Verkeer

Het is landelijk beleid dat de maximum snelheid in de bebouwde kom in heel Nederland van 50 naar 30 km/uur gaat. Daartoe is al in 2020 een motie in de Tweede Kamer met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Enige uitzonderingen op zogenaamde GOW-wegen (Gebieds-Ontsluitende-Wegen) zullen wel blijven bestaan. Op deze doorgaande wegen blijft 50 km/uur de maximum snelheid “als de verkeersveiligheid niet in het geding is”.
Vele gemeenten zijn hier al voortvarend mee aan de slag gegaan. Haarlem heeft in januari 2023 een “Plan van Aanpak 30 km/uur” gepubliceerd. De norm is dat 30 km/uur standaard wordt in alle woongebieden op de zogenaamde ETW-wegen (Erf-Toegangs-Wegen). Dit betekent dat –op termijn– alle wegen in de Binnenstad 30 km/uur worden behalve die tot de Hoofdontsluitingsstructuur behoren: Wilhelminastraat, Kinderhuisvest en Parklaan (tot de Jansweg). Buiten de Binnenstad zijn dat bijvoorbeeld ook Staten- en Prinsenbolwerk, De Dreef, Verspronckweg, Rijksstraatweg, Schoterweg.

In februari 2023 wordt in een aantal straten in de Binnenstad 30 km/uur ingevoerd:
– Gonnetstraat, Ripperdastraat, Ripperdapark, Ripperdasteeg, Phoenixstraat, Claes van Ruyvenstraat en
– Kraaienhorst, Magdalenahof, Magdalenastraat, Witte Herenstraat, Zijlstraat tussen Nassaulaan en Zijlvest.
In deze straten is hard rijden sowieso nauwelijks mogelijk. De gemeente geeft zelf aan dat hier sprake is van “laag hangend fruit”.

Er komt nu een nieuwe categorie GOW-30-wegen. Voor de binnenstad zijn die:
– Gedempte Oude Gracht – Verwulft – Nassaulaan – Nassauplein – Zijhuizen,
– Donkere Spaarne – Koudenhorn – Hooimarkt – Friese Varkensmarkt.
In deze categorie is het de bedoeling om op termijn na herinrichting van het straatbeeld 30 km/uur in te voeren. Althans: de gemeente wil onderzoeken in hoeverre hier 30 km/uur ingevoerd kan worden. Het traject Koudenhorn – Donkere Spaarne is het enige deel van de Spaarne-oever dat nog niet aangepast is in het kader van de Spaarneboulevard, om een wandelboulevard langs de Spaarne-oever van Zuid naar Noord te creëren (waarbij het dan ook mogelijk wordt voor slechtzienden, en met kinderwagens en rollators daar te lopen).

Voor de bewoners van Kinderhuisvest en de Parklaan (tot de Jansweg) is het geen goed nieuws dat deze wegen kennelijk tot de Hoofdontsluitingsstructuur behoren, waar 50 km/uur nog steeds toegestaan blijft. De Wijkraad bepleit dat op dit korte traject door de oude stad het verkeer zich ook aan 30 km/uur zou moeten houden, dus dat deze wegen ook de status van GOW-30 krijgen.

Zie voor de precieze locatie van al deze wegen en straten:
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/u-11.pdf

De wijkraden van het centrum van Haarlem zijn in overleg met de gemeente over het beperken van het vrachtwagenverkeer. Winkels en horeca moeten natuurlijk bevoorraad worden, maar dat moet niet ten koste gaan van de leefbaarheid voor bewoners. Daarom horen we graag uw ervaringen! Maakt het vrachtwagenverkeer u elke ochtend wakker? Heeft u last van lawaai of stank? Wordt de doorgang in uw straat regelmatig geblokkeerd? Is de veiligheid in het geding, bijvoorbeeld voor uzelf of voor spelende kinderen? Laat het ons dan weten, dan nemen wij dit expliciet mee in ons overleg met de gemeente.

Stuur ons een mail met uw ervaringen en evt. foto’s naar info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl

HAARLEM – Bewoners van de Haarlemse Rustenburgerlaan hebben massaal posters voor hun ramen opgehangen om hun onvrede te uiten over de vele dubbeldekkers die sinds een jaar om de zes minuten door hun straat rijden.De postercampagne is een initiatief van het actiecomité Bus-Kruit. Direct na de introductie van de dubbeldekbussen op de route van Haarlem-Amsterdam constateerde deze binnenstadbewoners dat de grote bussen veel overlast veroorzaken.  Volgende week worden de posters aan geboden bij bewoners van Kruisstraat/Jansweg, Parklaan, Kenaupark/Kinderhuisvest. 

Het hele artikel en een interview met bewoners kunt u hier lezen:

U ziet ze vast wel eens staan, zeker als u als bewoner of bezoeker van de binnenstad op zoek bent naar een de schaars beschikbare parkeerplaatsen: zo’n vervelend wit kruis net op een plek waar u dacht uw auto neer te kunnen zetten. Teleurgesteld rijdt u dan maar verder op zoek naar een plek waar u wel legaal kunt parkeren. Van een aantal binnenstadbewoners kregen we echter de vraag wat eigenlijk de wettelijke status is van zo’n wit kruis.
Antwoord: wettelijk zegt zo’n kruis vrijwel niets; het kruis markeert één parkeerplaats, meer niet. Het is dus aan te raden om bij zo’n wit kruis even goed te kijken of er wel een bord bij staat dat u expliciet verbiedt om daar te parkeren. Bijvoorbeeld een bord met een kentekennummer dat aangeeft dat de plek gereserveerd is voor een arts of een gehandicapte. Of een bord voor een taxiparkeerplek. Als er echter alleen maar een kruis staat, zonder bord erbij, mag iedereen er parkeren.

