Wat gaat er gebeuren met de lege parkeervakken in uw straat?

Gemeente onthult plannen – 23 september – Grand Café Brinkmann

In maart hebben bewoners hun ideeën gegeven over een leuke, nuttige, dan wel groene invulling van de parkeervakken die met de invoering van het autoluwe centrum vrij zouden komen.

De gemeente nodigt bewoners van de Smedestraat, Jansstraat, Kruisstraat, Lange Margarethastraat, Korte Margarethastraat, Nassaustraat en de Ridderstraat van harte uit te vernemen wat de gemeente met deze ideeën gedaan heeft en welke keuzes zij gemaakt heeft: komen er fietsenstallingen, groenstroken, bomen, …?

U bent als bewoners van deze straten van harte uitgenodigd bij deze presentatie, op 23 september in de Bilderdijkzaal van Grand Café Brinkmann, Grote Markt 13.

 Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/autoluwe-binnenstad-uitbreiding.