Het Haarlemse gemeentebestuur heeft besloten wijzigingen in het maaibeheer van gemeentelijke gazons aan te brengen. Kort gezegd, gaat het om het invoeren van bloemrijk (lang) gras op plaatsen, waar nu kort gemaaid gazongras staat. Er zijn twee redenen voor.

Allereerst wil het gemeentebestuur meer natuur in de stad brengen. Bloemrijk gras biedt meer voedsel (o.a. nectar) aan tal van insecten, waaronder bijen en vlinders. Bovendien vinden insecten meer beschutting in bloemrijke kruiden. Ze planten zich er voort en leggen hun eitjes. Als daaruit larven komen voeden die zich weer met blad van de planten. Deze larven zijn op hun beurt weer voedsel voor vogels. Er blijven voldoende larven over om uit te groeien tot volwassen insecten die zich weer kunnen vermeerderen. Bloemrijk gras zorgt voor meer verscheidenheid aan soorten, wat we biodiversiteit noemen.

Ten tweede heeft het stadsbestuur in 2019 gekozen voor een bezuinigingsmaatregel op het maaibeheer. Uit de mogelijkheden waarbij bovendien meer natuur te verwachten is, is de bovengenoemde oplossing gekozen: binnen het areaal kort gemaaid gazon, bloemrijk lang gras laten ontstaan. Omdat dat niet meteen uit zichzelf ontstaat, helpen we de natuur op die plaatsen een beetje met het inzaaien van een geschikt kruidenmengsel van bloeiende planten. Om die kruiden een blijvende plek te bieden moeten we de bodem verschralen. Dat doen we door twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren.

U kunt hier het besluit nalezen.

Daarmee verandert wel het beeld en misschien ook de gebruikswaarde op de stukken gras die we laten doorgroeien. Langs paden laten we kort gazon intact, zodat de huisdieren ook uit gelaten kunnen worden. Op monumentale gazons en plaatsen waar veel wordt gespeeld en gepicknickt, houden we zo veel mogelijk kort gazon. Soms is het goed mogelijk, wanneer een gebruiksplek nu lang gras krijgt, een dichtbij liggend gazon te gebruiken voor picknicken en spelen.

Nog geen definitieve keuze.

De keuze voor plekken met bloemrijk lang gras die we nu hebben gemaakt is niet definitief, maar voor dit lopende jaar. U kunt de veranderingen zien in het besluit, zoals boven genoemd; u kunt ook in één oogopslag de veranderingen op een handzame kaart ‘aangepast maaibeleid ‘zien. Als u op de kaart inzoomt op Haarlem ziet u twee kleuren:

oranje: laat maaien gazons, voor vroegbloeiende bloemen en stinsenplanten en afvoeren maaisel eerste sneden;

bruin: om te vormen gazon naar bloemrijk hoog gras; 2x /jaar maaien en afvoeren maaisel.

Bovendien kunt u, als u vragen hebt ook nog rustig lezen (FAQ) wat er achter de veranderingen zit. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan verzoek ik u die schriftelijk te stellen aan: sandela@haarlem.nl.

Als u het niet eens bent met de keuzen binnen uw wijkgebied, vragen we u dat aan te geven, en graag waarom niet en dan of u een ander perceel wel geschikt vindt.

Sjoerd Andela,

Stadsecoloog.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat u minder inkomsten heeft en rekeningen niet op tijd kan betalen.
Heeft u zorgen over geld? De gemeente kan u op verschillende manieren helpen. Wilt u eerst met iemand praten over wat het beste bij u past. Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam in uw buurt of wijk een gesprek aanvragen met een consulent. U kunt ook een afspraak maken bij team schulddienstverlening van de gemeente.

Voor mensen met een laag inkomen heeft de gemeente de HaarlemPas. Deze HaarlemPas biedt verschillende voordelen, zoals bijvoorbeeld een gratis abonnement op de bibliotheken en toegang tot de Haarlemse musea. Ook kunt u met de HaarlemPas eenvoudig minimaregelingen aanvragen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze regelingen. Kijk dan op www.haarlem.nl/laaginkomen

Ondernemers die door de maatregelen tegen het coronavirus financieel ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Deze regeling biedt voor maximaal drie maanden aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum. Het bedrijfskrediet biedt u de mogelijkheid om uw liquiditeitsprobleem, tot een bedrag van maximaal E 10.157, op te lossen. U kunt de Tozo aanvragen via www.haarlem.nl/tijdelijke-ondersteuning-voor-zelfstandig-ondernemers-tozo/.
Aarzel niet als u geldzorgen heeft. Als u tijdig aan de bel trekt, voorkomt u schulden.

Beste medebewoners van de binnenstad Haarlem

Vanwege de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verbonden richtlijnen van de overheid en het RIVM  hebben wij besloten om alle openbare bijeenkomsten van de wijkraad te annuleren tot ten minste 1 september 2020. De vergaderingen in mei en juni worden digitale video bijeenkomsten, de thema-avond in juni en de BBQ gaan dit jaar helaas niet door. Na de zomervakantie gaan wij bekijken of de vergaderingen van september tot december als fysieke bijeenkomsten kunnen doorgaan.

Omdat de jaarvergadering in april niet kon doorgaan zullen wij binnenkort een verslag over 2019 op de website plaatsen zodat u kunt zien wat er in 2019 is gebeurd.

Wij zullen in de maand mei een flyer verspreiden in onze wijk met informatie over hoe u ons kunt bereiken en hoe u aanwezig kunt zijn op digitale vergaderingen. Ook zullen wij met enige regelmaat een digitale nieuwsbrief sturen. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief op onze website.

Blijf gezond en let goed op elkaar.

Namens de wijkraad binnenstad Haarlem

Martin Favié, voorzitter

Beste bewoners van de binnenstad van Haarlem

Momenteel ben ik bezig met afstuderen van de studie Communication, Health and Life Sciences aan de Wageningen Universiteit. Dit doe ik bij Antea Group, hier ben ik bezig met een onderzoek naar hoe de openbare leefomgeving samenhangt met gezondheid en welbevinden van de bewoners van die omgeving. Voorbeelden hiervan zijn geluidsoverlast, mooie parken of goede fietspaden. Dit is vooral in stedelijk gebied erg relevant, hoe blijven mensen gezond en gelukkig in een stad die steeds verder groeit?

Het betrekken van de bewoners hierbij is erg belangrijk, zij weten namelijk precies waar de knelpunten liggen en wat zij belangrijk vinden om te veranderen. De input van de bewoners zou ik graag verzamelen via een enquête. Ik wil de bewoners van de binnenstad dan ook vragen om deze enquête in te vullen.

De enquête is inmiddels gesloten.

Met vriendelijke groeten,

Anouk van Duinkerken

In deze moeilijke tijd tonen veel Haarlemmers compassie met hun stadgenoten. Talrijke initiatieven worden ontwikkeld om medebewoners te ondersteunen en overeind te houden. Met telefooncirkels, boodschappenservices, koken voor alleenstaande ouderen en het organiseren van balkondisco’s helpen Haarlemmers elkaar deze periode door. De gemeente wil initiatiefnemers, die deze activiteiten belangeloos uitvoeren, graag snel een financieel steuntje in de rug geven.

Voor meer informatie: klink hier