PERSBERICHT

Centrumwijkraden blij met het resultaat van het parkeerreferendum

De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden/de Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen zijn blij dat het parkeerreferendum door de lage opkomst ongeldig is. Dat betekent namelijk dat de gemeente de maatregelen waarvoor brede steun bestaat, kan uitvoeren. Immers: de plannen kregen in december de instemming van 23 wijkraden, horeca, ondernemers en winkeliers in de binnenstad én de meerderheid van de gemeenteraad.

Lees meer

Gisteren (15 juni 2017) diende de rechtszaak van drie centrumwijkraden tegen de gemeente over het parkeerreferendum. Volgens deze wijkraden heeft de gemeenteraad ten onrechte ingestemd met het houden van het referendum. De bestuursrechter bestrijdt dat: de gemeenteraad heeft zich volgens haar aan de referendumverordening gehouden.

Als centrumwijkraden Heiliglanden/de Kamp, Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen vinden we dat het nieuwe gemeentelijk parkeerbeleid zich niet leent voor een referendum. Volgens de verordening zijn referenda alleen mogelijk over onderwerpen die de gehele stad (en alle inwoners) raken. In onze interpretatie is dat niet het geval, want de parkeerplannen gaan over de 35{72f3435cd817bb525c6445539c82061bd58189079144183353245912e6f19043} van het grondgebied van de gemeente met gereguleerd parkeren.

Lees meer

Parkeerproblemen moeten snel worden aangepakt. Drie centrumwijkraden willen parkeerreferendum tegenhouden

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een referendum toe te staan over het parkeerbeleid. De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden & De Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen verzetten zich hiertegen. De gemeenteraad heeft onze bezwaren echter verworpen, waardoor we ons genoodzaakt zien om een formeel bezwaarschrift in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen bij de bestuursrechter.
Breed gedragen plan
Het huidige plan voor een nieuw parkeerbeleid, waarmee de meerderheid van de gemeenteraad heeft ingestemd, is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met allerlei direct en indirect betrokkenen, zoals wijkraden, horeca en winkeliers. Het plan heeft bovendien voor de bewoners in het centrum diverse voordelen: beter benutten van de parkeergarages, minder parkeerdruk op straat en het invoeren van een bezoekersregeling voor het centrum.
Onze bezwaren
Het raadsbesluit om nu een referendum te houden, waarbij je alleen ja of nee kan zeggen tegen het hele pakket van (19) maatregelen, kan ertoe leiden dat het hele proces opnieuw moet plaatsvinden. Een tijdrovend en kostbaar verhaal, dat waarschijnlijk niet veel anders zal opleveren dan het huidige plan, terwijl al die tijd de huidige problemen blijven bestaan. Het tijdverlies schatten wij op 1 tot 1,5 jaar en de kostenpost schatten we op € 500.000 tot € 1.500.000. Het raadsbesluit om een referendum te houden voldoet ook niet aan de Haarlemse referendumverordening. Daarin staat dat alleen een referendum mogelijk is als het onderwerp ‘de gehele stad’ en ‘alle inwoners’ raakt. Het gereguleerde parkeergebied beslaat echter slechts 35{74abea6b776d839230e7592d77da4d053a1c2329ec6380e7573a75d6a3252e3a} van de stad en de grote meerderheid van de mensen die mee kunnen stemmen in dit referendum woont helemaal niet in dit gebied. Voor deze mensen speelt alleen de tariefsverhoging, maar daar mag volgens deze verordening geen referendum over worden gehouden.
Bezwaarschrift
Om al deze redenen hebben we een bezwaarschrift ingediend tegen het raadsbesluit van 18 april om het referendum definitief toe te staan. Omdat de behandeling door de gemeente te veel tijd kan vergen (gezien de datum van het referendum op 19 juli), verzoeken we tevens om een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter. Een kort overzicht van al onze bezwaren op een rijtje vindt u hier.

Parkeerproblemen moeten snel worden aangepakt

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om een referendum toe te staan over het parkeerbeleid. De wijkraden Binnenstad, Heiliglanden & De Kamp en Vijfhoek, Raaks & Doelen verzetten zich hiertegen. De gemeenteraad heeft onze bezwaren echter verworpen, waardoor we ons genoodzaakt zien om een formeel bezwaarschrift in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen bij de bestuursrechter. Lees meer

DEBATCAFÉ PLETTERIJ
Woensdag 19 april – aanvang 20:00 uur

Het Haarlemse parkeerbeleid houdt al een tijd de gemoederen in onze gemeente bezig. De gemeenteraad heeft – na een lange procedure met inspraak en aanpassing van het plan – een nieuw parkeerbeleid vastgesteld.

Lees meer

Gemeente publiceert conceptvisie op de openbare ruimte: Aantrekkelijk, Gezond, Metropolitaans, Bereikbaar

Bewoners nu aan zet om hun mening te geven; ‘participatiebijeenkomst’ 4 april

De gemeente heeft een zogeheten ‘concept structuurvisie’ ontwikkeld over de openbare ruimte in Haarlem. Deze visie, die de periode van nu tot 2040 bestrijkt, is met name van belang voor de binnenstad, omdat daar de druk op de leefbaarheid voor bewoners versterkt wordt door horeca, toeristen, evenementen en beperkte parkeerruimte. Lees meer