Artikelen door Rob Knol

Project Samen Hier

Omdat je als groep samen meedoet Begin 2019 begint het project Samen Hier in Haarlem! In Samen hier trek je met vier anderen – bijvoorbeeld je buren, collega’s, vrienden, clubgenoten of familieleden –een jaar lang op met een nieuwkomer of nieuwkomersgezin. Justice and Peace koppelt je groep op basis van jullie eigenschappen en voorkeuren, zodat […]

Verslag van discussiepunten en gerealiseerde wensen inzake Parkeren 2.0

Verslag van discussiepunten en gerealiseerde wensen inzake Parkeren 2.0, naar voren gebracht door de Wijkraad Binnenstad in het kader van belangenbehartiging centrumbewoners Graag een eerlijker regeling voor bewoners in zone B. In zone B mogen bewoners maar één parkeervergunning en in zone C twee parkeervergunningen.Een van de consequenties van het wonen in een centrum is […]