Stadsbrede tegelwipactie op zaterdag 10 september

Op zaterdag 10 september vindt tussen 10.00 en 14.00 uur voor de tweede keer dit jaar een stadsbrede tegelwipactie plaats. Haarlem doet namelijk mee met het NK Tegelwippen. Dit is een landelijke wedstrijd tussen verschillende gemeenten met als doel: meer ruimte voor groen in de stad. U kunt op 15 plaatsen in de stad tegels en zand omruilen voor planten. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen Fonds van de provincie Noord-Holland.

Alle tegels die op deze dag worden ingeleverd tellen mee in het eindklassement voor gemeente Haarlem. Heeft u geen eigen tuin? Dan kunt u tegels wippen voor een geveltuintje. Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/groen onder ‘Zelf aan de slag voor een groenere omgeving’.

Inleverpunten
Er zijn inleverpunten door de hele stad. Op deze kaart vindt u een overzicht van de inleverlocaties.

Spelregels
In ruil voor uw tegels krijgt u maximaal 3 plantjes per huishouden. Levert u meer dan 150 stoeptegels in? Breng die dan naar het Milieuplein. Heeft u meer dan 10 kruiwagens met zand? Breng het dan naar een particulier vuilverwerkingsbedrijf.

Huur gratis een aanhanger
U kunt gratis een aanhanger huren via www.spaarnelanden.nl/aanhanger en de verwijderde tegels naar het Milieuplein brengen. Het Milieuplein zit aan de Ir. Lelyweg 51 en is op maandag tot en met zaterdag geopend tussen 8.00 en 15.30 uur.

Activiteiten rond de stadsbrede tegelwipactie
Voorafgaand aan en tijdens de tegelwipactie op 10 september, zijn er activiteiten in de stad rond het thema vergroening.
– Woensdag 31 augustus: lezing over wijk- en gevelvergroening door landschapsarchitect Bieke van Hees. Buurthuis De Hamelink, Noormannenstraat 1, start 19:30.
– Dinsdag 6 september: lezing in de Bibliotheek Planetenlaan over het vergroenen van de tuin door tuinontzorger Anniek Herder. Bibliotheek Haarlem-Noord, Planetenlaan 170, 2024 EX Haarlem, start 19:30 uur.
– Zaterdag 10 september: plantjesmarkt bij de Indische Buurttuin, Ambonstraat 16, 2022 DM Haarlem, tussen 10:00 en 14:00 uur.