Ook in deze tijd zien we hoe innovatief Haarlemmers zijn en hoeveel goede ideeën er in de stad leven. We vinden het belangrijk om initiatiefnemers ook nu een podium te bieden om hun initiatieven te presenteren en hen in contact te brengen met mensen die hen verder kunnen helpen.

Daarom organiseren we op maandag 22 juni een online editie van het Initiatievencafé. Iedereen is tussen 17.00 en 18.30 uur welkom om online te pitchen, advies te geven en zichzelf te laten inspireren.

Deze keer krijgen alle initiatiefnemers die mogen pitchen advertentieruimte in het Haarlems Weekblad, als extra platform voor hun initiatief. Ook zorgen we weer voor een breed publiek bestaande uit o.a. ondernemers, ambtenaren, wijkraden en de Rabobank.

Het Initiatievencafé

Tijdens het Initiatievencafé pitchen Haarlemmers hun idee. Zij vertellen hoe zij Haarlem een fijnere plek willen maken om te wonen, werken of verblijven en welke hulpvraag ze hiervoor hebben. De aanwezigen kunnen luisteren, inspiratie opdoen en/of initiatiefnemers helpen met hun vraag. Het doel is initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij elkaar brengen. Zo wil de gemeente betrokken Haarlemmers op weg helpen met de realisatie van nog meer mooie initiatieven in Haarlem.

De pitches vinden 22 juni online plaats, via Microsoft Teams, publiek kan meeluisteren. Ook kan iedereen live vragen stellen of hulp aanbieden aan de pitchers. 

Aanmelden

Een initiatief pitchen of luisteren naar de pitchers? Iedereen kan zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl. Aanmelden voor het pitchen kan t/m 14 juni.

Aanmelden om te luisteren kan tot en met zondag 21 juni. U ontvangt dan een bevestigingsmail met daarin een link naar de online bijeenkomst op Microsoft Teams. Omdat het Initiatievencafé online is, kunt u alleen meeluisteren als u zich van tevoren aanmeldt.

Iedereen die een pitch wil doen tijdens het Initiatievencafé mag gratis deelnemen aan de online training Pitchen met Passie door Paul Bierman. Deze training staat gepland op 15 juni tussen 15.00 en 18.00 uur.

Wat: Initiatievencafé Online Wanneer: Maandag 22 juni 2020 Hoe laat: Van 17.00 tot 18.30 uur

Hoe meekijken: Via Microsoft Teams, als u zich aanmeldt ontvangt u een link waarmee u toegang kunt krijgen tot het Initiatievencafé

Aanmelden: initiatief@haarlem.nl

Graag informeer ik u over de stand van zaken van de Omgevingsvisie. Zoals vele andere onderwerpen moest ook hier gezocht worden naar een alternatieve aanpak nu fysieke bijeenkomsten voorlopig niet meer kunnen doorgaan. Zo hadden velen van u zich al aangemeld voor het Stadssymposium dat op 30 maart jl. zou worden georganiseerd naar aanleiding van de Omgevingsvisie maar helaas niet heeft kunnen plaatsvinden.

Het projectteam heeft wel kunnen doorwerken aan toekomstvarianten voor de stad. Alvorens deze breder neer te leggen willen we Haarlemmers die actief zijn (vrijwillig of professioneel) op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, mobiliteit etc.  betrekken bij het aanscherpen van de varianten. Dat willen we doen in de week van 18-22/25-29 mei. Een oproep daarvoor wordt op de verschillende kanalen van de gemeente Haarlem geplaatst.

We hopen dan eind juni het resultaat daarvan bij de stad te toetsen en het gesprek over de inhoud in breder verband aan te gaan. In welke vorm moet nader worden bepaald afhankelijk van richtlijnen in het kader van corona.

Mocht u vragen hebben? Mail dan naar omgevingswet@haarlem.nl