De stand van zaken van de Omgevingsvisie

Graag informeer ik u over de stand van zaken van de Omgevingsvisie. Zoals vele andere onderwerpen moest ook hier gezocht worden naar een alternatieve aanpak nu fysieke bijeenkomsten voorlopig niet meer kunnen doorgaan. Zo hadden velen van u zich al aangemeld voor het Stadssymposium dat op 30 maart jl. zou worden georganiseerd naar aanleiding van de Omgevingsvisie maar helaas niet heeft kunnen plaatsvinden.

Het projectteam heeft wel kunnen doorwerken aan toekomstvarianten voor de stad. Alvorens deze breder neer te leggen willen we Haarlemmers die actief zijn (vrijwillig of professioneel) op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, mobiliteit etc.  betrekken bij het aanscherpen van de varianten. Dat willen we doen in de week van 18-22/25-29 mei. Een oproep daarvoor wordt op de verschillende kanalen van de gemeente Haarlem geplaatst.

We hopen dan eind juni het resultaat daarvan bij de stad te toetsen en het gesprek over de inhoud in breder verband aan te gaan. In welke vorm moet nader worden bepaald afhankelijk van richtlijnen in het kader van corona.

Mocht u vragen hebben? Mail dan naar omgevingswet@haarlem.nl