BUUV is hét bewonersplatform voor en door bewoners van Haarlem. Via BUUV kun je andere Haarlemmers ontmoeten, samen iets ondernemen of elkaar helpen.

BUUV is voor iedereen en voor alle leeftijden! Voor nieuwe Haarlemmers, actieve jongeren, tuinhelden zonder tuin, boodschappenhulpen, koffieleuten, oppasmoeders, kletskousen, klushelden, sportmaatjes, kooktalenten, theaterliefhebbers, huiswerkhulpen en creatievelingen.

Wil je iets vragen of aanbieden maar weet je nog niet wat of ken je niet alle mogelijkheden? Kijk dan op onze website https://haarlem.buuv.nu/  of neem contact op met BUUV, dan kijken we samen wat het beste bij jou past!

BUUV is op werkdagen telefonisch bereikbaar op 023-551 78 45 of per e-mail: info@haarlem.buuv.nu

Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad zijn. Tegelijkertijd groeit Haarlem ook. Het bereikbaar houden van de groeiende stad vormt een grote uitdaging, waarop oude oplossingen als het verbreden of toevoegen van wegen en parkeerplaatsen geen afdoende antwoord meer bieden. Het vraagt wel om een transitie, waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen: de mobiliteitstransitie. In het mobiliteitsbeleid worden zeven stappen uitgewerkt die nodig zijn om de mobiliteitstransitie vorm te geven. Stappen, die met elkaar samenhangen en alle zeven nodig zijn: 

1. Haarlem groeit met behoud van ruimte; 

2. Vervoerwijze afhankelijk van het schaalniveau van de reis; 

3. Fiets en voetganger krijgen prioriteit; 

4. Een duidelijke wegenstructuur gebaseerd op 30km/ uur; 

5. Evenwichtige verdeling van HOV routes: bereikbaarheid verbeteren, impact spreiden; 

6. Bundelen autoverkeer op hoofdroutes; 

7. Haarlem zet in op duurzame gedragsverandering. 

Als de stappen gezet zijn, zal het merendeel van de korte afstanden binnen Haarlem per fiets of te voet afgelegd worden en zal meer dan de helft van de verplaatsingen vanuit of naar Haarlem toe met het OV of de fiets plaatsvinden. 

Het concept mobiliteitsbeleid kunt u hier downloaden. Reageren kan tot 23 april.

Eind vorig jaar is er een aantal bijeenkomsten geweest waar wij als gemeente in gesprek gingen met jullie, inwoners van Haarlem, in het kader van de Omgevingsvisie. Er is veel informatie opgehaald, en we hebben samen besproken welke onderdelen van de perspectieven Spoor en Spaarne jullie het meest aanspraken. Dit hebben we verwerkt tot één nieuw verhaal. Graag gaan wij daarover verder met jullie in gesprek op dinsdag 16 februari, in de middag van 15.30 tot 17.00 uur of in de avond van 19.00 tot 20.30 uur.

Evenals de vorige keren is het onze intentie een zo interactief mogelijke sessie te organiseren. Een samenvatting van deze ‘Eerste Schets’ ontvang je voorafgaand aan de bijeenkomst, evenals de inloginstructies (link en wachtwoord) voor de Zoomsessie.

Bij het opstellen van de eerste schets hebben we gebruik gemaakt van jullie inbreng in de vorige bijeenkomsten. Mede met behulp van deze inbreng hebben we richting gegeven aan de visie. Deze eerste schets is een volgende stap in het proces om tot een ontwerp Omgevingsvisie te komen. Graag presenteren wij de belangrijkste punten uit deze eerste schets. We horen graag of jullie je herkennen in de uitgangspunten en bespreken een aantal dilemma’s waarin we keuzes moeten gaan maken. De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee bij het verder afmaken van de ontwerp Omgevingsvisie. De planning is om dit ontwerp eind maart/begin april af te ronden, waarna de ontwerp Omgevingsvisie ter visie gelegd zal worden.

We hopen dat je bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn! Als je wilt deelnemen, meld je dan door een mail te sturen met daarin je naam en achternaam, de buurt waarin je woont (optioneel), en of je aanwezig bent tijdens de middag of de avondsessie naar: omgevingswet@haarlem.nl

In 2020 heeft Haarlem te maken gehad met een forse toename in het aantal diefstallen van brom- en snorfietsen. Ten opzichte van 2019 is er met meer dan 300 diefstallen een toename van ruim 60%. Wat opvalt, is dat verreweg de meeste van deze voertuigen worden weggehaald uit de binnenstad en bij het NS-station. Als politie gaan wij samen met andere partners hier de aankomende tijd extra aandacht aan geven. Dit zal zowel opvallend als onopvallend zijn. 

Na de diefstal worden deze brom- en snorfietsen vaak ‘koud’ gezet. Dit betekent dat de dief het voertuig ergens achteraf in de buurt een tijdje neerzet om te kijken of iemand hem terug haalt. Dan weet de dief dat er GPS in het voertuig zit. 

Als politie willen wij ook graag uw medewerking vragen. Bent u buiten en ziet u ergens achteraf, in een steegje of een andere onlogische plek een brom- of snorfiets staan zonder kettingslot, brengt u deze dan onder de aandacht van de politie. Het is wel belangrijk dat deze er langer dan een dag staat en op een onlogische plek. 

De melding kunt u doen via 0900-8844 of het contactformulier in deze link:

Bij een verdachte situatie bij het vermoeden van diefstal heterdaad kunt u ook 112 bellen. 

We hopen op deze manier het terugvindpercentage te verhogen en wellicht kunnen we een slachtoffer blij maken met het terugbrengen van zijn of haar voertuig 

De nieuwsbrief februari 2021 van Spaarnelanden  met o.a. nieuws over de sneeuwval, gladheidbestrijding en de afvalinzameling leest u hier.