De postercampagne is een initiatief van het actiecomité Bus-Kruit. Direct na de introductie van de dubbeldekbussen op de route van Haarlem-Amsterdam constateerde deze binnenstadbewoners dat de grote bussen veel overlast veroorzaken.

Het hele artikel en een interview met bewoners kunt u hier lezen: 

Volgende week worden de posters aan geboden bij bewoners van Kruisstraat/Jansweg, Parklaan, Kenaupark/Kinderhuisvest. 

Wit kruis op straat is geen parkeerverbod

U ziet ze vast wel eens staan, zeker als u als bewoner of bezoeker van de binnenstad op zoek bent naar een de schaars beschikbare parkeerplaatsen: zo’n vervelend wit kruis net op een plek waar u dacht uw auto neer te kunnen zetten. Teleurgesteld rijdt u dan maar verder op zoek naar een plek waar u wel legaal kunt parkeren. Van een aantal binnenstadbewoners kregen we echter de vraag wat eigenlijk de wettelijke status is van zo’n wit kruis. Antwoord: wettelijk zegt zo’n kruis vrijwel niets; het kruis markeert één parkeerplaats, meer niet. Het is dus aan te raden om bij zo’n wit kruis even goed te kijken of er wel een bord bij staat dat u expliciet verbiedt om daar te parkeren. Bijvoorbeeld een bord met een kentekennummer dat aangeeft dat de plek gereserveerd is voor een arts of een gehandicapte. Of een bord voor een taxiparkeerplek. Als er echter alleen maar een kruis staat, zonder bord erbij, mag iedereen er parkeren.

kerstbomen inzamelen

Begin 2019 vindt in de gemeente Haarlem weer een kerstbomen inzamelactie plaats. Deze actie wordt georganiseerd om te voorkomen dat afgedankte kerstbomen gaan rondslingeren in de stad. Ook vanuit milieuoogpunt is het goed om de bomen gescheiden in te zamelen, zodat ze kunnen worden gerecycled tot compost. 

Te winnen prijzen
Kinderen tot en met 15 jaar kunnen op 3 en 9 januari 2019 van 12.30 tot 16.00 uur op verschillende locaties, verspreid over de stad, oude kerstbomen inleveren. Zij kunnen zoveel bomen inleveren als ze willen. Voor elke boom ontvangen zij € 0,40 en een lootje waarmee zij kans maken op de Superprijs van € 500,–. Deze prijs mag besteed worden aan een activiteit met de gehele klas voor bijvoorbeeld een excursie of een schenking aan een goed doel. Ook worden 100 cadeaubonnen van € 10,- verloot onder alle ingeleverde kerstbomen. Dit jaar vindt er dus geen loting meer plaats op de inzamellocaties. De uitslag staat op 15 januari 2019 na 13:00 uur op spaarnelanden.nl/kerstbomenactie.

De laatste vergadering van de wijkraad in 2018

Op woensdag 19 december om 20.00 is de laatste vergadering van de wijkraad in 2018 in Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20. Komt U ook ?

De agenda ziet er als volgt uit :

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van 28 november 2018
 4. Ingekomen stukken:
  • • P. Miltenburg, S. van den Raadt: onze visie op de uitbreiding van de autoluwe binnenstad
   • C. Verkleij: de voortgang van de Tulpentuin
   • N. de Cock: zwerfaval en drones
   • D. Smit (Vijfhoek): onze brief aan B&W over vrachtverkeer in woonstraten in het centrum
   • I. Hamer: toeristisch vervoer
   • M. van der Kaa (Spaarnelanden): de Kerstbomen actie
   • M. Maas: reactie Buskruit op de visie van de provincie inzake het Houtplein
   • K. Gortzak: de opening van een opvang voor jongeren aan de Kruisweg
 5. Voortgang convenant (gesprek 10/12)
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting

Gezocht: een talent voor onze communicatie

De wijkraad binnenstad Haarlem is op zoek naar een nieuw lid voor de wijkraad met talent voor sociale media.

Wij zoeken iemand die sociale media kan inzetten voor onze activiteiten of andere nieuwsfeiten die de binnenstad betreffen.

Wij bieden

 • een goede samenwerking in een gezellige sfeer
 • je hoort als eerste alles over de ontwikkelingen in de binnenstad van Haarlem

Meer informatie ?
Mail naar Martin Favié, voorzitter wijkraad binnenstad: martin.favie@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl
PS Ben je geen expert in sociale media maar heb je wel belangstelling om lid te worden van de wijkraad dan ben je ook van harte welkom.

AED’s in gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem is bezig om een zogenaamde Hartveilige gemeente te worden. Dit betekent dat op alle locaties in de stad een AED binnen 6 minuten beschikbaar is, die 24 uur per dag inzetbaar is. Om dit voor elkaar te krijgen wordt op dit moment in beeld gebracht waar er op dit moment AED’s zijn. Gekeken wordt of deze al 24 uur inzetbaar zijn en als dat niet zo is wordt gekeken of deze 24 uur beschikbaar kan worden gemaakt. De gemeente faciliteert hiervoor buitenkasten met AED’s. Ook worden plekken bepaald waar nieuwe AED’s moeten komen zodat de dekking volledig wordt. Tenslotte werven en trainen we ook nieuwe burgerhulpverleners, zodat er ook voldoende getrainde vrijwilligers zijn die kunnen worden ingeschakeld bij een reanimatie. Hierbij kijken we ook naar voldoende spreiding.

Stan global verzorgt voor de gemeente Haarlem de uitrol van de AED’s. Voor deze uitrol via Stan global stelt de gemeente geld ter beschikking om AED’s en buitenkasten aan te schaffen. De gemeente verstrekt daarom geen individuele subsidies voor de aanschaf van AED’s. U kunt contact opnemen met Monique Bosscher van Stan global om te kijken of via het eerdergenoemde traject ook in uw buurt een AED geplaatst kan worden.
Het emailadres van Monique Bosscher is: monique@stanglobal.com