Artikelen door Martin Favié

Voortgangsrapportage

Haarlem zal in 2023 meedoen aan het project Hollandse Luchten van de Waag, in opdracht van de provincie. Het gaat daarbij om metingen met elektrische sensoren voor fijnstof (PM2,5). Dit als aanvulling op de stikstofdioxidemetingen die reeds in 2022 gestart zijn. Anders dan bij de NO2-buisjes, die een gemiddelde over 4 weken lieten zien, kunnen […]

De Recyclewagen komt eraan!

Waar en wanneer? De Recyclewagen start in oktober op vier locaties. Daar staat hij elke 14 dagen. De locaties zijn: Centrum: Botermarkt Dinsdag even weken vanaf 4 okt. 16.00 – 18.30 Noord: Planetenlaan (tegenover Dekamarkt) Woensdag even weken vanaf 5 okt. 13.00 – 15.30 Schalkwijk: Jumbo Molenwijk  Dinsdag oneven weken vanaf 11 okt. 16.00 – 18.30 […]

Leefbaarheid en Initiatiefraad zoekt nieuw lid uit Haarlem Centrum

Beslis jij mee welke Haarlemmers geld krijgen voor een goed idee? Ook in 2023 heeft gemeente Haarlem een budget van €250.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. Uit elk stadsdeel neemt één Haarlemmer plaats […]

Stadsbrede tegelwipactie op zaterdag 10 september

Op zaterdag 10 september vindt tussen 10.00 en 14.00 uur voor de tweede keer dit jaar een stadsbrede tegelwipactie plaats. Haarlem doet namelijk mee met het NK Tegelwippen. Dit is een landelijke wedstrijd tussen verschillende gemeenten met als doel: meer ruimte voor groen in de stad. U kunt op 15 plaatsen in de stad tegels […]

Haarlem heeft nieuw coalitieakkoord – 30 km/u de standaard!

Het nieuwe coalitieakkoord van Haarlem heet: ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad‘. De PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij presenteerden het akkoord vrijdag 17 juni aan de stad. Leefbare stad sluit goed aan bij waar de wijkraden en Platform Bus-kruit zich voor inzetten: een leefbare en bereikbare stad. De partijen […]

Opening fietsenstalling Hortusplein

Op 10 maart gaat de nieuwe fietsenstalling Hortusplein, aan de Luitestraat 1, open.De fietsenstalling is bedoeld voor bezoekers die in deze omgeving winkelen en horeca of bioscoop bezoeken. Ook werknemers van omringende bedrijven kunnen in de stalling parkeren. Waarom een nieuwe fietsenstalling? De gemeente Haarlem stimuleert schone en gezonde vormen van vervoer, waaronder fietsgebruik. Daarom […]

Standpunten politieke partijen inzake de invoering 30km/u

Het verbannen van de dubbeldeks bussen en invoering van 30km/uur zijn cruciaal voor een betere leefbaarheid van onze binnenstad. Het is van groot belang dat ingezet beleid na de gemeenteraadsverkiezingen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Door een vergelijking van hun verkiezingsprogramma’s laat Platform Buskruit zien welke partijen ‘de daad bij het woord’ voegen. Klik hier!

BuitenBeter app voor de mobiele telefoon

De App helpt je om gemakkelijk en snel problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente. Na elke melding krijg je altijd per e-mail een geautomatiseerd antwoord met een eigen meldingsnummer. Ook nadat het gemelde probleem, bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, is hersteld krijg je hiervan per e-mail bericht. Gebruik: Geef de locatie op […]

INSPREEKNOTITIE over de overlast door de terrassen in de binnenstad

OP 10 februari heeft de wijkraad ingesproken bij de commissie bestuur. Onderstaand de uitgesproken tekst In de binnenstad van Haarlem zijn bedrijven gevestigd, waaronder horeca, er komen veel bezoekers en er wordt ook nog gewoond door ongeveer 8000 mensen. Om het voor iedereen prettig en leefbaar te houden is het geven en nemen én zijn […]

Actie meten luchtkwaliteit Haarlem

In de Actie meten luchtkwaliteit Haarlem heeft de gemeente voor 2022 voor alle wijkraden in Haarlem een meting van de luchtkwaliteit beschikbaar gesteld. Wijkraden konden zelf een locatie hiervoor aangeven. De opzet van deze metingen is voortgekomen uit een initiatief van wijken in Oost en Welgelegen (2015, 2017) en wordt voor dit jaar uitgebreid naar […]