Kunstenaarscollectief vestigt zich in de binnenstad

De binnenstad wordt een broedplaats voor nieuwe kunst en cultuur rijker, dankzij de verhuizing van kunstenaarscollectief Horizonverticaal, van de Houtmarkt naar het Magdalenahof. De gemeente heeft besloten dat dit collectief van jonge kunstenaars dit voormalige klooster met ingang van deze maand mag huren voor tenminste vijf jaar, met optie op verlenging van telkens vijf jaar. De huurkosten van ca. 80.000 euro per jaar worden voor het grootste deel (ca. 70.000) door de gemeente betaald, de rest moet het collectief zelf opbrengen. Het monument heeft een lange en rijke geschiedenis. Gesticht als klooster in 1474 was het vanaf 1581 in gebruik als pesthuis en honderd jaar later als armekinderenhuis, waarna het vanaf 1810 als diaconiehuis diende voor kerkelijk maatschappelijk werk. Nu komt er naast de ateliers voor de kunstenaars ook een publiek toegankelijke tentoonstellingsruimte. Voor meer informatie over wat er zoal te zien (en te koop) is kunt u terecht op de website van het collectief zelf.