Artikelen door Martin Favié

BUUV

BUUV is hét bewonersplatform voor en door bewoners van Haarlem. Via BUUV kun je andere Haarlemmers ontmoeten, samen iets ondernemen of elkaar helpen. BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden! Voor nieuwe Haarlemmers, actieve jongeren, tuinhelden zonder tuin, boodschappenhulpen, koffieleuten, oppasmoeders, kletskousen, klushelden, sportmaatjes, kooktalenten, theaterliefhebbers, huiswerkhulpen en creatievelingen. Wil je iets vragen of […]

Mobiliteitsbeleid Haarlem; concept vrijgeven voor inspraak

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit Haarlem ook. Het bereikbaar houden van de groeiende stad vormt een grote uitdaging, waarop oude oplossingen als het verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen geen afdoende antwoord meer bieden. Het vraagt wel om een transitie, waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren […]

Hoe zie jij Haarlem in de toekomst voor je?

Eind vorig jaar is er een aantal bijeenkomsten geweest waar wij als gemeente in gesprek gingen met jullie, inwoners van Haarlem, in het kader van de Omgevingsvisie. Er is veel informatie opgehaald, en we hebben samen besproken welke onderdelen van de perspectieven Spoor en Spaarne jullie het meest aanspraken. Dit hebben we verwerkt tot één […]

Diefstallen van brom- en snorfietsen

In 2020 heeft Haarlem te maken gehad met een forse toename in het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen. Ten opzichte van 2019 is er met meer dan 300 diefstallen een toename van ruim 60%. Wat opvalt, is dat verreweg de meeste van deze voertuigen worden weggehaald uit de binnenstad en bij het NS-station. Als […]

Nieuwsbrief februari 2021 van Spaarnelanden

De nieuwsbrief februari 2021 van Spaarnelanden  met o.a. nieuws over de sneeuwval, gladheidbestrijding en de afvalinzameling leest u hier.

Een nieuwe Gedempte Oude Gracht 30 km

Platform Bus-kruit en de wijkraden Binnenstad en Vijfhoek, Raaks en Doelen hebben het College van B&W verzocht tot instelling van een 30km-zone en herinrichting van de Gedempte Oude Gracht. Door vermindering van het aantal bussen, het tegengaan van doorgaand autoverkeer, versmalling van het wegvak en busbanen, duidelijker en grotere oversteekplaatsen en meer groen, ontstaat er […]

Decembernieuws Spaarnelanden

Het decembernieuws van Spaarnelanden met o.a. nieuws over de Haarlemse kerstbomeninzameling en informatie over feestdagenafval kunt u hier lezen.

Zienswijze Stationsgebied Haarlem van vier wijkraden en buskruit

Platform Bus-kruit zet zich samen met bewoners, ondernemers en wijkraden in voor een leefbaar en bereikbaar Haarlem. Deze zienswijze betreft een gezamenlijk zienswijze op de Integrale Visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040. Een gebied met een veelheid aan knelpunten op het snijvlak van leefbaarheid en mobiliteit, maar ook met een enorme potentie. Evenals ook in uw Integrale […]

Toekomstvisie stationsgebied vrijgegeven voor inspraak

Met 10.000 nieuwe woningen in de stad wordt het drukker in Haarlem. Een grote uitdaging is de toename van het verkeer: hoe gaan al deze mensen zich verplaatsen? De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland willen ervoor zorgen dat het stationsgebied een goed functionerend knooppunt voor het openbaar vervoer blijft. En natuurlijk een fijne plek […]

Haarlem ontspannen flaneerstad?

Kun je in Haarlem en in uw buurt veilig en ontspannen wandelen? Zijn er obstakels, bijvoorbeeld in de vorm van druk autoverkeer, fietsers, moeilijke oversteekplaatsen en ontoegankelijke Spaarne-oevers? Debatcentrum De Pletterij organiseert op 28 oktober een debat over wandelen en flaneren in een ontspannen Haarlem. U bent van harte welkom om dit debat bij te […]