Energie transitie – Haarlem van het aardgas af

Afbeelding van de gas transitie

De gemeente Haarlem heeft vanuit de overheid de regierol gekregen in de energietransitie. Dat betekent dat de gemeente de overstap naar aardgasvrij wonen in goede banen moet leiden. De gemeente heeft daarmee de taak om voor elke wijk een plan te maken en op zoek te gaan naar de beste alternatieven voor de bestaande bouw. Waarbij haalbaarheid en betaalbaarheid, naast van het aardgas af, tevens doelstellingen zijn.

De centrum wijkraden willen graag betrokken worden bij de overstap waarbij Haarlem de ambitie heeft om reeds in 2040 geheel van het aardgas af te zijn. 

Op initiatief van de wijkraden heeft reeds een 1e overleg met de gemeente plaatsgevonden. Wij hebben van de gemeente begrepen dat met name het centrum, oude (monumentale) bebouwing, een uitdaging is voor de gemeente is. En voor de bewoners! Uit hoofde van betrokkenheid van de wijkraden hebben de centrum wijkraden sinds kort een werkgroep met leden uit het centrum opgericht. Wij zijn in overleg met de gemeente over het organiseren van informatieavonden voor bewoners wat de mogelijkheden voor de energie transitie zijn. Daarbij horen ook zaken als isoleren en wat daarbij de mogelijkheden/onmogelijkheden zijn voor bijv. monumenten.

Tot aan 2040 gaan het hoop “energie transitie” activiteiten en ontwikkelingen plaatsvinden! Gemeente, wijkraden en werkgroep van de wijkraden houden u op de hoogte!

Wilt u meer lezen ? Klik dan hier .

1 antwoord
  1. wiebe van rij
    wiebe van rij zegt:

    Gemeente zou energietransitie adviseurs langs de oudere panden in de binnenstad kunnen laten gaan om tailor made aanbevelingen te geven per pand.

Reacties zijn gesloten.