Mobiliteitsbeleid Haarlem; concept vrijgeven voor inspraak

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit Haarlem ook. Het bereikbaar houden van de groeiende stad vormt een grote uitdaging, waarop oude oplossingen als het verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen geen afdoende antwoord meer bieden. Het vraagt wel om een transitie, waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen: de mobiliteitstransitie. In het mobiliteitsbeleid worden zeven stappen uitgewerkt die nodig zijn om de mobiliteitstransitie vorm te geven. Stappen, die met elkaar samenhangen en alle zeven nodig zijn: 

1. Haarlem groeit met behoud van ruimte; 

2. Vervoerwijze afhankelijk van het schaalniveau van de reis; 

3. Fiets en voetganger krijgen prioriteit; 

4. Een duidelijke wegenstructuur gebaseerd op 30km/ uur; 

5. Evenwichtige verdeling van HOV routes: bereikbaarheid verbeteren, impact spreiden; 

6. Bundelen autoverkeer op hoofdroutes; 

7. Haarlem zet in op duurzame gedragsverandering. 

Als de stappen gezet zijn, zal het merendeel van de korte afstanden binnen Haarlem per fiets of te voet afgelegd worden en zal meer dan de helft van de verplaatsingen vanuit of naar Haarlem toe met het OV of de fiets plaatsvinden. 

Het concept mobiliteitsbeleid kunt u hier downloaden. Reageren kan tot 23 april.