Wij nodigen u uit voor de vergadering van de Wijkraad Binnenstad Haarlem op
woensdag 25 januari 2023 in wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20.
De vergadering begint om 20.00 uur.
We vinden het prettig als u zich aanmeldt via info@wijkraadbinnenstadhaarlem.nl, zodat we genoeg stoelen en koffie kunnen klaarzetten.
Agenda
1.opening, voorstellen (aspirant-)wijkraadsleden en overige aanwezigen
2. Mededelingen: o.a. afscheid Martin Favié en Tineke Snel en Cees Rol op jaarvergadering 29 maart 2023
3. Notulen 30 november 2022
4. Overlast van bussen Parklaan/Jansweg
5. Uitgaansoverlast en enquête Smedestraat
6. Pilot vrije openingstijden horeca
7. Terrassen
8. Begijnhofbuurt
9. Luchtkwaliteit
10. Evenementen
11. Convenant CMG
12. Flitsbezorging
13. Fietsbeleid
14. Rondvraag
15. Sluiting