Verkeer

De drie centrum wijkraden hebben met een gezamenlijke inspraak een aantal belangrijke zaken binnen weten te halen:

  • Een bezoekersregeling op werkdagen overdag en op zondagen.
  • Een Parkeervergunning Plus: voor 50 Euro p/jr meer (+/- 250 p/jr), de mogelijkheid om in de daluren op doordeweekse dagen gebruik te kunnen maken van de centrum garages (m.u.v. de Appelaar) als er geen parkeerplek op straat te vinden is.
  • 225 extra garage plaatsen met het gereduceerde binnenstadbewoners tarief (+/- 520,00 p/jr) in de Raaks, de Kamp, Houtplein- en Stationspleingarage, waarmee de wachtlijst wordt weggewerkt.
  • 225 garageplaatsen in de Cronjé en de Dreefgarage voor 99 Euro p/jr; in 1e instantie voor bewoners van de C zone, maar indien er weinig van gebruikt wordt door hen, wat een beetje de verwachting is, ook bestemd voor centrumbewoners uit de B zone die hun auto niet dagelijks nodig hebben.

Kortom we zijn redelijk content met de behaalde verbeteringen en blijven uiteraard de vinger aan de pols houden. De gemeente heeft toegezegd dat veel van de nieuwe maatregelen regelmatig zullen worden gemonitord en worden bijgesteld waar nodig (en dat kan ook verdere verruiming zijn als de parkeerdruk dat toelaat).

Lees meer

De Wijkraad Binnenstad Haarlem zal binnenkort een inspraakreactie bij de gemeente indienen over het vernieuwen van het parkeerregime in zone B. Hieronder de kern van onze voorgenomen reactie. Wilt u reageren? Heeft u aanvullende wensen? Laat het ons weten op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl of via Facebook, Twitter of Nextdoor. Lees meer

Ter voorbereiding op de werkzaamheden dit najaar gaat Liander proefsleuven graven op de Kleine Houtstraat – Lange Veerstraat. Dit om meer inzicht te krijgen in de exacte ligging van de leidingen en samenstelling van de ondergrond. Bijgevoegd ter informatie een tekening met de locaties van de proefsleuven. (Op één van de locaties zal een proefsleuf over de volle breedte worden gegraven).

De uitvoering van de werkzaamheden staat vooralsnog gepland op maandag 4 en/of 11 april in de ochtend, omdat wij denken dat dit de minste overlast geeft.

Lees meer