Agenda Wijkraadsvergadering 22 september 2021 

Wij nodigen u uit voor de vergadering van de wijkraad binnenstad Haarlem op 22 september a.s. in wijkcentrum Binnensteeds op de Nieuwe Groenmarkt 20.
We zitten (nog) op 1,5 meter van elkaar en aanmelden is verplicht.

Wilt u meedoen? U bent van harte welkom! Wilt u zich dan aanmelden op info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl?

Wellicht tot woensdag 22 september.

Aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen 30 juni 2021
 4. Verslag OOC
 5. Mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid
 6. Ontwikkelingen Nieuwe Groenmarkt
 7. Overlast rondom Raaks en Hortusplein
 8. Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
 9. Vooroverleg gesprek met wethouder Botter
 10. Handhaven regels terrassen
 11. Evenementenkalender
 12. Huisvestingsverordening 2022 (concept-inspraak)
 13. Opkopen van woningen door beleggers (mail Maarten Hogeweij)
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting