Werkzaamheden Melkbrug

De Melkbrug is van monumentale waarde. Om er voor te zorgen dat deze brug ook in de toekomst bereikbaar en veilig blijft, is groot onderhoud en modernisering noodzakelijk.
Op maandag 27 maart 2023 start aannemer Griekspoor met vervolgwerkzaamheden aan de Melkbrug. De Melkbrug is tijdens de werkzaamheden gesloten voor al het verkeer, dus zowel het landverkeer als ook het waterverkeer.

Zie hieronder de gehele brief van de gemeente.

Bewonersbrief Melkbrug