Meldt uw boom aan voor de lijst met monumentale bomen

Bomen verdienen bijzondere aandacht en bescherming in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie.

Heeft u 1 of meerdere monumentale bomen in uw bezit? Deze kunt u deze laten registreren op de lijst van monumentale bomen. Het registratieverzoek doet u schriftelijk. De boomspecialist beoordeelt uw boom kosteloos. Binnen 2 maanden krijgt een toe- of afwijzing.

Voorwaarden zijn de boom is: minimaal 80 jaar oud, van belang door zijn leeftijd, functie(s) of zeldzaamheid, in goede staat. De boom is niet binnen de komende 10 jaar volledig vervallen.

De monumentale status van de boom is overdraagbaar aan de nieuwe eigenaren van het huis bij verkoop. De gemeente kan een uitzondering maken op de leeftijdsgrens voor bijvoorbeeld een herdenkingsboom of een boom van een bijzondere soort. De boomspecialist komt uw boom gratis beoordelen. De staat van uw boom wordt opgenomen en u krijgt onderhoudsadvies.

De gemeente heeft een Lijst van Beschermwaardige Houtopstanden. Op deze lijst staan de gemeentelijke waardevolle en monumentale bomen en monumentale bomen van andere eigenaren. Ook zijn de bomen die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen van de Bomenstichting opgenomen.

Om meer gemeente bomen te beschermen is de lijst voorlopig uitgebreid met de gemeente bomen ouder dan 50 jaar beter. Als de selectiecriteria zijn beschreven en de bomen in 2020 zijn beoordeeld zal een nieuwe lijst Beschermwaardige Houtopstanden 2020 aan de raad worden  voorgelegd en besproken in de Raad. Ook uw boom kan op die lijst komen.

Meldt bomen ouder dan 80 jaar aan met het Registratieformulier ‘Particuliere Monumentale bomen Haarlem’  https://www.haarlem.nl/monumentale-bomen/

Meldt bomen ouder dan 50 jaar aan bij http://www.haarlemsebomenridders.nl/ghost-bomen/

De Bomenridders gaan bij de gemeente bepleiten dat ook jongere particuliere bomen worden beschermd.