Het decembernieuws van Spaarnelanden met o.a. nieuws over de Haarlemse kerstbomeninzameling en informatie over feestdagenafval kunt u hier lezen.

Platform Bus-kruit zet zich samen met bewoners, ondernemers en wijkraden in voor een leefbaar en bereikbaar Haarlem. Deze zienswijze betreft een gezamenlijk zienswijze op de Integrale Visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040. Een gebied met een veelheid aan knelpunten op het snijvlak van leefbaarheid en mobiliteit, maar ook met een enorme potentie.

Evenals ook in uw Integrale Visie gedaan is, hebben wij geen keuze gemaakt voor een van de ontwerpvarianten. Wij denken dat het daar te vroeg voor is. Graag geven wij in deze zienswijze onze reactie op de geconstateerde knelpunten, mogelijke oplossingsrichtingen, en vooral leidende principes die o.i. het afwegingskader van belangen en ontwikkelingsopties zouden moeten bepalen.

De hele reactie kunt u hier lezen