Bakenesser Schouw

De Stichting Vrienden van de Bakenes organiseert de komende weken een schouw in al onze straten. Een variant op een eeuwenoud gebruik bij – onder andere – waterschappen om één keer in de zoveel tijd te kijken of alles nog goed functioneert. En wat er verbeterd kan worden, of vernieuwd.
De Bakenesser Schouw is ook zoiets, maar dan in een nieuw jasje. Geen deskundigen die door de wijk lopen. Maar wij zelf geven aan wat er mis is/of beter kan in onze straat, of onze buurt. Via een digitale schouw (enquête) op de site van de Vrienden van de Bakenes: vriendenvandebakenes.nl/schouw.

Hoe staat het met parkeren? Zijn er verkeersproblemen, voor voetgangers, automobilisten, fietsers? Doet de verlichting het nog goed, de regenwaterafvoer, is de bestrating toe aan een opknapbeurt? Hoe kunnen we de buurt beter maken, slimmer…
Veiliger, of mooier en groener? Je kunt al je vragen, oplossingen en ideeën kwijt in de (anonieme) enquête op de website. In het eerste deel van de vragen richten we ons op jouw straat. In het tweede gedeelte kan je je mening te geven over zaken die de hele Bakenesserbuurt aangaan.

Eind januari inventariseren we alle aan- en opmerkingen, vragen, oplossingen en ideeën in een rapport dat we aanbieden aan iedereen die er iets aan kan doen. Aan de gemeenteraad en B&W. Uiteraard hoor je daar later meer over.