Veiligheid

De gemeente Haarlem is bezig om een zogenaamde Hartveilige gemeente te worden. Dit betekent dat op alle locaties in de stad een AED binnen 6 minuten beschikbaar is, die 24 uur per dag inzetbaar is. Om dit voor elkaar te krijgen wordt op dit moment in beeld gebracht waar er op dit moment AED’s zijn. Gekeken wordt of deze al 24 uur inzetbaar zijn en als dat niet zo is wordt gekeken of deze 24 uur beschikbaar kan worden gemaakt. De gemeente faciliteert hiervoor buitenkasten met AED’s. Ook worden plekken bepaald waar nieuwe AED’s moeten komen zodat de dekking volledig wordt. Tenslotte werven en trainen we ook nieuwe burgerhulpverleners, zodat er ook voldoende getrainde vrijwilligers zijn die kunnen worden ingeschakeld bij een reanimatie. Hierbij kijken we ook naar voldoende spreiding.

Stan global verzorgt voor de gemeente Haarlem de uitrol van de AED’s. Voor deze uitrol via Stan global stelt de gemeente geld ter beschikking om AED’s en buitenkasten aan te schaffen. De gemeente verstrekt daarom geen individuele subsidies voor de aanschaf van AED’s. U kunt contact opnemen met Monique Bosscher van Stan global om te kijken of via het eerdergenoemde traject ook in uw buurt een AED geplaatst kan worden.
Het emailadres van Monique Bosscher is: monique@stanglobal.com

Denkt u: dat overkomt mij niet, of is het u al eens gebeurd? U wilt uw portemonnee pakken, maar helaas, die is foetsie!

Zakkenrollers zijn vooral actief in grote menigtes. Onopvallende mannen en vrouwen die schijnbaar per ongeluk even lichamelijk contact maken en allang zijn verdwenen als u erachter komt dat uw portemonnee is gerold.

Lees meer