Haarlemmers kunnen nu online checken of de restafvalcontainer in hun wijk vol zit of tijdelijk buiten gebruik is. Ook is te zien op welke dagen papier-, glas- textiel-, plastic, blik- en drinkpakkencontainers geleegd worden.

Bijdrage aan schonere stad

Het initiatief werd op 27 augustus gelanceerd door wethouder Openbare Ruimte Merijn Snoek en Haarlemmer Peter Boesveld. ‘Fijn dat inwoners nu zelf meteen kunnen zien hoe vol een container is en wanneer deze geleegd gaat worden. Dit gaat hopelijk zorgen voor minder afval naast de container en een schonere en prettigere leefomgeving.’ aldus Merijn Snoek.

Met dit initiatief van Spaarnelanden kan iedereen deze informatie makkelijk inzien voor hun wijk. De kaart met containers is te vinden op www.spaarnelanden.nl/check-je-container

Beslis jij mee welke Haarlemmers geld krijgen voor een goed idee?

Ook in 2020 heeft gemeente Haarlem een budget van €230.000 beschikbaar voor initiatieven uit de stad. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Leefbaarheid en Initiatiefraad. Uit elk stadsdeel neemt één Haarlemmer plaats in de raad. We zijn op zoek naar een nieuw raadslid uit Haarlem Centrum. Enthousiast? Geef uzelf dan op!

Geef uzelf op voor de Leefbaarheid en Initiatiefraad

Het raadslid wat vanuit Haarlem Centrum plaatsnam in de raad gaat stoppen, daarom zijn we op zoek naar iemand uit dit stadsdeel die het leuk vindt om deel te nemen. De raad komt 12 keer per jaar bij elkaar, dit komt er op neer dat het leden zo’n 3 uur per maand kost. De leden van de raad krijgen geen vergoeding en worden voor twee jaar gekozen.

Iedereen die ouder is dan 16 jaar uit Haarlem Centrum kan zich tot en met 31 augustus 2020 opgeven. Dat doet u door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl onder vermelding van Leefbaarheid en Initiatiefraad. Vermeld in de mail uw naam, adres en telefoonnummer.

De kandidaat wordt door middel van een loting gekozen.

Van de website van Buskruit:

De introductie van de dubbeldekker touringcars van Connexxion zorgde voor veel rumoer in Haarlem. Bewoners, ondernemers en wijkraden maakten zich zorgen over de veiligheid, leefbaarheid en geluidsoverlast. Sinds enkele weken rijden de grote dubbeldekker touringcars al niet langer in het weekend. Eind 2020 komt daar nog een positieve verandering bij. Vanaf dan gaan de touringcars alleen nog in de spits rijden. Daarnaast zijn eind 2020 alle bussen in Haarlem elektrisch. Belangrijk nieuws. Dit levert een grote bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in Haarlem. De gemeente en Vervoerregio Amsterdam hebben hier (nog) niet veel ruchtbaarheid aangegeven. Het nieuws is bekend gemaakt via de veelgestelde vragen bij het project herinrichting haltes Rustenburgerlaan. Daar is de volgende mededeling gedaan:
“Eind 2020 zijn alle bussen (behalve de dubbeldekkers) in Haarlem elektrisch. Tegelijkertijd gaat de dubbeldekker alleen nog maar in de spits rijden”