Voortgangsrapportage

Haarlem zal in 2023 meedoen aan het project Hollandse Luchten van de Waag, in opdracht van de provincie. Het gaat daarbij om metingen met elektrische sensoren voor fijnstof (PM2,5). Dit als aanvulling op de stikstofdioxidemetingen die reeds in 2022 gestart zijn. Anders dan bij de NO2-buisjes, die een gemiddelde over 4 weken lieten zien, kunnen met de sensoren ook variaties in de luchtkwaliteit (fijnstof) op veel kortere termijn worden waargenomen.

Voor verdere info zie hier