Uitgaan in Haarlem

Thema-avond van de Wijkraad Binnenstad Haarlem

Datum: 12 juni 2019
Plaats: Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20
Aanvang: 20:00 uur

Haarlem en de MRA

Haarlem is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Amsterdam zit barstensvol en wil graag dat Haarlem meer en meer toeristen opvangt. De gemeente Haarlem en de stichting Haarlem Marketing doen er zelf ook alles aan om meer toeristen naar Haarlem te halen. Toerisme is immers van groot economisch belang voor Haarlem en zijn ondernemers.

Wonen in een pretpark?

Voor de 15.000 bewoners van het centrum staat natuurlijk de leefbaarheid voorop. Het is dus de kunst om een goede balans te vinden. Toegankelijkheid, aantrekkelijkheid voor toeristen, diversiteit van winkels, goede horeca en overnachtingsmogelijkheden naast prettig, rustig, veilig wonen en een buurtgevoel in plaats van wonen in een pretpark. We nodigen u van harte uit om hierover mee te denken en discussiëren!

Opzet van de thema-avond

Onderstaande sprekers zullen hun visie geven op het toerisme in Haarlem:

Anne-Marije Hogenboom, Directeur Haarlem Marketing

Falco Bloemendal, Centrummanager

Inge van Gansewinkel, beleidsmedewerker Economie & Toerisme

Aansluitend zullen zij met u, vertegenwoordigers van de gemeente en raadsleden van de politieke partijen in discussie gaan over het behoud en versterken van een binnenstad die economisch bloeit, maar ook voor bewoners veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijft.

Beste stadsgenoten,

De Tafel van Veel is een initiatief dat is ontstaan in het Jaar van de Ontmoeting 2017. Het houdt in dat elke dinsdag om 18.00 uur een aantal restaurants in Haarlem centrum tafels aan elkaar schuift en zo een Tafel van Veel creëert. 

Aan die tafel kan iedereen, zonder te reserveren, gewoon aanschuiven en voor 10 euro een heerlijke daghap mee-eten. 

De Tafel vanVeel bestaat nu ruim een jaar en is een groot succes. Veel mensen weten op dinsdag de weg naar de gezellige tafel te vinden en veel nieuwe vriendschappen zijn daardoor al gesloten. 

Momenteel doen 3 restaurants mee aan de Tafel van Veel: De Wandelaar aan de Lange Annastraat, Bij Tholen aan de Kruisweg en Casa del Moro aan de Jansweg.

Kijk eens op onze site www.detafelvanveel.nl.Daar vind je meer informatie.

Al ruim een jaar is de wijkraad bezig de toename van (illegale) airbnb-adressen bij de gemeente onder de aandacht te brengen. Door te wijzen op de vele risico’s en melding te maken van overlast die sommige bewoners nu al ondervinden. Tot nu toe heeft de gemeente nog geen enkele concrete maatregel genomen. Vandaar dat wij vorige week, samen met de wijkraden Vijfhoek en Heiliglanden – de Kamp, deze ‘brandbrief‘ aan de gemeenteraad hebben gestuurd.

Lees meer

Laat uw stem horen op 27 maart!

Vorig jaar is er een pilot geweest met extra terrassen op de westelijke zijde van de Spaarneoever. Afgelopen maanden is de proef geëvalueerd met omwonenden en ondernemers. De reacties waren overwegend positief, maar sommige bewoners wezen ook nadrukkelijk op nadelen van deze nieuwe ontwikkeling, bijvoorbeeld geblokkeerde fiets- en voetpaden en veiligheidsrisico’s. Anderen waren juist enthousiast over de verlevendiging van de Spaarneoever.

Lees meer